Galeria Bielska BWA w Bielsku-Białej

Mieszcząca się w Pawilonie Wystawowym Galeria BWA promuje ciekawe zjawiska sztuki współczesnej różnych dziedzin. Odbywają się tutaj wystawy, festiwale, organizowane są akcje w przestrzeni publicznej. Galeria posiada również własną kolekcję dzieł sztuki.

Opis

Galeria Bielska BWA jest miejską galerią sztuki. Zajmuje się promocją wielu dziedzin sztuki współczesnej – od malarstwa, po fotografię, performance, instalację i sztukę nowych mediów. Prezentuje wystawy, festiwale i akcje w przestrzeni publicznej. Prowadzi również działalność wydawniczą, edukacyjną i dokumentacyjną, a także gromadzi kolekcję dzieł sztuki liczącą obecnie 579 obrazów, grafik, rysunków, fotografii oraz obiektów, rzeźb i tkanin, które gromadzone są od początku jej istnienia.

Główny trzon kolekcji galerii tworzy malarstwo, co związane jest bezpośrednio z jej głównym profilem działalności, jaką jest właśnie malarstwo. W jej zbiorach znajduje się wiele prac, przede wszystkim laureatów Grand Prix, z różnych okresów organizowanego przez BWA od 1960 r. Ogólnopolskiego Konkursu Malarstwa Współczesnego „Bielska Jesień” (od 1995 r. odbywa się on co dwa lata pod nazwą Biennale Malarstwa „Bielska Jesień”). Są wśród nich dzieła tak znakomitych współczesnych artystów, jak: Andrzej Szewczyk (Pola Elizejskie, 1992), Wilhelm Sasnal (Rower damski; Rower męski, 1999), Wojciech Leder (Bez tytułu, 1997), Rafał Borcz (Bez tytułu, 2001), Karolina Zdunek (dyptyk Wnętrze + Blok, 2005). Dodatkowo ważnym elementem kolekcji są prace artystów lokalnych, na przykład grafiki Jadwigi Smykowskiej z Cieszyna oraz obrazy Tadeusza Króla i Tadeusza Moskały z Bielska-Białej. Kolejnym cyklem w kolekcji są prace artystów, których wystawy indywidualne goszczą w przestrzeni Galerii Bielskiej BWA, m.in. Stanisława Fijałkowskiego, Zdzisława Nitki, Teresy Murak, Pawła Jarodzkiego.

Odrębną dziedziną sztuki, którą galeria kolekcjonuje, jest fotografia. W BWA organizowany jest „Foto Art Festival” – jeden z najważniejszych w Polsce przeglądów współczesnej fotografii światowej.

Wśród organizowanych przez BWA wystaw i realizowanych przez nią projektów warto wspomnieć o :

  • cyklicznej wystawie promującej sztukę kobiet „Kobieta o kobiecie”;
  • wystawach problemowych, m.in.: „Demos cratos – Władza ludu” (2007), „Rekonstrukcja tożsamości” Andrzeja Dudka-Duerera” (2008);
  • konkursie „Projekt Arting” dla polskich i słowackich projektantów, mającym na celu wdrożenie do produkcji najlepszych projektów wzornictwa przemysłowego;
  • programie międzynarodowych rezydencji artystycznych „Laboratorium” oraz „Incydenty”, przy współpracy z artystami z innych krajów;
  • projekcie „Lokomotywa – strategia rozwoju klastrów”, realizowanym wspólnie z Regionalną Izbą Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej oraz OsloTeknopol (Norwegia), którego głównym celem jest budowanie grup partnerskich w sektorze kultury.

Data lub czas powstania

XX w.

Galeria funkcjonuje od lat 60. XX w. Budynek, w którym się mieści, został wzniesiony w 1960 r. na miejscu spalonej w 1939 r. synagogi.

Historia

Pawilon, w którym mieści się Galeria BWA, był pierwszym tego typu miejscem w województwie katowickim, w którym skupiało się życie artystyczne miasta i regionu. Przez 10 lat w Pawilonie Plastyków wystawy organizował miejscowy Oddział Związku Polskich Artystów Plastyków, w latach 1970–1974 mieściła się tu filia Biura Wystaw Artystycznych w Katowicach, a od 1975 r., wraz z utworzeniem województwa bielskiego, istnieje samodzielne BWA. Niski, parterowy pawilon w 1989 r. został rozbudowany i powiększony o dużą, górną salę oraz kawiarnię, magazyny i biura. Obecnie dysponuje dwoma salami wystawowymi o powierzchni 150 i 250 m², salką audiowizualną i klubem artystycznym Aquarium, gdzie odbywają się koncerty i spotkania.

Sama nazwa Galeria Bielska BWA powstała w 1994 r. po przejęciu instytucji przez samorząd miasta Bielska-Białej. Działalność galerii oparta jest na statucie wynikającym z idei funkcjonowania sieci Biur Wystaw Artystycznych w PRL-u, mających na celu upowszechnianie sztuki współczesnej. Jej podstawowe zadania to działalność wystawiennicza, edukacyjna, wydawnicza i informacyjna.

Program Galerii Bielskiej BWA od lat 90. oparty jest na promowaniu najciekawszych zjawisk w sztuce współczesnej. Jednym z zasadniczych kierunków jest lansowanie malarstwa, jako dziedziny o nieprzemijających, uniwersalnych wartościach, będącej w ostatnich czasach w defensywie wobec nowych mediów.

Położenie obiektu

Galeria BWA mieści się w budynku, który powstał w 1960 r. z inicjatywy miejscowego środowiska plastycznego jako Pawilon Wystawowy. Znajduje się on przy ulicy 1 Maja 11, na terenie dzielnicy Żywieckie Przedmieście, w południowej części Bielska-Białej.

Dostępność

Galeria jest otwarta codziennie w godz. od 10:00 do 18:00.

Źródła, informacje w Internecie

www.galeriabielska.pl

Dokumenty