Centrum Wychowania Estetycznego im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej

Centrum Wiktorii Kubisz ma już ponad 50-letnią historię i jest placówką na stałe zakorzenioną w krajobrazie kulturowym Bielska-Białej. Liczne zespoły działające w „Kubiszówce” mogą poszczycić się wieloma nagrodami na konkursach krajowych i zagranicznych.

Opis

Placówka oświatowo-wychowawcza wychowania pozaszkolnego pn. Centrum Wychowania Estetycznego im. Wiktorii Kubisz – zwana często po prostu „Kubiszówką” jest instytucją, której oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży i ma na celu rozwijanie ich zdolności artystycznych, promowanie wśród nich kultury i sztuki oraz organizowanie im czasu wolnego. Obecnie w centrum działają 43 grupy zainteresowań dla dzieci i młodzieży w wieku 3–19 lat. Zajęcia dostarczają wiedzy i umiejętności z poszczególnych dziedzin sztuki, nauki i techniki. Pomagają w poznaniu własnych możliwości i uzdolnień oraz rozwijaniu zainteresowań. Służą rozwojowi postawy twórczej i kreatywności. Uczą współdziałania w grupie i umiejętności kontaktowania się z innymi. Wzmacniają poczucie własnej wartości.

Misję „Kubiszówki” można ująć w następujący sposób: „Chcemy, by w Naszym Domu dni były jasne i czyste, aby przebywające u nas dzieci nie tylko rozwijały swoje zainteresowania i umiejętności w danej dziedzinie sztuki, nauki czy techniki, ale także stawały się wrażliwsze na to, co piękne w świecie, w drugim człowieku i w nich samych, aby potrafiły odróżniać dobro od zła, aby nauczyły się szanować siebie i innych, aby umiały w życiu nie tylko oczekiwać, ale twórczo budować i zmieniać świat na lepsze”.

Różnorodność odbywających w centrum zajęć, a także profesjonalizm kadry instruktorskiej pozwalają na realizowanie tej misji. Dzieci i młodzież poznają tutaj świat tańca, muzyki, teatru, plastyki i techniki, a także architektury i sztuki regionu bielskiego. Nowe umiejętności i wiedzę zdobywają poprzez uczestnictwo w:

  • grupach tanecznych („Arcik”, „Art 1”, „Art 4”, „Art Dance Junior i Senior”, zespół tańca słowiańskiego „Kolo”, gimnastyka akrobatyczna, taniec towarzyski, taniec charakterystyczny z elementami baletu);

  • grupach muzycznych (zespół gitar klasycznych, zespół instrumentalny – syntezatory, flety, dzwonki, studio piosenki, studio operowe);

  • grupach teatralnych (teatrzyk „Bajgraj”, twórcza grupa „Kulisy”, teatr „Heliotrop”);

  • grupach plastyczno-technicznych („Walor 1”, „Walor 2”, „Walor 2.5”, „Walor plastyczno-graficzny”, zespół plastyczno-ceramiczny, grafika komputerowa, grupa plastyczna „Graffiti”, grupa plastyczna „i to i owo”, rysunek architektoniczny, modelarstwo lotnicze i kartonowe, koło informatyczne „Od nadmiaru wiedzy głowa nie boli...”, warsztaty fotograficzne);

  • grupach wiedzy (Historia sztuki 1 i 2, Dzieje architektury, Ciekawostki z dziedziny sztuki, Zespół wiedzy o Bielsku-Białej, Sztuka XX wieku, etno warsztaty „Poszukiwacze skarbów”);

  • grupach dla przedszkolaków (grupa umuzykalniająco-taneczne „Tralaluszki”, grupa plastyczna „Plastusie”, „Kraina Baśni” – teatrzyk Krainy Baśni, dziecięcy teatr muzyczny, zabawy plastyczne, mali naukowcy, mali śpiewacy-poligloci).

Placówka jest ponadto organizatorem spotkań i konkursów dla grup artystycznych, plastyków i recytatorów, w tym: konkursu plastycznego dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum „Co słonko widziało”, regionalnego konkursu recytatorskiego „Słońce, Słońce i życie”, ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego dla gimnazjalistów „Przebudzeni do życia”, Rejonowego Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych oraz Spotkań Amatorskich Grup Artystycznych „Saga”.

Data lub czas powstania

1954 r. (XX w.)

Centrum Wychowania Estetycznego im. Wiktorii Kubisz powstało w 1954 r. jako Ogród Jordanowski.

Historia

Centrum Wychowania Estetycznego im. Wiktorii Kubisz powstało w 1954 r. jako Ogród Jordanowski, którego jedynym pracownikiem była sama patronka. Rok później dzieci z ogrodu wystawiły pierwszy spektakl. Premiera odbyła się 21 marca w Teatrze Polskim, a wystawiona wówczas „Królewna Śnieżka” grana była potem 40 razy. Spektakl był tak dobrze przygotowany, że władze zdecydowały się przydzielić dzieciom małą salkę na próby i zabawy z Panią Wiktorią.

W 1961 r. ogród przekształcił się w Dom Kultury Dzieci i Młodzieży. Liczba wychowanków placówki stale rosła, tak że w 1962 r. było ich już 800. Kiedy w 1974 r. okazało się, że uczestników zajęć jest ponad 1000, nazwano Placówkę Młodzieżowym Domem Kultury nr 2.

W 1989 r. placówka otrzymała najdłuższą w swojej historii nazwę Wojewódzkie Centrum Wychowania Estetycznego Dzieci i Młodzieży, a od 1993 r. WCWEDiM im. Wiktorii Kubisz. W 2003 r. „Kubiszówka” przyjęła nazwę Centrum Wychowania Estetycznego im. Wiktorii Kubisz.

Liczne zespoły działające w „Kubiszówce” przez ponad 50 lat mogą poszczycić się dziesiątkami nagród uzyskanych w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich i wojewódzkich, a placówka Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1974 r.) i nominacją do nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2004 r.).

Położenie obiektu

Centrum im. Wiktorii Kubisz mieści się przy ulicy Słowackiego w Bielsku-Białej.

Dostępność

Centrum Wychowania Estetycznego im. Wiktorii Kubisz jest placówką ogólnodostępną. Informacje na temat odbywających się w nim zajęć można znaleźć na stronie internetowej instytucji.

Źródła, informacje w Internecie

www.cwe.mzo.bielsko.pl

Dokumenty