Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

Galeria jest miejscem, w którym można podziwiać różne formy sztuki, od malarstwa, przez grafikę, rzeźbę, ceramikę, aż po fotografię. Placówka organizuje wiele imprez. Działa przy niej Ośrodek Kultury Filmowej i Galeria Sztuki Dziecka „Zaczarowany Ołówek”.

Opis

Miejska Galeria Sztuki jest komunalną instytucją kultury, której organizatorem jest Zarząd Miasta Częstochowy. Jej zbiory prezentowane są w kilku salach. Pierwszą z nich jest druga co do wielkości w całej galerii – Sala Śląska – która jest wyposażona w profesjonalny system oświetleniowy i nagłośnieniowy oraz przesuwne ekrany. Oprócz swojej zasadniczej funkcji – wystawienniczej, sala spełnia warunki niezbędne do organizacji targów, kiermaszy i innych imprez pozastatutowych. Kolejne wnętrza położone są amfiladowo.

Sala poplenerowa o standardzie zbliżonym do Śląskiej spełnia podobne funkcje. Prowadzi do niej także osobne wejście, co podnosi jej możliwości dostosowania do różnego typu imprez. W swojej historii była nawet, po odpowiednim przystosowaniu, miejscem prezentacji teatralnych – Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice, który w MGS wystawił spektakl „Odsłanianie pamięci – Starożytna Grecja.”

Kolejną salą jest Muzeum Zdzisława Beksińskiego – nowa przestrzeń wystawowa, która powstała w efekcie prac modernizacyjno-remontowych dokonywanych w galerii. Autorem koncepcji przebudowy sal MGS jest jej dyrektor Czesław Tarczyński, projekt architektoniczny wg tej koncepcji wykonał Adam Pytel, a aranżacji wnętrza przeznaczonego na kolekcję – Barbara Najwer. Muzeum, odpowiednio przygotowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt oświetleniowy i audiowizualny, jest miejscem stałej ekspozycji prac artysty przekazanych do dyspozycji MGS przez kolekcjonerów sztuki Annę i Piotra Dmochowskich. Integralną częścią muzeum są dwa stanowiska audiowizualne: Wideodziennik, przy którym można obejrzeć film artysty o powstawaniu jego obrazów z autorskim komentarzem oraz Wideoalbum, gdzie można przejrzeć dorobek artystyczny oraz przeanalizować powstałe dzieła. Zwiedzaniu wystawy towarzyszy utwór muzyczny zamówiony specjalnie przez Piotra Dmochowskiego do galeryjnej prezentacji 50 prac Beksińskiego.

Na półpiętrze znajduje się galeria „Antresola” – niewielka powierzchnia przeznaczona przede wszystkim na wspieranie młodych talentów, promocję twórczości częstochowskich artystów, szczególnie tych na początku drogi twórczej.

Największa sala galerii znajduje się na pierwszym piętrze – ma ona powierzchnię ponad 500 m², dzięki czemu jest doskonałym miejscem prezentacji dużych wystaw. Może również spełniać rolę sali teatralnej i koncertowej. 

Na terenie galerii znajduje się ponadto sala kinowa Ośrodka Kultury Filmowej, oferująca dobre warunki projekcji i standard odpowiedni dla małych sal kinowych. Sala ta, ze względu na swoje wyposażenie, może zmieniać swój charakter i służyć innym celom, np. organizacji konferencji, pokazów czy koncertów.

W budynku Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie działa ponadto przyjemna cukiernia „Galeria Cafe”.

Data lub czas powstania

1977 r. (XX w.)

Galeria funkcjonuje od 1977 r., kiedy to założono Biuro Wystaw Artystycznych. W 1995 r. Biuro przekształcono w Miejską Galerię Sztuki.

Materiał budowlany

Obiekt murowany, otynkowany.

Historia

Historia Miejskiej Galerii Sztuki to blisko 600 wystaw. Pokazywane były tutaj dzieła takich znakomitości, jak m.in. Zdzisław Beksiński, Władysław Hasior, Marian Michalik. W salach galerii można było wielokrotnie podziwiać prace współczesnych artystów, nie tylko częstochowskich. Działalność galerii, obok wystawienniczej, obejmuje również promowanie nowych talentów artystycznych poprzez organizację prestiżowych konkursów dla młodych plastyków, np. Ogólnopolskiego Konkursu na Obraz dla Młodych Malarzy im. Mariana Michalika. Galeria przygotowuje również wystawy problemowe, w których poprzez prezentację dzieł sztuki poruszane są istotne kwestie ludzkiej egzystencji, np. wystawa „Refleksja o śmierci”, „Czy malarstwo może zbawić”, „Miejsca” czy „Surrealiści polscy”. Z wystaw i imprez cyklicznych warto wspomnieć o: Ogólnopolskim Plenerze Malarskim „Jurajska Jesień” oraz „Triennale Sztuki Sacrum” wraz z towarzyszącym „Triennale Festiwal Sztuk SACRUM”.

Położenie obiektu

Galeria jest położona w samym centrum miasta, w dawnych pawilonach Cepelii.

Dostępność

Galeria jest czynna od wtorku do piątku w godz. od 10:30 do 18:00 oraz w soboty i niedziele w godz. od 12:00 do 19:00. W poniedziałki galeria jest nieczynna.

Parking

Przy galerii znajduje się parking strzeżony.

Źródła, informacje w Internecie

mgs.bip.czestochowa.pl

www.galeria.czest.pl

Dokumenty