Muzeum Regionalne im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie

Powołane w 1993 r. muzeum mieści się w budynku szkoły. Posiada zbiory będące świadectwem historii Bestwiny i jej mieszkańców. Jego działalność jest wspierana przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej.

Opis

Muzeum Regionalne w Bestwinie posiada bardzo bogate zbiory, głównie etnograficzne, które zostały zgromadzone dzięki zaangażowaniu członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej. Jego ekspozycja podzielona jest na kilka działów:

 • Wozownia – prezentuje dawne powozy, w tym m.in. kolasę wyjazdową, używaną w trakcie większych uroczystości i sanie. Znajdują się tutaj również uprzęże, uzdy, podkowy i chomąta, a także dawne sprzęty, takie jak: sokowirówka i ociągarka do mleka, beczka do łowienia ryb, a także budzące zaciekawienie zwiedzających sanki z kierownicą i dawne narty z butami i kijkami;
 • Sala narzędzi rolniczych – której ekspozycja ukazuje życie rolnika we wszystkich porach roku. Znajdują się tutaj liczne narzędzia rolnicze, warsztat stolarski, ława bednarska, a także wiele ciekawych fotografii;
 • Józefowa izba – w której odtworzony został wygląd i wyposażenie charakterystyczne dla domowej izby;
 • Piykno izba – reprezentatywne izba, w której zobaczyć można m.in. łóżko z poduchami i dawny strój codzienny i odświętny kobiet i mężczyzn, a także malowane skrzynie, dziecięcą kołyskę, obrazy, czy książeczki do nabożeństwa;
 • Izba sakralna – w której podziwiać można eksponaty z bestwińskiego kościoła, który istniał już w XII w.;
 • Pracownia dziejów wsi – w której zapoznać się można z dziejami Bestwiny, od czasów najdawniejszych aż po II wojną światową;
 • Tkactwo – gdzie można zobaczyć dawny warsztat tkacki oraz urządzenia służące do obróbki lnu i przędzenia: cierlicę, motowidło, przęślicę krążołkową, jak również drewniane kołowrotki i maszynę do szycia Singer.

Zwiedzaniu muzeum towarzyszą barwne opowieści przewodników, którzy opowiadają o poszczególnych eksponatach, przybliżając w ten sposób zwiedzającym historię i kulturę ziemi bestwińskiej.

Ważnym elementem działalności muzeum jest prowadzenie lekcji muzealnych o zróżnicowanej tematyce, a także zajęć warsztatowych związanych przede wszystkim ze sztuką rękodzielniczą. Oferta placówki obejmuje następujące propozycje tematyczne:

 • „Od ziarenka do bochenka”, czyli zajęcia dotyczące powstawania chleba, zarówno z perspektywy jego przygotowania, jak i używanych narzędzi;
 • „Jak to dawniej w chłopskiej chacie bywało”, czyli zajęcia dotyczące codziennego życia prowadzonego w chłopskiej chacie;
 • „Legendy bestwińskie”, czyli zajęcia dedykowane tradycyjnym, przekazywanym z pokolenia legendom i podaniom ludowym;
 • Lekcje historyczne, czyli zajęcia poświęcone historii Bestwiny, od czasów najdawniejszych aż do II wojny światowej;
 • „Od krzesiwa, łuczywa do lampy naftowej”, czyli zajęcia sposobom oświetlania w dawnych czasach – od najbardziej prymitywnego rozniecania ognia za pomocą krzesiwa po współczesne lasery.

Data lub czas powstania

XX w.

Muzeum Regionalne w Bestwinie funkcjonuje od kwietnia 1993 r.

Materiał budowlany

Obiekt murowany, otynkowany.

Historia

Powstanie muzeum związane jest z działalnością założonego w 1992 r. Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej, którego celem jest ratowanie przed zapomnieniem regionalnego dziedzictwa kulturowego. Muzeum zostało powołane do życia w kwietniu 1993 r. na mocy uchwały Rady Gminy w Bestwinie w miejsce istniejącej wcześniej Regionalnej Izby Pamięci. Nadano mu imię ks. Zygmunta Bubaka – byłego proboszcza tutejszej parafii. Wówczas to pod opiekę towarzystwa przekazany został budynek starej szkoły, który został zaadaptowany na cele muzealne. Nadzór na prowadzeniem placówki powierzono Gminnemu Ośrodkowi Kultury (obecnie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie).

Położenie obiektu

Muzeum Regionalne w Bestwinie mieści się w budynku starej szkoły przy ulicy Kościelnej.

Dostępność

Muzeum Regionalne w Bestwinie jest czynne w środy w godz. od 8:00 do 15:00, w czwartki i piątki w godz. od 8:00 do 14:00, w soboty w godz. od 9:00 do 13:00 oraz w niedziele w godz. od 9:00 do 12:00. Muzeum jest nieczynne w trzecią sobotę miesiąca.

Źródła, informacje w Internecie

www.muzeum.bestwina.pl

Dokumenty