Dom Kultury im. Walentego Roździeńskiego w Koszęcinie

DK w Koszęcinie zajmuje się animowaniem życia kulturalnego w Koszęcinie. Prowadzi liczne zajęcia w kołach i sekcjach, m.in. plastyczne, wokalne, baletowe, gry na instrumentach muzycznych. W jego ramach działa chór „Lutnia” i Koszęcińska Orkiestra Dęta.

Opis

Dom Kultury w Koszęcinie jest samorządową instytucją kultury. Zgodnie ze statutem, celem jego działalności jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców gminy Koszęcin. Do zadań statutowych Domu Kultury należy m.in.:

  • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
  • organizacja cyklicznych zajęć kulturalno-artystycznych dla mieszkańców Koszęcina;
  • inspirowanie, organizowanie i koordynowanie imprez kulturalnych, koncertów, wystaw, przeglądów, festiwali, turniejów, biesiad, konkursów, festynów, spotkań literackich, prelekcji, seansów filmowych, spektakli teatralnych, etc.;
  • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
  • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
  • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką oraz tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.

Dom Kultury w Koszęcinie, podobnie jak wiele innych tego typu instytucji w województwie śląskim, zajmuje się prowadzeniem stałych zajęć w ramach istniejących kół i sekcji zainteresowań oraz pracowni. Ich celem jest z jednej strony podnoszenie wiedzy i kształtowanie umiejętności dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, a z drugiej budowanie poczucia więzi ze społeczeństwem lokalnym i integracja tego środowiska. W ramach Domu Kultury działają m.in. sekcja baletowa, sekcja wokalna, sekcja gry na instrumentach muzycznych (klarnet, flet, puzon, saksofon tenorowy i barytowy, trąba, perkusja), sekcja plastyczna, sekcja mażoretek, sekcja hatha jogi, sekcja modelarska, sekcja skata, sekcja szachowa i sekcja tańca towarzyskiego. Prowadzone są również zajęcia astronomiczne.

Bardzo ważnym elementem działalności Domu Kultury jest prowadzenie zespołów, których celem jest rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego. Działają tutaj Gminna Orkiestra Dęta oraz niezwykle ważny dla historii życia kulturalnego na terenie Koszęcina Chór „Lutnia”, którego historia sięga początku XX w., kiedy tworzyły się tutaj różnego rodzaju stowarzyszenia, a wśród nich amatorskie zespoły śpiewacze. Został powołany do życia w 1919 r. jako sekcja Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego im. św. Jacka. Trzy lata później otrzymała ona nazwę Towarzystwo Śpiewu „Lutnia”. W repertuarze chóru znajdują się polskie pieśni ludowe, utwory okolicznościowe, pieśni patriotyczne, liturgia mszy św., utwory pasyjne, kolędy i pastorałki oraz pieśni maryjne.

Istotnym elementem działalności Domu Kultury jest również Uniwersytet Trzeciego Wieku, który prowadzi działalność w zakresie organizacji wykładów i konferencji, zajęć fakultatywnych w ramach sekcji tematycznych, wycieczek krajoznawczych i rekreacyjnych, wyjazdów do opery, teatru czy muzeum oraz spotkań towarzyskich. Kształcenie prowadzone jest tutaj w szeroko rozumianym zakresie kształcenia ogólnego człowieka i obejmuje wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, biologicznych, w zależności od zainteresowań i potrzeb słuchaczy. Z punktu widzenia osób starszych, duże znaczenie ma również działalność koła emerytów, rencistów i inwalidów.

Jak na animatora kultury przystało, Dom Kultury w Koszęcinie organizuje lub współorganizuje większość imprez odbywających się na terenie gminy. Są to zarówno imprezy plenerowe w formie festynów, jak i uroczyste obchody świąt okolicznościowych czy też wystawy, koncerty, konkursy, przeglądy, etc. W okresie ferii zimowych i letnich wakacji, instytucja organizuje także specjalne programy rekreacyjno-kulturalne skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej, jak również przyjeżdżających na teren gminy turystów.

Data lub czas powstania

XX w.

Materiał budowlany

Obiekt murowany.

Położenie obiektu

Siedziba Domu Kultury w Koszęcinie mieści się przy ulicy Sobieskiego.

Dostępność

Dom Kultury w Koszęcinie jest placówką ogólnodostępną. Informacje na temat organizowanych zajęć można znaleźć na stronie internetowej Gminy Koszęcin www.koszecin.pl w zakładce „kultura”.

Źródła, informacje w Internecie

www.koszecin.pl

Dokumenty