Galeria Zamku Piastowskiego w Raciborzu prezentuje wystawę efektów kształcenia pierwszych absolwentów raciborskiego Liceum plastycznego ZSO nr 1, przygotowywanych do zawodu w ramach dwóch specjalności: Fotografia i techniki plastyczne. Eksponowane prace dyplomowe realizowane były w specjalistycznych pracowniach Instytutu Studiów Edukacyjnych i Sztuki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Jana Kasprowicza pod kierunkiem dr Gabrieli Habrom-Rokosz (specjalność: Fotografia) i mgr Michała Sitka (specjalność: Techniki graficzne).

27.05-30.06.2015. DYPLOM 2015 – wystawa absolwentów raciborskiego Liceum plastycznego ZSO nr 1

ostatnia aktualizacja 11.06.2015 czwartek 13:58

Grzegorz Nowak 

W ramach specjalności – Fotografia uczeń zdobywa umiejętność wnikliwej i wrażliwej obserwacji natury, dostrzegania odpowiednich motywów oraz świadomego ich wyodrębniania z pozornie obojętnej rzeczywistości, stosując najnowsze zdobycze techniki cyfrowej, jak również klasyczne technologie srebrowe. Fenomen fotografii budzi twórcze i refleksyjne postawy wobec siebie i świata, wartości etycznych i estetycznych. Specjalizacja ta ma na celu pogłębianie zainteresowań uczniów drogą doświadczeń, działań innowacyjnych i eksperymentalnych – w ten praktyczny sposób zdobywanie wiedzy. Ekspozycja dyplomowa dotyka szerokiego spektrum rozwiązań fotograficznych od dokumentu przez projekty konceptualne do kreacji artystycznych.

Specjalność Techniki graficzne kryje w sobie unikatowy warsztat tradycyjnych metod graficznych oraz nowoczesne podejście do projektowania. Dzięki temu uzyskujemy bogactwo faktur, śladów przy jednoczesnym dążeniu do minimalizmu. Prezentowane prace wykonane zostały w technikach wypukło i wklęsłodruku. Obraz poprzez destrukcję. Kontrolowana dekonstrukcja materii graficznej uwidacznia jej złożoną delikatną strukturę.

Grono absolwentów tworzą:

Specjalność Fotografia:

Dominika BOTOREK „ŚLADY – fotografia dokumentalna”

Sabina CZEKAŁA „BRZEZINKA – świadomość fotograficzna trzeciego pokolenia”

Żaneta KAPINOS „KONTRASTY – między dokumentem a kreacją”

Katarzyna KUBIK „FOTO-RECYCLING – portret kreowany”

Katarzyna MARCZYK „KOBIETA – fotografia konceptualna”

Patrycja PIECHULA „MAGIA ŚWIATŁA W KRAJOBRAZIE – fotografia przyrodnicza”

Agnieszka PREINIGER „CZŁOWIEK, CZAS i MIEJSCE – fotografia inscenizowana”

Natalia RUSNAK „BOHATEROWIE BAJEK – portret kreowany”

Magdalena RYMER „FORMA – fotoSYMETRIE”

Monika STANISZEWSKA „NOSTALGIA – fotografia artystyczna”

Alicja WILCZEK „SAPER VEDERE – fotografia minimalistyczna”

SPECJALNOŚĆ TECHNIKI GRAFICZNE:

Martyna BARAN „F-AKT-ury”

Dominika BŁASZCZOK „KSZTAŁT”

Dominka KOWOL „STWORZENIE”

Katarzyna KUBINA „FORMA”

Karolina MAJKOWSKA „CZŁOWIEK-DRZEWO”

Karolina OGRODNIK „ISTOTA”

Dominika PEREK „ZWIERZĘ”

Dominika PŁASZEWSKA „DEFORMACJA”

Simona REICHEL „BRYŁA”

Michalina TOMCZAK „BESTIARIUM”

Paweł ZEMAN „UKŁAD SŁONECZNY”.

Liceum Plastyczne, jako jedyna szkoła w Raciborzu, oferuje program nauki umożliwiający zdobycie zawodowego DYPLOMU PLASTYKA oraz MATURY. Program nauczania realizowany w formie warsztatów praktycznych w pracowniach artystycznych obejmuje wszystkie dyscypliny sztuk wizualnych, tj. rysunek i malarstwo, rzeźbę, podstawy projektowania i kompozycji, podstawy fotografii i filmu oraz specjalności: fotografię i techniki graficzne. Wiedzę teoretyczną z zakresu szeroko pojmowanej kultury i sztuki uczniowie zdobywają na lekcjach historii sztuki.

Liceum Plastyczne w Raciborzu współpracuje z wieloma instytucjami, dzięki którym uczniowie mają zapewnioną bogatą ofertę kształcenia na wysokim poziomie i możliwość udziału w rozmaitych wydarzeniach artystycznych, warsztatach twórczych i imprezach muzealnych czy plenerach specjalistycznych. Do instytucji z którymi szkoła stale współpracuje należą: Zamek Piastowski w Raciborzu, Muzeum w Raciborzu, Młodzieżowy Dom Kultury, Galeria Sztuki CZARNY KOT, Galeria GAWRA z siedzibą w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Raciborzu, Fundacja Elektrowni Rybnik, gdzie mają miejsce wystawy prac uczniów w ramach kolejnych edycji Międzynarodowego Festiwalu Fotografii, czy Studio Fotograficzne FOTO-GAWĘDA w Pszowie, gdzie uczniowie mogą zobaczyć, jak pracuje się w profesjonalnym studiu fotograficznym oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, w której odbywa się część zajęć praktycznych. Na podstawie aktu o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu, młodzież ma możliwość aktywnego uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych, warsztatach twórczych i plenerach artystycznych oraz rozwijania swoich zainteresowań w studenckich kołach naukowych na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych [FOTON, ANIMATIK i GRAFIT].

Ponadto uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w wymianie polsko-francuskiej z Lycée Général Raymond Loewy w La Souterraine, a także w wielu wycieczkach dydaktycznych, warsztatach muzealnych (Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Śląskie w Katowicach), plenerach (np. w Rezerwacie Leśno-Stawowym „Łężczok” oraz Arboretum Bramy Morawskiej). Dzięki współpracy raciborskiego Starostwa z partnerską gminą Elbe-Elster młodzież uczestniczyła w 5. Międzynarodowym Tygodniu Sztuki Dzieci i Młodzieży w Gut Saathain w Niemczech.

Wszystkie bieżące informacje, w tym na temat egzaminów wstępnych, udzielane są w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej  www.zso1raciborz.pl/news.php

Prezentacje wybranych prac dyplomowych oraz wernisaż – środa 27 maja godz. 17:00 w Zamku Piastowskim w Raciborzu. Wstęp wolny.

Powiązane artykuły