Ankieta

RSIK – Śląsk nowocześnie

RSIK (Regionalny System e-Informacji Kulturalnej) to niebywała szansa dla Śląska.

Opis

Projekt RSIK, którego głównym celem jest wskazanie turystom nowoczesnego i przyjaznego sposobu poznawania unikalnego i atrakcyjnego pod względem dziedzictwa kulturowego obszaru województwa śląskiego za pomocą nowoczesnych technologii i e-informacji, wkracza w kolejną fazę.

To, z czym w najbliższych latach będziemy mieć do czynienia na Śląsku, to z pewnością zmiana wizerunku regionu na bardziej nowoczesny. Regionu, w którym innowacyjne technologie wykorzystywane będą zarówno przez mieszkańców podczas codziennego korzystania z oferty kulturalnej, jak i rządzących w celu promocji Śląska w Polsce i na świecie.

Do tej pory bolączką tego najbardziej uprzemysłowionego regionu Polski było niedoinwestowanie w dziedzinie kultury. Skutkowało to brakiem kompleksowej informacji kulturalnej w skali regionu oraz nowoczesnych systemów zarządzania tymi treściami i udostępniania ich wszystkim zainteresowanym.

Pszczyna. Muzeum zamkowe

Pałac w Pszczynie – już niedługo ten i inne obiekty kulturalne na Śląsku zostaną ujęte w kompleksowy system informacji kulturalnej

Rozwiązanie, jakie proponuje projekt Przygotowanie e-informacji kulturalnej gmin i powiatów do integracji z regionalnymi portalami kultury i turystyki województwa śląskiego, to zgromadzenie informacji kulturalnej i wykorzystanie nowoczesnych technologii (Internetu, urządzeń mobilnych, fotokodów, rozszerzonej rzeczywistości), aby uczynić ją bardziej dostępną dla mieszkańców i turystów oraz jednocześnie łatwiejszą do upowszechniania.

Stworzenie takiego regionalnego systemu e-informacji kulturalnej – prostej, atrakcyjnej oraz dostępnej nie tylko dla mieszkańców województwa, ale też turystów z innych regionów Polski – jest priorytetem realizowanego na Śląsku projektu.

Całość założeń wypływa z przekonania, iż współcześnie nie można nie zauważać zmian zachodzących w percepcji informacji – coraz mnie liczy się tekst drukowany, ustępujący atrakcyjnym w formie i przekazie multimediom i nowoczesnym kanałom przekazu. Także miejsce zamieszkania coraz rzadziej determinuje ludzką aktywność kulturalną – jest tylko punktem startu, ludzie często szukają interesujących ofert teatrów czy muzeów spoza własnego miasta czy regionu. Dlatego też, w dobie tej ciągłej mobilności i nowoczesnych technologii, regiony coraz częściej uciekają się do innowacyjnych sposób prezentacji swoich walorów turystycznych i kulturalnych.

Zespół pałacowo-parkowy w Pławniowicach znany przede wszystkim jako Pałac Ballestremów. W rachunkach dworu króla Władysława Jagiełły z 1393 roku znajduje się wzmianka, że w Pławniowicach znajdowała się warownia obsadzona przez polskie rycerstwo pod dowództwem Piotra Szafrańca herbu Starykoń.

Wirtualny spacer w 3D

Pałace

Zespół pałacowo-parkowy w Pławniowicach znany przede wszystkim jako Pałac Ballestremów. W rachunkach dworu króla Władysława Jagiełły z 1393 roku znajduje się wzmianka, że w Pławniowicach znajdowała się warownia obsadzona przez polskie rycerstwo pod dowództwem Piotra Szafrańca herbu Starykoń.

E-informacja pozwala na przekraczanie granic miast i regionów – dzięki niej atrakcyjne wydarzenia będą mogły zgromadzić bardziej różnorodną i liczniejszą publiczność. Jako że granice terytorialne przestały być już przeszkodą, ludzie coraz częściej szukają pomysłu na aktywność kulturalną poza własnym miejscem zamieszkania. Problemem jednak pozostawało do tej pory udostępnienie odpowiedniej informacji przez placówki kulturalne w Internecie. Istniejące, niezwykle cenne inicjatywy w zakresie informacji kulturalnej miały do tej pory przede wszystkim charakter lokalny. Niestety, w połączeniu z brakiem kooperacji i integracji tych starań – ich efektem nie był sprawny i działający system informacji. Już niedługo ma się to zmienić.

Śląski projekt bazuje w dużej mierze właśnie na tych inicjatywach z najniższego szczebla (wdraża system e-informacji na poziomie lokalnym w oparciu o już istniejącą bazę), jednocześnie wprowadzając mechanizmy integracji tych zasobów poprzez wzmożoną komunikację i budowę funkcjonalnej sieci punktów/portali e-informacji kulturalnej.

rsik_mapa_screen.png

Interaktywna mapa cyfrowa – bogata baza informacyjna obiektów atrakcyjnych kulturowo na Śląsku

Na wszystkie wyżej opisane zjawiska reaguje lider projektu – Fundacja Informatyki i Zarządzania. W partnerstwie z instytucjami województwa śląskiego ma zamiar stworzyć funkcjonalną i bogatą e-informację kulturalną gmin i powiatów. Efektywnie działający Regionalny System e-Informacji Kulturalnej (RSIK) obejmie zasięgiem oraz zintegruje cały region, dzięki opracowaniu i wdrożeniu bazy danych o kulturze regionu i kalendarium wydarzeń na interaktywnych mapach cyfrowych.

W ramach projektu zmodyfikowany zostanie regionalny portal www.silesiakultura.pl, mający pełnić funkcję stale uaktualnianej i atrakcyjnej dla odwiedzających bazy informacji. Będzie zawierał przede wszystkim aktualne kalendarium wydarzeń i imprez kulturalnych (w tym: repertuary teatrów, filharmonii, kin i galerii), zbiór publikacji o tematyce kulturalnej, a także bazę podmiotów oraz instytucji i usługodawców kultury, z wskazaniem lokalizacji na interaktywnych mapach cyfrowych. Wszystkie te elementy wpłyną na wzrost poziomu dostępności oferty kulturalnej podmiotów lokalnych w skali regionu – nie tylko poprzez zgromadzenie potrzebnych informacji, ale także dzięki stworzeniu platformy komunikacji między instytucjami kultury i odbiorcami ich oferty.

Rozwinięciem idei jednego, integrującego inicjatywy kulturalne z całego województwa portalu jest drugi element RSIK, czyli Platforma e-Usług Kulturalnych (PeUK). To dzięki niej odbiorcy kultury będą mieli bezpośredni dostęp do katalogu e-usług kulturalnych, informacyjnych serwisów kulturalnych z katalogiem zaznaczonych na interaktywnych mapach atrakcyjnych kulturowo obszarów oraz obiektów, a także specjalnych aplikacji ułatwiających korzystanie z wszystkich portali informacji kulturalnej na Śląsku.

rsik_zamek_screen.jpg

Interaktywna mapa cyfrowa – informacje o obiekcie

Dodatkowo, wspominanych już 40 obszarów, 1400 obiektów atrakcyjnych kulturowo oraz 2600 eksponatów muzealnych zostanie opracowanych, skatalogowanych i oznakowanych cyfrowo, razem tworząc bogatą bazę informacyjną najciekawszych turystycznie zabytków na Śląsku. Wszystko to zostanie w prosty i praktyczny sposób udostępnione zwiedzającym i innym zainteresowanym posiadającym urządzenia mobilne PDA oraz telefony z modułem GPS (nawigowanie po atrakcyjnych trasach turystycznych), a także za pomocą e-usług.

Cztery typy usług transakcyjnych pozwolą na kompleksową obsługę wydarzeń kulturalnych: udzielanie akredytacji dziennikarzom, rezerwacja biletów, zamawianie oraz sprzedaż konkretnych produktów kulturalnych oraz dostarczanie w postaci cyfrowej raportów z bazy danych. Usługi te pozwolą na sprawniejszą niż dotąd komunikację między instytucjami i placówkami kulturalnymi a turystami zainteresowanymi ich ofertą.

Bielsko-Biała. Galeria BWA

RSIK to także funkcjonalna platforma e-usług, dzięki której będzie można zapoznać się z ofertą placówek kulturalnych w całym regionie – m.in. Galerii BWA w Bielsku Białej (na zdjęciu)

Kompleksowo ujęte, wszystkie trzy powyżej opisane elementy pozwolą dostarczyć turystom całościową i aktualną informację o obszarach i obiektach atrakcyjnych kulturowo, kalendariach wydarzeń kulturalnych, sposobie dotarcia do wybranych lokalizacji oraz usługodawcach i instytucjach związanych z kulturą, Z pewnością przełoży się to na zwiększenie partycypacji odbiorców inicjatyw kulturalnych, a także na ich większą mobilność między miastami województwa.

Jego kształt nie zmienił się od czasów lokacji miasta w XII wieku, zabudowa zaś pochodzi głównie z XVII-XVIII wieku. Od 1953 r. układ urbanistyczny Starego Miasta jest wpisany do rejestru zabytków.

Wirtualny spacer w 3D

Rynki

Jego kształt nie zmienił się od czasów lokacji miasta w XII wieku, zabudowa zaś pochodzi głównie z XVII-XVIII wieku. Od 1953 r. układ urbanistyczny Starego Miasta jest wpisany do rejestru zabytków.

Wprowadzenie nowych technologii w dziedzinie turystyki oraz promocji kultury z pewnością zwiększy dostępność oferty kulturalnej regionu, wpływając pośrednio na postrzeganie Śląska jako regionu nowoczesnego i podążającego za ogólnoświatowymi trendami (co ma znaczenie zwłaszcza dla młodych odbiorców kultury).

Projekt Przygotowanie e-informacji kulturalnej gmin i powiatów do integracji z regionalnymi portalami kultury i turystyki województwa śląskiego będzie wdrażany w latach 2011–2013, ale pierwsze efekty będą widoczne już w tym roku.Kontakt

Fundacja Informatyki i Zarządzania
93-491 Łódź, ul. Władysława Reymonta 5

tel. (42) 201 13 00
faks (42) 683 04 23, (42) 201 13 03
e-mail: sekretariat@fiiz.pl
www.fiiz.pl

fiiz.jpg