Akademickie Centrum Kultury i Sportu Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie

ACKiS powstało przy Politechnice Częstochowskiej w 1996 r. na bazie istniejącego od 1970 r. klubu „Politechnik”. Głównym zadaniem instytucji jest krzewienie kultury w środowisku akademickim, a także wśród mieszkańców Częstochowy i okolic.

Opis

Działalność Akademickiego Centrum Kultury i Sportu Politechniki Częstochowskiej jest bardzo szeroka i ma wieloletnią tradycję. Organizuje on  programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, spotkania teatralne oraz wystawy artystyczne (fotografia, malarstwo). Imprezy organizowane przez ACKiS reprezentują wysoki poziom artystyczny i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem środowiska studenckiego i mieszkańców Częstochowy. Dzięki warunkom lokalowym i sprawnej organizacji działalność ACKiS to także sympozja naukowe, konferencje, kursy, targi, spotkania jubileuszowe, bankiety, bale okolicznościowe. Przy ACKiS działa najstarszy w Polsce Dyskusyjny Klub Filmowy „Rumcajs”, który od ponad 60 lat propaguje kulturę filmową wśród studentów i mieszkańców Częstochowy. Placówka to miejsce z dobrą tradycją i doświadczeniem, dzięki czemu od wielu lat jego znaczenie dla kształtowania zachowań prokulturowych i prosportowych nie maleje.

Data lub czas powstania

XXI w.

Akademickie Centrum Kultury i Sportu powstało w 2005 r. na bazie Akademickiego Centrum Kultury powołanego do życia przy Politechnice Częstochowskiej w 1996 r., które z kolei funkcjonowało na bazie istniejącego od 1970 r. Klubu „Politechnik”.

Historia

Akademickie Centrum Kultury powstało dzięki inicjatywie Rektora Politechniki prof. dr hab. Janusza Szopy. Jego głównym zadaniem było krzewienie kultury w środowisku akademickim i wśród mieszkańców Częstochowy, okolic i szeregu zaprzyjaźnionych miast. Jego propozycje były bardzo różnorodne, zaczynając od muzyki poważnej, poprzez malarstwo, grafikę, fotografikę, film, do muzyki rozrywkowej, teatru i kabaretu, na tańcu nowoczesnym skończywszy.
W działalności ACK na wyróżnienie zasługują:

  • współpraca z organizacjami studenckimi, m.in. przy organizacji juwenaliów;
  • działalność Chóru Politechniki Częstochowskiej „Collegium Cantorum”, Teatru Tańca Politechniki Częstochowskiej, Teatru Politechniki Częstochowskiej „4 x Lepsi” oraz Dyskusyjnego Klub Filmowy „Rumcajs” (funkcjonuje do dnia dzisiejszego);
  • organizacja wystaw i wernisaży, w tym m.in. wernisażu studenta Politechniki Częstochowskiej Wydziału Elektrycznego Piotra Barońskiego oraz częstochowskiego malarza i rzeźbiarza Szymona Wypycha;
  • organizację Regionalnych Eliminacji do Festiwalu Artystycznego Młodzieży Akademickiej FAMA – najstarszego i największego w Polsce przeglądu twórczości studenckiej, którego historia sięga 1966 r., Ogólnopolskiego Studenckiego Festiwalu Teatralnego, Wiosny i Kulturalnej Jesieni Studentów;
  • organizację Mistrzostw Polski „Dance Show” w 2004 r.

Akademickie Centrum Kultury było jednym z najprężniej działających ośrodków kulturalnych w Częstochowie. W swoich progach gościło rocznie ponad 100 tysięcy widzów, organizując w tym samym czasie ok. 200 różnorodnych imprez. Gromadziło animatorów kultury z dziedziny teatru, tańca, filmu, muzyki chóralnej, a także sympatyków filatelistyki, numizmatyki, brydża, szachów, różnorodnych gatunków muzyki czy języków obcych.
Na bazie Akademickiego Centrum Kultury w 2005 r. powstało Akademickie Centrum Kultury i Sportu, które kontynuuje bogate dzieło swoich poprzedników, prowadząc m.in.

  • Dyskusyjny Klub Filmowy „Rumcajs” (którego działalność reaktywował),
  • Chór Politechniki Częstochowskiej,
  • Studencki Teatr „Trybik”,
  • scenę kabaretową Politechniki „Polikabareciarnia”.

a także realizując dodatkowo program rekreacyjno-sportowy. W Akademickim Centrum Kultury i Sportu spotykają się ludzie nauki i sztuki, osoby o różnych wyznaniach, specjaliści z różnych dziedzin. Organizowane są sympozja naukowe, konferencje, kursy, targi, zjazdy, wernisaże, spotkania jubileuszowe, bale okolicznościowe, a także spotkania hobbystyczne. Realizowana jest podstawowa misja Akademickiego Centrum Kultury i Sportu mająca na celu ułatwianie dostępu do kultury  i sportu młodzieży akademickiej oraz promowanie samej uczelni. ACKiS pozostaje więc od wielu lat znaczącą placówką kulturalną na mapie Częstochowy.

Położenie obiektu

ACKiS mieści się przy ulicy Armii Krajowej.

Dostępność

ACKiS jest placówką ogólnodostępną.

Źródła, informacje w Internecie

www.ackis.pcz.pl

Archiwum wg daty wydarzenia

Dokumenty