We wtorek 3 listopada o godz. 17.00 zapraszamy do sali konferencyjnej na Zamek Piastowski w Raciborzu na ostatnie już spotkanie w ramach projektu „Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów miast i gmin”, który wspólnie realizują Powiat Raciborski oraz Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach. Prelekcję pt. „Jerzy Schomman – życie i działalność raciborskiego pisarza i polemisty z XVI wieku” wygłoszą Ewa Koczwara i Ewa Kuźnik.

03.11.2015. Jerzy Schomman – życie i działalność raciborskiego pisarza i polemisty z XVI wieku – spotkanie z historią lokalną na zamku

ostatnia aktualizacja 29.10.2015 czwartek 22:22

Grzegorz Nowak 

Podczas ostatniego już spotkania z lokalną historią będzie można otrzymać publikację pt. „Ziemia raciborska – postacie, zjawiska historyczne, gospodarka” pod redakcją Norberta Miki. Książka wydana w 2014 r. zawiera referaty wygłoszone w dwóch poprzednich edycjach projektu.

Celem projektu jest wzmocnienie i aktywne kształtowanie tożsamości regionalnej, wspieranie pozytywnych stosunków i dialogu pomiędzy większością polską i mniejszością niemiecką oraz ukazanie wzajemnego przenikania się wielu kultur w życiu naszej miejscowości. W ten nurt wpisuje się również Powiat Raciborski, poprzez organizację cyklu sześciu wykładów poświęconych ważnym i ciekawym wydarzeniom z historii ziemi raciborskiej.
Źródłem finansowania projektu są środki Mniejszości Niemieckiej będące w dyspozycji Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych pochodzące z wcześniejszych dotacji Rządu Niemieckiego.