Teatr Nowy im. G. Morcinka w Zabrzu

Założony w 1959 r. teatr mieści się w budynku wzniesionym w 1901 r. jako kasyno dla urzędników i robotników huty Donnersmarcka. Obiekt wybudowano w stylu historyzmu z elementami secesji. Tutaj w słynnej Sali Bismarcka odbywały się bale na cześć cesarza.

Opis

Teatr Nowy w Zabrzu został założony w 1959 r. Od początku swojego istnienia odgrywał znaczącą funkcję kulturotwórczą i edukacyjną w Zabrzu. Przygotował w sumie ponad 220 premier, w tym autorów śląskich (m.in. Albina Siekierskiego, Stanisława Bieniasza, Stanisława Piskora). Były wśród nich prawdziwe „hity frekwencyjne”, które osiągały, przy pełnej widowni, rekordowe liczby przedstawień: „Na szkle malowane”, „Dziś do ciebie przyjść nie mogę” i „Wesele na Górnym Śląsku”. Powodzeniem cieszyły się nie tylko spektakle wielkiej klasyki światowej (m.in. „Mewa” Czechowa, „Skąpiec” Moliera, „Kupiec” Plauta), ale także polskiej („Klub kawalerów” M. Bałuckiego, „Nie-Boska komedia” Z. Krasińskiego, „Dożywocie” A. Fredry, „Fircyk w zalotach” F. Zabłockiego, „Droga do Czarnolasu” A. Maliszewskiego).

Publiczność oglądała chętnie utwory muzyczne („Jaśnie Pan Nikt” Lope de Vegi, „Lord z walizki” Oskara Wilde’a), a także przedstawienia lekturowe („Balladyna” J. Słowackiego, „Dziady cz. II” A. Mickiewicza) i widowiska dla dzieci („Tytus, Romek i A'Tomek” A. Amarylis, „120 przygód Koziołka Matołka” K. Makuszyńskiego, „Królowa Śniegu” H. Ch. Andersena). Szerokim, pozytywnym echem odbiły się także zabrzańskie realizacje sztuk Sławomira Mrożka („Tango”, „Pieszo”, „Emigranci”). Do swoich największych sukcesów frekwencyjnych teatr zalicza również takie pozycje z wielkiego repertuaru, jak „Ryszard III” i „Rewizor” w reżyserii Mieczysława Daszewskiego – aktora i reżysera, długoletniego dyrektora teatru.

Teatr w ramach swojej wieloletniej działalności współpracuje z młodzieżą – udostępniając przestrzeń teatralną i udzielając pomocy instruktorom zespołów młodzieżowych.

W zabrzańskim Teatrze Nowym pracowało (lub z nim współpracowało) wielu najlepszych aktorów scen śląskich, uhonorowanych Złotymi i Srebrnymi Maskami – regionalną nagrodą przyznawaną najwybitniejszym twórcom teatralnym. Byli wśród nich m.in.: Hanna Boratyńska (1975 i 1976 – Srebrna Maska), Wincenty Grabarczyk (1980, 1995 – Złota Maska), Mieczysław Całka (1987 – Złota Maska), Andrzej Lipski (1988, 1991, 1995 – Złota Maska), Wojciech Leśniak (1988 – Złota Maska), Zbigniew Stryj (1998 – Złota Maska).

Na przestrzeni 45 lat z Teatrem Nowym w Zabrzu współpracowało także wielu znanych reżyserów, scenografów i muzyków – wysoko ceniąc sobie poziom artystyczny zespołu. Byli wśród nich m.in.: reżyserzy – Mieczysław Daszewski, Adam Hanuszkiewicz, Gustaw Holoubek, Irena Jun, Lidia Korsakówna, Waldemar Krygier, Jan Machulski, Józef Para, Marcin Sławiński, Józef Wyszomirski; scenografowie: Otto Axer (kostiumy), Jerzy Kalina, Adam Kilian, Waldemar Krygier, Wiesław Lange, Jerzy Moskal, Zenon Moskwa, Jan Polewka, Kazimierz Wiśniak, Krystyna Zachwatowicz, Xymena Zaniewska (kostiumy); muzycy: Katarzyna Gaertner, Wojciech Kilar, Stefan Kisielewski, Marzena Mikuła-Drabek, Krzysztof Penderecki, Józef Skrzek.

Od 2000 r. Teatr Nowy w Zabrzu (wraz z Miastem Zabrze) jest organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona”. Festiwal dzięki spektaklom konkursowym prezentowanym przez najlepsze zespoły teatralne z kraju przybliża społeczności regionu śląskiego (i nie tylko) najciekawsze realizacje dramatu współczesnego zarówno polskiego, jak i zagranicznego powstałego po 1989 r. Inscenizacje teatralne w czasie festiwalu prezentowane są zarówno na scenie teatru, jak i w obiektach postindustrialnych, które niejednokrotnie stanowią niezwykle ciekawą przestrzeń prezentacyjną.

Data lub czas powstania

1901 r. (XX w.)

Teatr Nowy został założony w 1956 r.

Materiał budowlany

Obiekt murowany, otynkowany.

Forma ochrony prawnej

Zespół Teatru Nowego jest wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków pod następującymi numerami:

  • kasyno, obecnie siedziba Teatru Nowego, nr rej. A/1397/90 z 25/06/1990;
  • willa, obecnie dyrekcja teatru, nr rej. A/1398/90 z 25/06/1990.

Położenie obiektu

Teatr Nowy mieści się w pochodzącym z początku XX w. budynku byłego kasyna huty Donnersmarck przy placu Teatralnym.

Dostępność

Teatr Nowy jest placówką ogólnodostępną. Informacje na temat jego repertuaru można znaleźć na stronie internetowej placówki.

Źródła, informacje w Internecie

www.teatrzabrze.pl

Archiwum wg daty wydarzenia

Dokumenty