Ankieta

Folklor i tradycja ludowa

Aktywność folklorystyczna charakterystyczna jest dla osób realizujących cele kulturalno-poznawcze w zakresie kultury ludowej oraz uczestniczących w wydarzeniach ukazujących folklor, zwiedzających skanseny.

Opis

Aktywność folklorystyczna – miłośnicy kultury ludowej i wydarzeń ukazujących folklor.

Coraz więcej turystów poszukuje dziś swoich korzeni, sięga do źródeł by poznać zwyczaje charakterystyczne dla wybranego obszaru, a ich ulubioną aktywnością staje się folklor. Turysta wraca z miast do rodzinnych stron, szuka legend i ciekawostek w domach swoich przodków i w miejscach zupełnie nieznanych.

Najbardziej naturalnym miejscem poszukiwań są liczne w Polsce skanseny i muzea etnograficzne. Odbywa się także coraz więcej imprez promujących folklor i pokazujących wyroby ludowe. Podczas nich można spotkać się z twórcami ludowymi, którzy pokażą jak przygotowuje się tradycyjne potrawy, wyrabia przedmioty codziennego użytku, ozdoby i stroje. Z rzemieślnikami i artystami można spotkać się nie tylko podczas imprez, ale także na organizowanych przez nich warsztatach.

Skansen znajdujący się na terenie Parku Śląskiego. Park etnograficzny posiada blisko 70 zabytkowych drewnianych obiektów architektury wiejskiej i małomiasteczkowej. Obszar skansenu wynosi 22 ha.

Wirtualny spacer w 3D

Chorzów – Górnoląski Park Etnograficzny

Skansen znajdujący się na terenie Parku Śląskiego. Park etnograficzny posiada blisko 70 zabytkowych drewnianych obiektów architektury wiejskiej i małomiasteczkowej. Obszar skansenu wynosi 22 ha.

Turyści preferujący omawianą aktywność mogą na mapie wyszukać ciekawe informacje przede wszystkim korzystając z kategorii Zabytki i kultura:

 • Obiekty archeologiczne,
 • Zabytki architektury świeckiej,
  • Układy urbanistyczne,
  • Pałace i dwory,
  • Obiekty obronne i warowne,
  • Spichlerze, budynki gospodarcze,
 • Miejsca historyczne,
  • Miejsca bitew, męczeństwa,
  • Cmentarze, mauzolea,
  • Kopce,
  • Pomniki i tablice pamiątkowe,
 • Obiekty sakralne,
  • Kościoły,
  • Cerkwie,
  • Meczety,
  • Synagogi,
  • Klasztory, zakony
 • Pozostałe walory materialne i niematerialne
  • Zespoły ludowe i folklorystyczne
 • Obiekty kulturalne,
  • Muzea, archiwa i zbiory,

Turyście zainteresowanemu folklorem przydatne okażą się także informacje z innych kategorii:

 • Baza towarzysząca,
  • Punkty sprzedaży produktów regionalnych.
 • Artykuły,
  • Obyczaje i obrzędy,
  • Legendy i ciekawostki.

Ponadto podczas planowania podróży można poszukać ciekawych informacji urozmaicających wycieczkę w kategoriach: Noclegi i gastronomia. Korzystając z tych informacji zaplanujemy naszą wycieczkę bez problemu znajdziemy miejsce na obiad lub nocleg podczas wyprawy

Fundacja Braci Golec. Ognisko w Koszarawie

Fundacja Braci Golec. Ognisko w Koszarawie

Dla regionu mają duże znaczenie miejsca kultywujące żywy folklor i funkcjonujące ośrodki sztuki ludowej. Duży wpływ na rozwój tradycyjnej obrzędowości Śląska miało jego położenie na styku trzech kultur: polskiej, niemieckiej i morawskiej. Przykładami zachowanej tradycyjnej obrzędowości i obyczajów ludowych jest żywa gwara śląska i góralska, kuchnia regionalna, stroje ludowe, tradycyjne rzemiosło i sztuka ludowa a także zwyczaje i wydarzenia związane ze świętami religijnymi (m.in. odbywająca się od ponad trzystu lat Wielkanocna Procesja Konna w Pietrowicach Wielkich).

Na Liście Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajduje się ponad 100 potraw śląskich, przez co obszar projektu zajmuje drugie miejsce w kraju pod względem zarejestrowanych produktów tradycyjnych. Warto wspomnieć również o jednej z najstarszych w Polsce zabytkowych karczm o zachwycającej architekturze, oferującej dania kuchni góralskiej znajdującej się w Jeleśni.

Na obszarze działa wiele zespołów folklorystycznych, w tym najbardziej popularny Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" z Koszęcina. Wiele z tych zespołów pochodzi ze Śląska Cieszyńskiego – 17 i Beskidu Żywieckiego – 16.

Stałe imprezy folklorystyczne (m.in. Tydzień Kultury Beskidzkiej – jedna z najstarszych imprez folklorystycznych w Europie, o zasięgu międzynarodowym, w której bierze średnio udział 4 tysiące wykonawców występujących przed 200-tysięczną publicznością, Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych „Żywieckie Gody” w Żywcu i Milówce oraz Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny) o randze regionalnej i ponadregionalnej mogą stanowić istotną atrakcję turystyczną.

Działający twórcy ludowi dostarczają na rynek wyroby pamiątkarskie m.in. koniakowskie koronki nagrodzone w 2009 r. w konkursie „Pamiątka z Polski” zorganizowanym przez Fundację Cepelia.Kontakt

Fundacja Informatyki i Zarządzania
93-491 Łódź, ul. Władysława Reymonta 5

tel. (42) 201 13 00
faks (42) 683 04 23, (42) 201 13 03
e-mail: sekretariat@fiiz.pl
www.fiiz.pl

fiiz.jpg