Serdecznie zapraszamy na Studium Rysunku i Grafiki organizowane w Jastrzębiu-Zdroju dla osób dorosłych i młodzieży.

05.10-28.12.2015. Studium Rysunku i Grafiki w Jastrzębiu-Zdroju

ostatnia aktualizacja 12.10.2015 poniedziałek 11:38

 
STUDIUM RYSUNKU I GRAFIKI:
- Linoryt  pejzaż – wypukłodruk –techniki znane ale zapomniane – kultywowanie tradycyjnych technik  graficznych;
- Praca z modelem;
- Etykiety pudełek zapałek;
- Zwierzę – studium znaku;
- Jestem za a nawet przeciw – projekt plakatu;
- Martwa natura;
- Studium postaci – techniki mieszane – nie ważna proporcja ale kreacja;
- Linia, plama, płaszczyzna – tematy dowolne : rozmowa, i love you, ulubione zwierze, światło;
- Op - art  (wprowadzenie do tematu) przygotowanie kilku wizualizacji opartowskich, które zostają  rzucone na rzeczywistą postać - rysunek;
- Ruch – praca z modelem;
- Kompozycja linii, punktów, plam – intuicja autora, Kandinsky – życie i twórczość;
to tylko niektóre z zagadnień jakie podjęli się zrealizować słuchacze Studium Rysunku i Grafiki działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury  w roku 2014/2015. W  trakcie  wielu lat pracy dochowaliśmy się sporego grona wiernych słuchaczy, których umiejętności i  wrażliwość twórcza jest dla nas powodem do dumy. Część  z nich uczy się dzisiaj w szkołach o profilu plastycznym, także w  ASP. Jednak przygotowanie do dalszej edukacji nie jest naszym głównym celem. Najważniejsze dla nas jest to, aby nasi słuchacze mieli możliwość wyrażenia swoich emocji poprzez twórczość plastyczną. W tym celu dajemy im wszystkie potrzebne materiały, pokazujemy różnorodne techniki pracy, umożliwiamy działania na płaszczyźnie i w przestrzeni. Przekazujemy podstawy wiedzy o sztuce, jej historii  i współczesności. Stwarzamy naszym uczniom warunki do powstania dzieł, które są dla nich zachętą do dalszej pracy i rozwoju. Zajęcia prowadzone są pod kierunkiem artysty plastyka : dr Piotra Bąką – wykładowcy Wydziału Projektowego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
Słuchaczami Studium Rysunku i Grafiki  mogą być dorośli oraz  młodzież powyżej 13 – go roku życia. 
120 zł – I karnet ( 4 miesiące ); 150 zł – II karnet ( 5 miesięcy )
Informacja pod numerem telefonu 32  4731012