Na prelekcje po tym tytułem zaprasza na Zamek Piastowski w Raciborzu, 19 października w godz. od 14.30 do 16.30. Do udziału w przedsięwzięciu w charakterze prelegentów zaproszono przedstawicieli Policji Holenderskiej zajmujących się przedmiotowym zagadnieniem. Adresatami, do których skierowany jest program są nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych powiatu raciborskiego i wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, a także młodzież ostatnich klas szkół średnich i zawodowych powiatu raciborskiego oraz studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.

19.10.2015. Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa, praca w Holandii. II edycja już wkrótce

ostatnia aktualizacja 06.10.2015 wtorek 20:42

Grzegorz Nowak 

Mając na uwadze wstąpienie Polski (1 maja 2004 roku) do struktur Unii Europejskiej oraz fakt otwarcia nowych rynków pracy dla Polaków na terenie państw członkowskich Unii, a co za tym idzie ogromny wzrost emigracji zarobkowej obywateli RP, koniecznym jest podjęcie działań mających na celu ochronę obywateli polskich poza granicami kraju oraz poszerzenie ich wiedzy na temat krajów docelowych, zwłaszcza w zakresie obowiązujących tam uregulowań prawnych. Wskazanie trybu postępowania w sytuacji kiedy obywatel naszego kraju stał się ofiarą przestępstwa, czy też wszedł w konflikt z prawem jest bardzo ważnym elementem świadomości prawnej i ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo naszych obywateli poza granicami kraju.

Niniejszy program jest kontynuacją poprzedniego programu o tej samej nazwie zrealizowanego w kwietniu 2014 roku. Pierwowzór programu powstał dzięki możliwościom jakie stworzył projekt pt. „Wymiana wiedzy i umiejętności funkcjonariuszy Policji z zakresu wspólnych działań o charakterze międzynarodowym” (projekt nr: 2012-1-PL1-LEO02-27679), którego autorem jest Wydział Prezydialny KWP w Katowicach.

Program prewencyjny „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa, praca w Holandii” jest wpisany jako przedsięwzięcie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2014 – 2016.