Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach

Ars Cameralis to wojewódzka samorządowa instytucja kultury organizująca różnorodne imprezy artystyczne, głównie na terenie Górnego Śląska. Najważniejszym przedsięwzięciem jest coroczny, interdyscyplinarny festiwal sztuki kameralnej „Ars Cameralis”.

Opis

Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej, bo taka jest pełna nazwa instytucji, jest wojewódzką samorządową instytucją kultury zajmującą się promocją województwa śląskiego w kraju oraz poza granicami Polski, przy wykorzystaniu dorobku kulturalnego i artystycznego.
Zgodnie ze statutem, do zakresu działania Ars Cameralis Silesiae Superioris należy:

  1. coroczne organizowanie Górnośląskiego Festiwalu Sztuki Kameralnej,
  2. promocja oraz popularyzacja w kraju i za granicą osiągnięć z poszczególnych dziedzin sztuki Województwa Śląskiego,
  3. prowadzenie działalności impresaryjnej,
  4. prezentacja wartościowych zjawisk i form w kulturze i sztuce,
  5. uczestnictwo w programach upowszechniania wiedzy o kulturze i sztuce,
  6. udział w programach promocji kultury polskiej w ramach europejskiej integracji regionalnej.

Organizacja w realizacji swych statutowych celów współpracuje szczególnie ze wszystkimi instytucjami i placówkami kultury różnego szczebla w województwie śląskim; szkołami artystycznymi, szkołami średnimi, szkołami wyższymi; środowiskami artystycznymi i naukowymi; instytucjami kultury w kraju i za granicą; organizacjami pozarządowymi oraz ze środkami masowego przekazu.
Najważniejszym wydarzeniem związanych z Ars Cameralis jest organizowany co roku w listopadzie dwutygodniowy, największy na Śląsku festiwal sztuki – Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej. Z założenia w ramach festiwalu prezentowane są różne dziedziny sztuki, w tym ciekawe zjawiska muzyczne, teatralne, filmowe, literackie oraz plastyczne, wszystkie – jak wskazuje na to nazwa imprezy – w formie kameralnej. Ars Cameralis postawił sobie bowiem za cel odnowienie tej formy i wkomponowanie jej w sztukę współczesną.
Festiwal Sztuki Kameralnej to wydarzenie odbywające się przede wszystkim na terenie Katowic, w rożnych miejscach miasta, ale także poza nim. W czasie jego trwania mieszkańcy Śląska i przyjezdni mają niespotykaną szansę uczestniczenia w przeróżnych koncertach: muzyki klasycznej, kameralnej, alternatywnej, rockowej, jazzowej, elektronicznej oraz world music, wystawach obrazów, grafik, rzeźb, litografii, mogą podziwiać tzw. video-art, instalacje, spektakle teatralne czy projekcje filmowe, panele literackie i dyskusje.
Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej poza estetycznymi i edukacyjnymi funkcjami, spełnia również rolę istotnego wydarzenia artystycznego uczestniczącego w dialogu pomiędzy tradycją a współczesnością, nowymi technologiami, a dziedzictwem kulturowym, czasem przeszłym, teraźniejszym i przyszłym. Zarówno sama instytucja, jak i organizowane przez nią wydarzenie, traktować należy jako bardzo istotny element rodzącego się współcześnie dziedzictwa kulturalnego całego regionu. Ars Cameralis to instytucja wielowymiarowa, podejmująca działania na wielu płaszczyznach, aktywnie angażująca się w promowanie tego, co na Śląsku najpiękniejsze.

Data lub czas powstania

XX w.

Ars Cameralis Silesiae Superioris istnieje od 1994 r.

Historia

Ars Cameralis Silesiae Superioris powstał jako organizacja w 1994 r., ale jego historia sięga 1992 r., w którym to narodziła się idea organizowania Górnośląskiego Festiwalu Kameralistyki. Wówczas jednak impreza ta miała inną formułę. Po pierwsze wydarzenia w ramach festiwalu odbywały się w różnych ważnych ośrodkach kultury na terenie całego województwa, po drugie ich celem była przede wszystkim promocja lokalnych artystów. W 1994 r. dla organizowania festiwalu sztuki kameralnej powołana do życia została nowa, wyodrębniona instytucja – Ars Cameralis Silesiae Superioris, co spowodowało zmiany w formule samego wydarzenia, jak również znacznie poszerzyło związane z nim zadania. Dzięki takim przemianom, Festiwal Sztuki Kameralnej stał się wydarzeniem dużo bardziej różnorodnym, na miarę całego kraju, dużo bardziej rozpoznawalnym, promującym nie tylko artystów pochodzących z województwa śląskiego, ale również artystów zagranicznych.

Położenie obiektu

Siedzibą instytucji Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej jest gmach przy ulicy Ligonia. Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej odbywa się natomiast na terenie całej Aglomeracji Katowickiej.

Źródła, informacje w Internecie

www.cameralis.art.pl

Dokumenty