Ankieta

Historia i zabytki

Aktywność charakterystyczna dla osób realizujących cele kulturalno-poznawcze w zakresie dziejów i zabytków oraz zwiedzających obiekty zabytkowe.

Opis

Aktywność historyczna – miłośnicy dziejów i zabytków.

Historia czytana może być na różne sposoby, jednym z fascynujących sposobów poznawania dziejów, jest zwiedzanie miejsc i obiektów związanych z historią. W starych murach kryją się wielkie tajemnice i ciekawe historie. To one były świadkami ważnych i niezapomnianych wydarzeń, ale także codziennego życia i przyziemnych spraw. Choć wiele zabytków zniszczyły wojny i najazdy, nadal jednak miłośnicy każdej z epok i każdej kategorii zabytków, mogą odnaleźć to co ich fascynuje.

Zespół pałacowo-parkowy w Pławniowicach znany przede wszystkim jako Pałac Ballestremów. W rachunkach dworu króla Władysława Jagiełły z 1393 roku znajduje się wzmianka, że w Pławniowicach znajdowała się warownia obsadzona przez polskie rycerstwo pod dowództwem Piotra Szafrańca herbu Starykoń.

Wirtualny spacer w 3D

Pałace

Zespół pałacowo-parkowy w Pławniowicach znany przede wszystkim jako Pałac Ballestremów. W rachunkach dworu króla Władysława Jagiełły z 1393 roku znajduje się wzmianka, że w Pławniowicach znajdowała się warownia obsadzona przez polskie rycerstwo pod dowództwem Piotra Szafrańca herbu Starykoń.

Turyści preferujący omawianą aktywność mogą na mapach cyfrowych wyszukać ciekawe informacje przede wszystkim korzystając z kategorii Zabytki i kultura:

 • Obiekty archeologiczne,
 • Zabytki architektury świeckiej,
  • Układy urbanistyczne,
  • Budynki mieszkalne,
  • Pałace i dwory,
  • Obiekty użyteczności publicznej,
  • Obiekty obronne i warowne,
  • Spichlerze, budynki gospodarcze,
  • Obiekty techniki,
 • Miejsca historyczne,
  • Miejsca bitew, męczeństwa,
  • Cmentarze, mauzolea,
  • Kopce,
  • Pomniki i tablice pamiątkowe,
 • Obiekty sakralne,
  • Kościoły,
  • Cerkwie,
  • Meczety,
  • Synagogi,
  • Klasztory, zakony
 • Obiekty kulturalne,
  • Muzea, archiwa i zbiory.

Ponadto podczas planowania podróży można poszukać ciekawych informacji urozmaicających wycieczkę w kategoriach: Noclegi i gastronomia. Korzystając z tych informacji zaplanujemy naszą wycieczkę przez tereny atrakcyjne pod względem kulturowym i przyrodniczym, a także bez problemu znajdziemy miejsce na obiad lub nocleg podczas wyprawy.

Na terenie województwa śląskiego znajdują się ciekawe zabytki urbanistyki i architektury: wśród nich układy urbanistyczne; układy ruralistyczne; budynki mieszkalne, w tym tradycyjne budownictwo ludowe; obiekty rezydencjonalne takie jak pałace i dwory; obiekty i zespoły sakralne takie jak kościoły, klasztory, kapliczki i krzyże przydrożne; obiekty obronne i warowne; budynki gospodarcze. Na szczególną uwagę zasługują:

 • dawne układy urbanistyczne – spośród 46 miast historycznych, 41 posiada układy urbanistyczne objęte wpisem WKZ m.in. Gliwice, Częstochowa, Cieszyn,

 • ruiny zamków położonych na szlaku Orlich Gniazd – m.in. Olsztyn koło Częstochowy, Ogrodzieniec w Podzamczu, w Mirowie i Bobolicach,

 • zabytki romańskie – kościół parafialny pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Gieble (diecezja Sosnowiecka, gmina Ogrodzieniec),

 • ośrodki kultu religijnego oraz miejsca pielgrzymkowe, a wśród nich najważniejsze Sanktuarium na Jasnej Górze zwane „duchową stolicą Polski”, które wg szacunków corocznie odwiedza ok. 5 milionów pielgrzymów z całego świata oraz Piekary Śląskie z Obrazem Matki Boskiej Piekarskiej, do którego od XVII w. pielgrzymują pieszo Górnoślązacy. Pielgrzymki kobiet, ubranych w tradycyjne stroje, są okazją do spotkania się z żywym folklorem śląskim,

 • rezydencje pałacowe – m.in. zespół pałacowo-parkowy w Pszczynie, pałac myśliwski Hochbergów w Promnicach, pałac w Pławniowicach, pałac Schöna w Sosnowcu, pałace w Kamieńcu i Świerklańcu,

 • osiedla robotnicze – m.in. dwa zespoły mieszkaniowe projektu Brunona Tauta w Katowicach, Nikiszowiec i Giszowiec w Katowicach, Borsig i Sandkolonie w Zabrzu, Ficinus i Kaufhaus w Rudzie Śląskiej, TAZ w Zawierciu, osiedle w Czerwionce-Leszczynach, Czeladź-Piaski w Czeladzi,

 • Szlak Architektury Drewnianej obejmujący zespoły architektury drewnianej: kościoły, kaplice, dzwonnice, chałupy, karczmy, leśniczówki, pałacyk myśliwski, obiekty gospodarcze (młyn wodny i spichlerze) – w ich naturalnym otoczeniu, a także dwa skanseny Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie i Zagroda Wsi Pszczyńskiej w Pszczynie,

Parafia pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego – rzymskokatolicka parafia znajdująca się w Istebnej, w przysiółku Kubalonka. Należy do dekanatu Istebna diecezji bielsko-żywieckiej.

Wirtualny spacer w 3D

Szlak Architektury

Parafia pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego – rzymskokatolicka parafia znajdująca się w Istebnej, w przysiółku Kubalonka. Należy do dekanatu Istebna diecezji bielsko-żywieckiej.

 • obiekty archeologiczne – wg Archeologicznego Zdjęcia Polski na obszarze Projektu są reprezentowane przez grodziska i pozostałości osad prehistorycznych, cmentarzyska i kurhany. Do najcenniejszych z nich należą m. in. cmentarzysko kultury łużyckiej w Częstochowie-Rakowie oraz Rezerwat Archeologiczny z ruinami zamku biskupów krakowskich w Sławkowie. Brak informacji o większości obiektów a także słabe zagospodarowanie i udostępnienie dla zwiedzających sprawia, że obiekty stanowią niewykorzystany walor kulturowy.

Wiele zabytków pełni także funkcje muzealne, gdzie obejrzeć można ciekawe wystawy historyczne i artystyczne. W pałacach i na zamkach odbywają się także różnorodne festiwale i imprezy. Dlatego przed wyruszeniem w podróż zachęcamy do skorzystania z Informatora Kulturalnego Województwa Śląskiego www.silesiakultura.pl, gdzie można przeczytać o bieżących wydarzeniach w regionie.Kontakt

Fundacja Informatyki i Zarządzania
93-491 Łódź, ul. Władysława Reymonta 5

tel. (42) 201 13 00
faks (42) 683 04 23, (42) 201 13 03
e-mail: sekretariat@fiiz.pl
www.fiiz.pl

fiiz.jpg