Dom Narodowy w Cieszynie – Cieszyński Ośrodek Kultury

Kamienica będąca siedzibą Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy” została wzniesiona w stylu eklektycznym z inicjatywy Towarzystwa Domu Narodowego jako „Dom Polski”. Wcześniej mieściły się tu m.in. biblioteka i Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego.

Opis

Zabytkowy budynek przy Rynku 12 został wzniesiony staraniem Towarzystwa Domu Narodowego jako „Dom Polski” w miejscu byłego zajazdu Franciszka Schreinzera. Jego uroczyste otwarcie miało miejsce w 1901 r. Miejsce to jest niezwykle ważne dla historii Cieszyna i rozwoju na jego terenie działalności kulturalnej. Miały tutaj bowiem swoją siedzibę polskie organizacje, Czytelnia Ludowa, drukarnia oraz Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego. Obecnie budynek także służy celom kulturalnym, jako że swoją siedzibę ma w nim Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”.

Ośrodek Kultury prowadzi bardzo szeroką działalność kulturalną i edukacyjną. Działają przy nim liczne zespoły i pracownie artystyczne, prowadzone są również ciekawe zajęcia i warsztaty:

 • Pracownia ceramiczna – dla wszystkich, którzy lubią pracę z gliną, a także dla tych, którzy pragną nauczyć się wykonywać przedmioty ceramiczne. Co roku w okresie wiosennym w Galerii „Domu Narodowego” organizowana jest wystawa przedstawiająca dorobek uczestników zajęć;
 • Pracownia rysunku i malarstwa –  uczestnicy organizowanych w jej ramach zajęć poznają tradycyjne i nowoczesne techniki malarskie, a także rozwijają własny język plastyczny. Co roku uczestnicy zajęć prezentują prace w Galerii Domu Narodowego;
 • Teatr CST – grupa teatralna młodych ludzi, którzy organizują przeróżne spektakle, przedstawienia i wydarzenia artystyczne;
 • Cieszyński klub filmowy – prezentuje wybrane tematy z zakresu historii filmu i sztuki filmowej: portrety reżyserów, aktorów, analizą filmowa, festiwale filmowe, kino polskie, czasopisma filmowe (możliwość wypożyczenia). Coś dla pasjonatów kina;
 • Cieszyńska grupa fotograficzna format 4 – jej członkowie są pasjonaci fotografii w różnym wieku, o różnorodnych zainteresowaniach fotograficznych i doświadczeniu. Reprezentują zarówno fotografię czarno-białą, jak i kolorową, wykonywaną aparatami analogowymi i cyfrowymi. Organizują wspólne plenery i wystawy;
 • Cieszyński chór kameralny – powstał w 2003 r., w jego repertuarze znajdują się utwory muzyki ludowej, religijnej, dzieła wielkich mistrzów a także kompozycje współczesne z polskiej i zagranicznej literatury chóralnej. Chór zdobył I miejsca na XII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie w 2006 r. Dwukrotnie brał udział w Festiwalu chóralnym, organizowanym przez Ośrodek Kultury Węgierskiej w słowackiej Rožňavie (2005, 2006), a także na Festiwalu Pieśni Adwentowych w Pradze (2007). W grudniu 2007 r. chór wydał swoją pierwszą płytę. Są to kolędy polskie w opracowaniu Jacka Glenca. Płyta nosi tytuł „Kolędy Zaśpiewajmy Mu wesoło”;
 • „Klezmer” – zespół tańca żydowskiego;
 • Orkiestra dęta „Cieszynianka”;
 • Pracownia fotograficzna, sekcja muzyczna, rytmika dla dzieci, taniec współczesny dla młodzieży i dorosłych, zajęcia baletowe dla dzieci, szkółka szachowa, pracownia rękodzieła artystycznego – organizują zajęcia w poszczególnych tematach.

Przy domu kultury działa galeria, w której często prezentowane są prace powstałe w wyniku działalności jego zespołów i formacji artystycznych.

Ośrodek Kultury organizuje ponadto najważniejsze imprezy kulturalne w Cieszynie. Należą do nich:

 • Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Bez Granic” (czerwiec) – na którym prezentowane są najciekawsze, najbardziej inspirujące dokonania teatrów z Polski, Czech, Słowacji i Węgier, w zakresie teatru klasycznego i alternatywnego;
 • Festiwal Filmowy „Wakacyjne Kadry” (czerwiec) – konkursowy przegląd polskiej twórczości kinowej i  telewizyjnej;
 •  Święto Trzech Braci (czerwiec) – 3-dniowa impreza kulturalno-rozrywkowa, sportowo-rekreacyjna i handlowa, nawiązująca do historii i tradycji Cieszyna, której nazwa wywodzi się od legendy dotyczącej założenia Cieszyna przez trzech braci;
 • Skarby z Cieszyńskiej Trówły (wrzesień) – 3-dniowy interdyscyplinarny festiwal prezentujący dorobek artystyczny twórców związanych z Ziemią Cieszyńską;
 • Dekada Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej (październik) – cykl 10 koncertów odbywających się w kościołach po obu stronach Olzy z udziałem czołowych polskich i zagranicznych artystów, chórów, orkiestr i zespołów kameralnych;
 • Dni Kultury Żydowskiej (październik);
 • Cieszyński Festiwal Jazzowy (listopad) – koncerty wykonawców i zespołów jazzowych z kraju i zagranicy. Imprezie towarzyszą wystawy i spotkania edukacyjne dla młodzieży. 

Data lub czas powstania

XX w.

Materiał budowlany

Obiekt murowany.

Położenie obiektu

„Dom Narodowy” znajduje się na cieszyńskim Rynku.

Dostępność

Budynek jest ogólnodostępny.

Dokumenty