W tym roku mija 60 lat od powołania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oddział w Raciborzu. W sobotę 21 lutego w godz. od 9:00 do 12:00 zaplanowano uroczyste obchody w sali konferencyjnej na Zamku Piastowskim w Raciborzu. W trakcie uroczystości, oprócz krótkiego programu artystycznego i okolicznościowych wystąpień zaplanowano również zwiedzanie dawnej siedziby Piastów.

21.02.2015. 60-lecie PTTK w Raciborzu. Uroczyste obchody na Zamku Piastowskim

ostatnia aktualizacja 06.02.2015 piątek 19:41

Grzegorz Nowak 

Rys  historyczny Oddziału

Pierwsze próby utworzenia Oddziału sięgają 1953 roku. Jednak dopiero 1 maja 1954 r., dzięki inicjatywie Powiatowego Zarządu Korespondentów Robotniczo-Chłopskich w porozumieniu z Oddziałem PTTK w Opolu, ukonstytuował się I Zarząd Oddziału PTTK w Raciborzu. Na jego czele stanął Franciszek Mika. Oficjalnie Oddział PTTK w Raciborzu powstał 1 marca 1955 roku zgodnie z uchwałą I-go Walnego Zjazdu. Siedzibę posiadał przy ul. Wolności 1. Swą działalność organizacyjną opierał na miejscowym zespole działaczy społecznych.

II Walny Zjazd Oddziału w 1960 r. odbywał się w okresie przygotowań społeczeństwa polskiego do obchodów XV rocznicy wyzwolenia spod jarzma hitlerowskiej niewoli. W tym okresie Oddział nieustannie rozwijał działalność turystyczną i usługową. III Nadzwyczajny Zjazd w 1962 r. dokonał kolejnych zmian personalnych w Zarządzie, który miał teraz do pokonania pogłębiające się trudności finansowe i organizacyjne. Zarząd wybrany na IV Walnym Zjeździe w 1964 r.  którego prezesem został Ryszard Czerny roku potrafił wyprowadzić raciborski Oddział zarówno z trudności finansowych jak też z powodzeniem kontynuował prace nad rozwojem turystyki w mieście i okolicy. Rok 1970 był XV rocznicą Oddziału, co stworzyło okazje do podsumowań jego pracy na VI Walnym Zjeździe. 22.02.1981 roku odbył się X Walny Zjazd połączony z obchodami XXV-lecia. 17.02.1985 roku to data XI Walnego Zjazdu, na którym wybrano zarząd którego  prezesem zostaje  Gerard Hanak. Za spore osiągnięcie tego  Zarządu było nawiązanie współpracy z Organizacją Turystyczną w Opawie w wyniku czego następowała wymiana działaczy oraz ustanowienie odznaczenia „Zasłużony dla Turystyki Raciborza”.

Z okazji XXX-lecia działalności Oddział 8 grudnia 1985 roku otrzymał sztandar ufundowany przez Oddziały PTTK, które działały wówczas na terenie byłego województwa katowickiego. Sztandar na ręce ówczesnego prezesa Oddziału Gerarda Hanaka przekazał przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Katowicach – Eryk Porąbka, który udekorował sztandar „Złotą Honorową Odznaką PTTK”. XIII Nadzwyczajny Walny Zjazd, który odbył się 12.03.1999 roku dokonał poprawek w dotychczasowym statucie oraz nadał Oddziałowi nazwę „Ziemia Raciborska”. Oddział szczególna uwagę poświęca dzieciom i młodzieży. Dla nich też organizuje wiele atrakcyjnych rajdów. Biorą w nich udział dzieci i młodzież z całego powiatu. Do najbardziej znanych należą od: od 43 lat Wielodyscyplinowy Rajd Jesienny po Ziemi Raciborskiej „Szlakiem Husarii Polskiej” (niegdyś ten rajd nosił nazwę im. Arki Bożka), od 30 lat Powitanie Wiosny – „Topienie Marzanny”  oraz organizowany od kilku lat rajd „Powitanie Lata”.

Osoby zainteresowane udziałem w uroczystościach proszone są o potwierdzenie udziału do dnia 29 stycznia 2015 r. pod numerem telefonu: 32 415 30 93 lub na adres e-mail: poczta@raciborz.pttk.pl.

Źródło: raciborz.pttk.pl

Powiązane artykuły