Miasto Racibórz wraz z Raciborską Izbą Gospodarczą, Cechem Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Miastem Opawa oraz Powiatową Izbą Gospodarczą w Opawie, realizuje projekt pod nazwą „Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna”.

18.06.2015. Konferencja otwarcia Polsko-Czeskiej Gospodarczej Platformy Informacyjnej SILESIAinfo

ostatnia aktualizacja 26.05.2015 wtorek 20:09

Grzegorz Nowak 

- Mamy przyjemność przedstawić Państwu rozwiązanie informacyjne, które powstało w wyniku dialogu przedsiębiorców z Partnerami Projektu. System jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane w tym zakresie przez przedsiębiorców po obu stronach granicy – mówią twórcy projektu.

Polsko - Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna „SILESIAinfo” - to innowacyjne rozwiązanie umożliwiające przepływ informacji gospodarczych pochodzących z wielu źródeł do przedsiębiorców jako użytkowników systemu. Ponadto platforma daje użytkownikowi możliwość bezpłatnej prezentacji własnej firmy, ułatwia kontakty pomiędzy przedsiębiorcami oraz umożliwia konsultacje pomiędzy środowiskiem biznesu a samorządem, organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców i urzędami.

Na system o nazwie SILESIAinfo składa się:

- Serwis informacyjny www.SILESIAinfo.org

- Katalog Firm

Rolą platformy jest m.in. przekazywanie do odpowiednich komórek samorządowych lub instytucji działających w otoczeniu biznesu (w tym Partnerów Projektu) zgłoszonych przez użytkowników tematów, wniosków, zapytań o charakterze gospodarczym, wymagających opracowania lub omówienia.

Informacje będą publikowanie na stronie www.SILESIAinfo.org oraz przekazywane do zarejestrowanych użytkowników systemu (przedsiębiorców) poprzez cykliczny mailing. System umożliwia komunikację dwukierunkową pomiędzy Partnerami Projektu a środowiskiem lokalnego biznesu, działającego w regionie miast Raciborza i Opawy.

Projekt dedykowany jest przede wszystkim mikro oraz małym i średnim przedsiębiorstwom (MiMŚP). Pośrednimi beneficjentami projektu są również instytucje otoczenia biznesu, które zyskują narzędzie lepszej integracji z lokalnymi przedsiębiorcami. Platforma ma charakter otwarty, mogą w nim rejestrować się również większe podmioty gospodarcze (w tym podmioty prawne i stowarzyszenia).

Realizacja projektu przełoży się na poprawę warunków funkcjonowania MiMŚP w obszarze transgranicznym, rozwój gospodarczy regionu, rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz promocji gospodarczej pogranicza, ale przede wszystkim na integrację środowiska gospodarczego, a tym samym spójność ekonomiczną w regionie.

- Mamy nadzieję, iż dzięki Państwa włączeniu się do proponowanego rozwiązania poprzez bezpłatną rejestrację w systemie, rozwiązanie przyczyni się do rozwoju Państwa firm - dopowiadają partnerzy projektu.

Serdecznie zapraszamy na Konferencję Otwarcia Projektu, podczas której nastąpi inauguracja oraz pełna prezentacja systemu. Zachęcamy do rejestrowania się w systemie.

Projekt „Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa Przekraczamy Granice

Więcej TUTAJ

18 czerwca 2015 r. godz. 10.00 Zamek Piastowski w Raciborzu - sala konferencyjna II piętro