Muzeum Haliny Poświatowskiej w Częstochowie

W zlokalizowanym w domu Poświatowskiej muzeum znajdują się eksponaty, które ilustrują jej trudną drogę życiową, w tym dokumenty, fotografie, listy oraz maszyna do pisania. Dzięki ekspozycji można bliżej poznać postać poetki i jej twórczość.

Opis

Krótkie życie Haliny Poświatowskiej wypełnione było pobytami w szpitalach, sanatoriach, wyjazdami i intensywną pracą twórczą. W swoim częstochowskim domu była rzadkim gościem, ale tutaj mieszkały najbliższe jej osoby – matka, Stanisława z Ziębów, ojciec Feliks, młodsze rodzeństwo: siostra Małgorzata i brat Zbigniew. Tutaj również znajdował się jej ulubiony ogród z akacją i zwierzęta.   

W swoim zaledwie 32-letnim życiu Poświatowska nie zdążyła zgromadzić wielu rzeczy, przedmiotów codziennego użytku czy pamiątek. Nie zachował się jej pokój pracy, bo był on wszędzie: w szpitalach, w sanatoriach, w podróżach.

Do nielicznych pamiątek, które można oglądać w muzeum, należą: maszyna do pisania, którą poetka przywiozła ze Stanów Zjednoczonych oraz obraz Adolfa Poświatowskiego „Akt z kotem”. W muzeum znalazły się przede wszystkim eksponaty, które ilustrują trudną drogę życiową poetki: dokumenty, fotografie, listy i inne. To one informują zwiedzających, kim tak naprawdę była Halina Poświatowska. Twórcy ekspozycji pozwolili bowiem, by przemówiła sama poetka. Jest tu wszechobecna – w wierszach, które towarzyszą zwiedzającym niemalże od progu, na fotografiach w dużym powiększeniu, które ukazują jej postać i twarz, w gablotach, w których znajdują się fragmenty listów poetki oraz autobiograficznej książki „Opowieść dla Przyjaciela”, które stanowią komentarz do kolejnych etapów jej życia. Przede wszystkim jednak widać Poświatowską dzięki jej poezji, której charakter odzwierciedlony jest w ekspozycji. Uwydatnione zostały w niej ulubione barwy poetki, wrażliwość na wszelkie impulsy płynące ze świata przyrody i ze świata sztuki, płynność i ulotność wrażeń, kult życia w jego najróżniejszych przejawach czy też refleksja nad przemijaniem.

Data lub czas powstania

XXI w.

Muzeum zostało otwarte jako wystawa stała poświęcona życiu i twórczości Haliny Poświatowskiej w 2006 r., po przeprowadzeniu kapitalnego remontu jej domu.

Materiał budowlany

Obiekt murowany.

Historia

Helena Myga (imię zmienione oficjalnie na Halina w 1961 r.) urodziła się 9 maja 1935 r. w Częstochowie, przy ulicy 7 Kamienic. Miejsce to upamiętnia dziś tablica z wizerunkiem poetki i słowami z jej wiersza. Pod koniec wojny Halina przeszła anginę, która spowodowała ciężką wadę serca. Choroba ta skazała przyszłą poetkę na długotrwałe leżenie w łóżku, na leczenie w szpitalach i sanatoriach. Uczyła się w gimnazjum „Nauka i Praca”, potem w żeńskim liceum im. J. Słowackiego w Częstochowie i w Państwowym Liceum Korespondencyjnym. W  kwietniu 1954 r. wyszła za mąż za Adolfa Poświatowskiego, studenta Wyższej Szkoły Teatralnej, również chorego na serce, który zmarł w dwa lata po ślubie. 

Po jego śmierci, dzięki staraniom profesora Aleksandrowicza z kliniki krakowskiej oraz polonii amerykańskiej, poetka wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie 12 listopada poddana została operacji serca. Zabieg ten przedłużył jej życie o 9 lat. Poświatowska została w Stanach do lipca 1961 r. i studiowała tam w Smith College w Northampton w stanie Massachusetts.

Zadebiutowała na łamach „Gazety Częstochowskiej” w 1956 r. Już w dwa lata później ukazał się jej pierwszy zbiór wierszy pt. „Hymn Bałwochwalczy”, przyjęty entuzjastycznie przez krytykę. W 1962 r. poetka przyjęta została do Związku Literatów Polskich. Po powrocie do kraju studiowała na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, uzyskując w 1963 r. tytuł magistra filozofii. W tym samym roku wydała drugi zbiór wierszy pt. „Dzień Dzisiejszy”. W 1964 r. rozpoczęła pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Filozofii Nauk Przyrodniczych na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W dwa lata później ukazało się w „Życiu Literackim” opowiadanie „Niebieski ptak”. Wyszedł również trzeci zbiór jej wierszy pt. „Oda do Rąk”. Wakacje 1964 r. Poświatowska spędziła w Jugosławii, jesienią przebywała na kilkutygodniowym stypendium w Paryżu. W roku następnym ukazała się autobiograficzna książka „Opowieść dla przyjaciela”. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia jesienią 1967 r. poetka poddała się drugiej operacji serca, przeprowadzonej tym razem w warszawskim Instytucie Gruźlicy. Zmarła 11 października, w wieku zaledwie 32 lata. Pochowana została na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie.

Położenie obiektu

Muzeum stanowi jeden z oddziałów Muzeum Częstochowskiego i mieści się w domu Haliny Poświatowskiej przy ulicy Jasnogórskiej, w centrum miasta.

Dostępność

Muzeum jest czynne w następuje dni i godziny: wtorki, czwartki i piątki w godz. od 9:00 do 15:30, w środy w godz. od 11:00 do 17:30 oraz w soboty i niedziele w godz. od 11:00 do 17:00.

Źródła, informacje w Internecie

www.poswiatowska.muzeumczestochowa.pl

Dokumenty