Jak przygotować projekt, by miał szanse na pokonanie licznej konkurencji i uzyskanie dotacji? Opowiemy o tym na szkoleniu, które odbędzie się 22 czerwca 2015 r. na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Początek o 15:00.

22.06.2015. Szkolenie z pozyskiwania dotacji

ostatnia aktualizacja 16.06.2015 wtorek 19:42

Grzegorz Nowak 

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych) działających na terenie Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (Rybnik, Jastrzębie Zdrój, Żory, powiat wodzisławski, rybnicki, raciborski).

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Konstruowanie problemu w projekcie. Powiązanie problemu z celami projektu. Metoda drzewka problemów, celów;

2. Tworzenie działań i harmonogramu projektu. Elementy kluczowe w opisie;

3. Rezultaty, monitoring i ewaluacja w projekcie. Sposoby opisu zasobów i doświadczenia organizacji w projekcie;

4. Podstawowe zasady budżetowania projektów. Przykładowe koszty w budżecie;

5. Analiza najczęstszych błędów w budżecie. Załączniki do oferty konkursowej. Rozliczenie jako element realizacji projektu;

6. Ocena projektów. Sposoby oceniania projektów w różnych konkursach. Kierunki zmian w sposobie oceniani. Dobre praktyki w zakresie oceniania;

7. Jakie czekają nas potencjalnie zmiany w zakresie wzoru oferty w ramach otwartych konkursów ofert.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wysłać formularz zgłoszeniowy na adres: katarzyna.rzasa@cris.org.pl lub faksem na nr 32 739 55 12 wew. 106. Zgłoszenia przyjmowane będą do 19 czerwca 2015 r.

Karta zgłoszenia dostępna TUTAJ

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

22 czerwca 2015 r., godz.: 15:00-20:00, miejsce: Zamek Piastowski w Raciborzu (ul. Zamkowa 2 – sala narad I piętro)