Muzeum Śląskie w Katowicach

Muzeum posiada jedną z najcenniejszych kolekcji w Polsce, w tym Galerię Malarstwa Polskiego, która prezentuje arcydzieła najwybitniejszych polskich malarzy (m.in. Malczewskiego, Matejki, Witkacego) oraz zbiory poświęcone historii i kulturze Śląska.

Opis

Muzeum Śląskie jest wojewódzką instytucją kultury, prowadzoną wspólnie przez Województwo Śląskie i ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Zgodnie ze statutem, muzeum gromadzi, przechowuje, konserwuje, udostępnia i upowszechnia dobra kultury w zakresie sztuki polskiej i obcej, etnografii, archeologii, historii oraz scenografii polskiej, a także prowadzi badania naukowe i działalność edukacyjną w zakresie wymienionych dyscyplin. Muzeum posiada oddział o nazwie: Centrum Scenografii Polskiej, który specjalizuje się w gromadzeniu, przechowywaniu, naukowym opracowywaniu i eksponowaniu dzieł scenografii we wszystkich ich rodzajach i odmianach artystycznych; upowszechnia i propaguje wiedzę o scenografii polskiej w kraju i poza jego granicami poprzez działalność wystawienniczą, naukową i edukacyjną oraz publikacje naukowe i popularne.
Swoje zbiory muzeum gromadzi w ramach działów: archeologii, etnografii, fotografii, historii, sztuki (malarstwo, rysunek i grafika, rzeźba, rzemiosło artystyczne, sztuka sakralna, plakaty) oraz plastyki nieprofesjonalnej. Do dziś w muzeum zgromadzono ponad 100 tys. eksponatów z różnych dziedzin. Są one prezentowane na wystawach stałych i czasowych. W tej pierwszej grupie znajdują się: „Galeria Malarstwa Polskiego 1800–1945”, „Galeria Malarstwa Polskiego po 1945 r.”, „Sztuka przez Dotyk – Ścieżka Zwiedzania Galerii Malarstwa Polskiego”, „Przemysł Śląski w Produkcji Zbrojeniowej XX w.” oraz „W Drukarni Jana Eichhorna”.
Poza działalnością wystawienniczą, muzeum prowadzi szeroką działalność edukacyjną w formie zajęć, lekcji muzealnych, warsztatów, prelekcji czy konferencji.
Od 2015 r. Muzeum Śląskie posiada nową siedzibę na terenie byłej KWK „Katowice”. Ekspozycja została schowana pod ziemią, tak by nie zasłaniać zabytkowych obiektów poprzemysłowych. Kolekcje Muzeum Śląskiego zyskały oryginalną i nowatorską oprawę – na poprzemysłowych terenach powstał nowy główny gmach, a zabytkowe obiekty pokopalniane pochodzące z przełomu XIX i XX w. zostały zaadaptowane na powierzchnie wystawiennicze (m.in. dawny magazyn odzieżowy pełni funkcję pomieszczeń Centrum Scenografii Polskiej, restauracja znajduje się w dawnej maszynowni szybu Warszawa oraz wieża widokowa to dawna wieża wyciągowa szybu „Warszawa”, z której można zobaczyć panoramę ciągle rozwijającej się Silesii). Poruszanie się po nowej siedzibie umożliwią podziemne lub naziemne przejścia. Nad powierzchnią widoczne są jedynie szklane wieże doświetlające podziemne ekspozycje. Na gości nowego Muzeum Śląskiego czeka sześć wystaw stałych, w tym ekspozycja dotycząca historii Górnego Śląska oraz szeroko zaprezentowana kolekcja zbiorów Centrum Scenografii Polskiej.

W 2018 r. podczas Nocy Muzeów siedziba z ulicy Korfantego została całkowicie opuszczona przez oddziały Muzeum.  

Data lub czas powstania

1929 r. (XX w.)

Muzeum Śląskie zostało powołane do życia w 1929 r.

Historia

Pierwszą placówką muzealną na terenie Katowic było powołane do życia w 1924 r. Towarzystwo Muzeum Ziemi Śląskiej, którego zadaniem było gromadzenie pamiątek kultury materialnej i duchowej wytworzonych na Śląsku. Formalnie, ustawą Sejmu Śląskiego, Muzeum Śląskie powołano 23 stycznia 1929 r. Zabytki były eksponowane początkowo w gmachu Urzędu Wojewódzkiego i Sejmu Śląskiego. W 1936 r. rozpoczęto budowę jednego z najnowocześniejszych w ówczesnej Europie gmachu nowego muzeum. Autorem koncepcji architektonicznej był Karol Schayer. Prace budowlane zakończono w 1939 r., jednak budynek nie doczekał się oficjalnego otwarcia. Wraz z wybuchem II wojny światowej hitlerowcy rozpoczęli rozbiórkę gmachu – symbolu polskości. Zniszczeniu oraz grabieży uległa także znaczna część zbiorów. Ocalałe obiekty przewieziono do Landesmuseum w Bytomiu, obecnie Muzeum Górnośląskiego.

Swoją działalność Muzeum Śląskie wznowiło po wielu latach, dopiero w 1984 r. Jego tymczasową siedzibą stał się gmach byłego hotelu „Grand”, którego adaptacja trwała do 1992 r. Po restytucji w 1984 r. do muzeum powróciła część zbiorów przedwojennych, w tym najcenniejsza kolekcja obrazów polskiego malarstwa dawnego, dziś eksponowana na stałej wystawie „Galeria Malarstwa Polskiego 1800–1945”.

W 2015 r. został uruchomiony nowy gmach. Dawne tereny po koplani "Katowice" zostały przebudowane i zrewitalizowane w celu utworzenia nowej siedziby Muzeum. 

W 2018 r. Muzeum Śląskie na stałe opuściło siedzibę z ul. Korfantego. 

Położenie obiektu

Muzeum Śląskie znajduje się na terenie byłej kopalni "Katowice" w pobliżu Spodka Katowickiego.

Dostępność

Muzeum Śląskie jest czynne od wtorku do niedzieli od 10:00 do 20:00. W poniedziałki muzeum nieczynne.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Muzeum Śląskiego

bip.muzeumslaskie.pl
www.muzeumslaskie.pl

Dokumenty