9 czerwca 2015 r. o godz. 17:00 zapraszamy do sali konferencyjnej na drugi już wykład o historii lokalnej. Prelekcję pt. „Rody szlacheckie ziemi raciborskiej” wygłosi Paweł Newerla. Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin”, który realizują wspólnie Powiat Raciborski oraz Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach.

09.06.2015. Rody szlacheckie ziemi raciborskiej – spotkanie z historią lokalną na zamku

ostatnia aktualizacja 11.06.2015 czwartek 14:07

Grzegorz Nowak 

Celem projektu jest wzmocnienie i aktywne kształtowanie tożsamości regionalnej, wspieranie pozytywnych stosunków i dialogu pomiędzy większością polską i mniejszością niemiecką oraz ukazanie wzajemnego przenikania się wielu kultur w życiu naszej miejscowości. W ten nurt wpisuje się również Powiat Raciborski, poprzez organizację cyklu sześciu wykładów poświęconych ważnym i ciekawym wydarzeniom z historii ziemi raciborskiej.

Źródłem finansowania projektu są środki Mniejszości Niemieckiej będące w dyspozycji Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych pochodzące z wcześniejszych dotacji Rządu Niemieckiego.

Powiązane artykuły