Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach

Katowicka galeria BWA jest jedną z najważniejszych i największych instytucji zajmujących się sztuką współczesną w Polsce. Prezentuje prace zarówno młodych, jak i uznanych artystów, polskich i zagranicznych, organizuje również liczne spotkania i wykłady.

Opis

Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Miasto Katowice. Zgodnie ze statutem, jej głównym zadaniem jest prezentacja współczesnej twórczości plastycznej poprzez działalność wystawienniczą, edukacyjną, wydawniczą i dokumentacyjną, a w szczególności:

  • organizowanie wystaw współczesnych sztuk plastycznych;
  • popularyzowanie wiedzy o współczesnej sztuce poprzez szeroko rozumianą działalność edukacyjną;
  • wydawanie publikacji związanych z upowszechnianiem współczesnych sztuk plastycznych;
  • gromadzenie i publikowanie dokumentacji współczesnego życia artystycznego z terenu województwa śląskiego i kraju;
  • dokonywanie zakupów dzieł sztuki oraz wydawnictw artystycznych;
  • udostępnianie własnych zbiorów zainteresowanym galeriom i instytucjom wystawienniczym;
  • współpraca ze środowiskami twórczymi, galeriami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą;
  • współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym.

Galeria jest otwarta na wszystkie zjawiska w sztuce wizualnej. Prezentuje w swoich salach zarówno artystów uznanych, jak i młodych twórców. Pokazuje sztukę polską i zagraniczną w szerokich kontekstach kulturowych. Istotną częścią działalności galerii są spotkania z artystami, pokazy filmów, performance, dyskusje, sesje, wykłady, warsztaty plastyczne i inne działania edukacyjne. Instytucja prowadzi także działalność wydawniczą, której owocem są zarówno albumy i katalogi wystaw, jak i istotne merytorycznie prace wybitnych krytyków, historyków i teoretyków sztuki, niezbędne dla wszystkich zainteresowanych najnowszą kulturą.

W stałym programie BWA znajdują się m.in. „Intergrafia” prezentująca najciekawsze dokonania twórczości graficznej i Biennale Plakatu Polskiego, a także Triennale Grafiki Polskiej oraz Międzynarodowe Spotkania Sztuki.

Jeżeli chodzi o wystawy, jakie miały miejsce w galerii od początku jej istnienia, nie sposób je tutaj wszystkie wymienić. W latach 80. prezentowane były m.in. prace Jonasza Sterna (1989), Jerzego Nowosielskiego (1989) i grafiki Albrechta Durera (1983). W latach 90. pokazywano tu monograficzne wystawy m.in. Jerzego Modzelewskiego (1994), Zenona Moskwy (1995), Leona Tarasewicza (1995), Henryka Stażewskiego (1995), Jana Berdyszaka (1996), Andrzeja Szewczyka (1996), Łukasza Korolkiewicza (1997), Kajetana Sosnowskiego (1998), Magdaleny Abakanowicz (1998), Piotra Potworowskiego (1990), Marii Jaremy (1999). Po 2000 r. można było oglądać prace takich artystów, jak np. Gerard Richter (2005), Armando (2007), Jacek Rykała (2007/2008), Klaus Staeck (2008), Roger Ballen (2008/2009), Antonio Saura (2010). Do najciekawszych wystaw zaliczają się także projekty kuratorskie, m.in. „Signal box/Nastawnia” (2004), „Pewna Finlandia” (2007), „Śląsk Active” (2005, 2006, 2008), „W stronę innego” (2005), „Wszystkie kolory są dozwolone pod warunkiem, że nie przeszkadzają w handlu” (2008) oraz „Labirynt pamięci. Oblicza zła 1939–2009” (2009).

Galeria BWA mieści się w wybudowanym specjalnie dla niej gmachu – pawilonie wystawienniczym, który zaprojektowany został przez Stanisława Kwaśniewicza, przy współpracy z konstruktorem Franciszkiem Klimkiem. Wystrój wnętrza jest dziełem Wojciecha Szostaka. Płaskorzeźby dekorujące elewację wykonała Teresa Michałowska-Rauszer i Jerzy Kwiatkowski. Przestrzeń wystawiennicza galerii należy do największych w kraju. Duża sala ekspozycyjna o powierzchni 800 m² daje ogromne możliwość modelowania wnętrza zależnie od potrzeb ekspozycji.

Data lub czas powstania

XX w.

Galeria BWA została powołana do życia jako Delegatura Centralnego Biura Wystaw w Katowicach w 1949 r.

Historia

Historia powstania Biura Wystaw Artystycznych w Katowicach jest konsekwencją realizacji koncepcji z pierwszych lat powojennych zmierzających do utworzenia w Polsce instytucji wystawienniczej upowszechniającej plastykę. Delegatura Centralnego Biura Wystaw w Katowicach powstała 1 sierpnia 1949 r. i mieściła się przy ulicy Dworcowej 13. W galerii pokazywano wówczas głównie wystawy monograficzne twórców lokalnych i wystawy agitacyjne pod hasłami politycznymi. Pierwsze próby przełamania takiego obrazu instytucji pojawiły się w poł. lat 50. ubiegłego wieku. W 1966 r. przyznano galerii nową lokalizacje na budowę pawilonu wystawienniczego, w centrum miasta przy ulicy Armii Czerwonej (obecnie al. W. Korfantego). Uroczyste otwarcie instytucji w nowym miejscu odbyło się w 1972 r. W 2008 r. zmianie uległa nazwa instytucji na obecną – Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach.

Położenie obiektu

Galeria Sztuki Współczesnej BWA znajduje się w centrum miasta przy alei Korfantego.

Dostępność

Galeria Sztuki Współczesnej BWA jest instytucją ogólnodostępną. Informacje na temat aktualnych wystaw można znaleźć na jej stronie internetowej.

Źródła, informacje w Internecie

www.bwa.katowice.pl

Dokumenty