Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek w Katowicach

CK im. Krystyny Bochenek powstało w 2010 r. w wyniku połączenia Górnośląskiego Centrum Kultury i Estrady Śląskiej. Nowo powstała instytucja zajmuje się upowszechnianiem kultury i sztuki, aktywizacją środowisk twórczych oraz edukacją artystyczną.

Opis

Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek powstało 1 lipca 2010 r. w wyniku połączenia Górnośląskiego Centrum Kultury i Estrady Śląskiej. Instytucja kontynuuje działania i misję zarówno Górnośląskiego Centrum Kultury, jak i Estrady Śląskiej, stawiając sobie za cel:
•    upowszechnianie kultury i sztuki;
•    aktywizację i promocję twórców i środowisk twórczych – zarówno lokalnych, krajowych, jak i zagranicznych;
•    edukację artystyczną dzieci i młodzieży;
•    animowanie życia kulturalnego regionu poprzez organizację szeregu imprez, koncertów, festiwali, konferencji spotkań autorskich i warsztatowych.
Zgodnie ze statutem, do podstawowych zadań Centrum Kultury Katowice należy:

 1. zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swego działania;
 2. prowadzenie działalności w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury, dziedzictwa i dorobku kulturalnego Miasta Katowice zgodnej z polityką Miasta Katowice;
 3. prowadzenie kompleksowej działalności informacyjno-promocyjnej w obszarze kultury, ze szczególnym uwzględnieniem starań Miasta Katowice o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r. zgodnej z polityką Miasta Katowice;
 4. prowadzenie działalności wielokierunkowej, uwzględniającej indywidualne i zbiorowe formy uczestnictwa w kulturze, inicjującej aktywne uczestnictwo w kulturze oraz współtworzenie jej wartości.

Centrum Kultury Katowice realizuje zadania statutowe w szczególności poprzez organizację, współorganizację, produkcję oraz realizację imprez kulturalnych (w tym festiwali, kongresów, koncertów, spektakli, konferencji, seminariów i spotkań tematycznych), a także prowadzenie działalności: wydawniczej, wystawienniczej, w zakresie edukacji kulturalnej, w obszarze impresariatu oraz w obszarze informacji i promocji.
Centrum prowadzi działalność wystawienniczą w galeriach: „Engram”, „Sektor I”, „Piętro wyżej”, „Pustej”, „Ściana sztuki dziecka” oraz w „Galerii5”.  
Wśród imprez organizowanych przez Centrum Kultury Katowice znajdują się:

 • Międzynarodowy Festiwal Muzyki Improwizowanej oraz całoroczny cykl koncertów „jaZZ i okolice”;
 • Śląski Festiwal Jazzowy;
 • Biennale Sztuki Współczesnej;
 • Cykl Spotkań „Twoja Opcja”;
 • program artystyczno-edukacyjny dla dzieci „Future Artist”;
 • warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży „Muzyczna Scena Kameralna”;
 • warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży organizowane we współpracy z Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie – „Lato w Teatrze”;
 • działania kulturalno-oświatowe „Ośrodek Edukacji Kulturowej”;
 • Letni Ogród Teatralny (LOT) organizowany we współpracy z Teatrem „Korez”;
 • cykl koncertów promenadowych „Od Bacha do Beatlesów”;
 • Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje”;
 • Gala Ambasador Polszczyzny;
 • Kongres Języka Polskiego;
 • Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny „Dyktando”;
 • Katowickie Spotkania Opery, Baletu i Operetki;
 • Katowickie Spotkania Kolędowe;
 • Wielki Piknik Dzieci Miasta Katowice.

W gmachu CKK swoją siedzibę ma wiele znaczących dla województwa śląskiego i całego kraju instytucji kultury, m.in. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Teatr „Korez”, Centrum Scenografii Polskiej, Biuro Europejskiej Stolicy Kultury Katowice 2016, Redakcja Magazynu Miejskiego „Ultramaryna”, Stowarzyszenie Inicjatywa – organizator Festiwalu Filmów Kultowych oraz kluby muzyczne: Jazz Club Hipnoza, Klub Muzyczny 2B3, Klub 50x50.

Data lub czas powstania

2010 r. (XXI w.)

Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek zostało powołane do życia w 2010 r. Jego patronką została Krystyna Bochenek, senator RP, która zginęła w dniu 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

Historia

Historia Centrum Kultury Katowice łączy w sobie historię dwóch instytucji, z połączenia których została powołana do życia. Pierwszą z nich jest założona w 1949 r. jako Przedsiębiorstwo Państwowe Imprez Estradowych ,,Artos’’ – Estrada Śląska. 10 lat później na jej bazie powstało przedsiębiorstwo państwowe pn. Wojewódzka Agencja Imprez Artystycznych w Katowicach. W 1981 r. instytucja przyjęła nazwę „Estrada Śląska”. Drugą instytucją jest powstałe w 1979 r. jako Centrum Kształcenia Ideowo-Wychowawczego Kadr Robotniczych Górnośląskie Centrum Kultury. Instytucja ta w latach 1982–1993 nosiła nazwę Centrum Kultury w Katowicach, a następnie Górnośląska Macierz Kulturalna i od 1995 r. Górnośląskie Centrum Kultury.

Położenie obiektu

Centrum Kultury Katowice ma swoją siedzibę w gmachu przy placu Sejmu Śląskiego 2.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek
www.ck.art.pl

Archiwum wg daty wydarzenia

Dokumenty