„Ród Fullsteinów w Europie” – to tytuł kolejnego wykładu, jaki wygłosi Bruno Stojer w ramach projektu „Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin”, który realizują wspólnie Powiat Raciborski oraz Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach. Na wykład zapraszamy 8 września do sali konferencyjnej na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Początek o godz. 17.00, wstęp wolny.

08.09.2015. Historia lokalna po wakacyjnej przerwie powraca na zamek

ostatnia aktualizacja 04.08.2015 wtorek 19:54

Grzegorz Nowak 

Celem projektu jest wzmocnienie i aktywne kształtowanie tożsamości regionalnej, wspieranie pozytywnych stosunków i dialogu pomiędzy większością polską i mniejszością niemiecką oraz ukazanie wzajemnego przenikania się wielu kultur w życiu naszej miejscowości. W ten nurt wpisuje się również Powiat Raciborski, poprzez organizację cyklu sześciu wykładów poświęconych ważnym i ciekawym wydarzeniom z historii ziemi raciborskiej.

Źródłem finansowania projektu są środki Mniejszości Niemieckiej będące w dyspozycji Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych pochodzące z wcześniejszych dotacji Rządu Niemieckiego.