We wtorek 20 października o godz. 17.00 na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbędzie się debata podsumowująca projekt „Festiwal Historyczny - Krzanowice wczoraj, dziś i jutro”, w ramach drugiej edycji konkursu grantowego „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM”, którego organizatorem jest Fundacja Banku Zachodniego WBK we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. W debacie wezmą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych i osoby aktywnie działające w środowisku lokalnym w Gminie Krzanowice.

20.10.2015. Tu mieszkam, tu zmieniam - debata podsumowująca projekt „Festiwal Historyczny - Krzanowice wczoraj, dziś i jutro”

ostatnia aktualizacja 14.10.2015 środa 21:34

Grzegorz Nowak 

W programie: wręczenie wyróżnień dla aktywnych osób z terenu Gminy Krzanowice, wystąpienie prelegentów - Marcela Szymańska, Marcin Obrusnik i Krystyna Mandrysz - spojrzenie na aktywność społeczną z perspektywy pokoleń, debata, prezentacja multimedialna „Krzanowice oczami dzieci”, wystawa prac oraz zbiorów archiwalnych (felietony, zapiski, fotografie) „Śladami naszych przodków”.
Celem konkursu grantowego jest wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną, zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku. Konkurs polega na wyborze najciekawszych inicjatyw społecznych przygotowanych przez podmioty je realizujące i przyznaniu najlepszym z nich wsparcia finansowego w postaci grantu na realizację podjętych działań.
Granty w konkursie przyznawane są na wsparcie projektów z zakresu: zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, czystości, funkcjonalności, ochrony zabytków, pielęgnowania i tworzenia miejsc pamięci, ochrony i poszerzania wiedzy o środowisku naturalnym, promocji i upamiętnienia postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko i których dorobek jest żywy w lokalnej świadomości albo wart przywrócenia pamięci, budowania wspólnot międzypokoleniowych, pogłębiania więzi lokalnych, współpracy między organizacjami, poprawy jakości życia dalej jako „Projekt”.