Ankieta

Raporty

Platforma e-Usług Kulturalnych województwa śląskiego posiada rozbudowaną bazę zabytków, atrakcji przyrodniczych i kulturalnych, a także miejsc noclegowo-gastronomicznych. W naszej bazie znajduje się ponad 6,5 tysiąca miejscowości, prawie 1,5 tysiąca zabytków oraz ponad 800 instytucji kulturalnych. Dodatkiem do tego są informacje na temat obiektów noclegowych, gastronomicznych, sportowych i szerokiej bazy towarzyszącej.

Istnieje możliwość uzyskania raportów statystyk dotyczących ilości obiektów na terenie województwa, wybranego powiatu lub gminy. Bazy statystyk są na bieżąco uaktualniane i stanowią bardzo dobry obraz atrakcyjności kulturalnej danego obszaru.

Podstawowe statystyki dostępne są dla każdego użytkownika portalu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe raporty stworzone według indywidualnych kryteriów np. dane dotyczące obiektów z konkretnego przedziału czasowego, wystarczy wysłać formularz z podaniem swoich danych: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Raporty mogą okazać się przydatne zarówno dla turystów, jak i urzędników. Przykładowo osoba zainteresowana średniowieczem ma może otrzymać szczegółowe dane dotyczące obiektów wybudowanych od V do XV w., aby wiedzieć które powiaty mają największe zagęszczenie wartych zobaczenia miejsc. Korzyści z otrzymania statystyk będą mieć także urzędnicy powiatów, którzy dzięki statystykom dowiedzą się, które gminy są najlepiej przystosowane do przyjmowania turystów lub posiadają najszerszą ofertę kulturalną.

Istnienie statystyk przyczynia się do usystematyzowania wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego regionu. Statystyki te dają rozeznanie w ilości miejsc atrakcyjnych dla turysty kulturowego, dzięki którym można m.in. zaplanować działania promocyjne regionu. Dostęp do statystyk jest bezpłatny i otwarty dla każdego użytkownika portalu.Kontakt

Fundacja Informatyki i Zarządzania
93-491 Łódź, ul. Władysława Reymonta 5

tel. (42) 201 13 00
faks (42) 683 04 23, (42) 201 13 03
e-mail: sekretariat@fiiz.pl
www.fiiz.pl

fiiz.jpg