Dom Kultury w Kozach

Dom Kultury w Kozach stanowi centrum działań kulturalnych w gminie. Placówka dysponująca salą widowiskową, salami wykładowymi i galerią, skupia wokół siebie uzdolnioną artystycznie młodzież, której stara się pomagać, rozwijać jej pasje i zainteresowania.

Opis

Dom Kultury w Kozach jest gminną instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Kozy. Jego celem jest tworzenie i upowszechnianie kultury poprzez diagnozowanie, zaspokajanie oraz rozbudzanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych poszczególnych środowisk, grup społecznych i osób indywidualnych. Zgodnie ze statutem, działalność domu kultury obejmuje:

 • edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę;
 • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochronę i udostępnianie dóbr kultury;
 • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
 • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
 • rozpoznawanie, rozbudzanie i  zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.

Swoje statutowe zadania dom kultury w Kozach realizuje w szczególności poprzez:

 • upowszechnianie amatorskiej twórczości artystycznej oraz działania na rzecz jej rozwoju;
 • stałą pomoc metodyczną dla zespołów amatorskiego ruchu artystycznego;
 • edukację kulturalną dzieci i młodzieży;
 • promocję dorobku i osiągnięć we wszystkich dziedzinach sztuki;
 • inicjowanie i organizowanie międzynarodowej wymiany kulturalnej;
 • dokumentowanie, gromadzenie i opracowywanie materiałów dotyczących życia społeczno-kulturalnego;
 • prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej;
 • organizację spektakli, koncertów, odczytów, festynów i innych imprez kulturalno-rozrywkowych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie poznawania kultur innych narodów.

Dom Kultury w Kozach stanowi centrum działań kulturalnych na terenie gminy. Dysponuje salą widowiskową z zapleczem kuchennym, salami wykładowymi oraz galerią. Instytucja skupia wokół siebie uzdolnioną artystycznie młodzież. Ponadto jest siedzibą  licznych organizacji społecznych działających na terenie gminy, które z powodzeniem organizują życie kulturalne dla swoich członków. W kalendarzu kulturalnym na stałe zagościły koncerty zespołów działających na terenie miejscowości, imprezy dziecięce, wystawy, koncerty i wieczornice organizowane z okazji świąt narodowych.

Kluczową działalnością opisywanego domu kultury jest prowadzenie licznych zajęć, które mają na celu podnoszenie wiedzy i kształtowanie umiejętności oraz umożliwienie realizacji indywidualnych pasji i zainteresowań. Mają one również wydźwięk społeczny, pomagają bowiem budować wzajemne więzy i poczucie integracji ze społecznością lokalną. Wspierają także w dużym stopniu rozwój amatorskiego ruchu artystycznego. Stała oferta instytucji to m.in. zajęcia taneczne, fotograficzne, plastyczne i nauki gry na instrumentach muzycznych, a także spotkania działającego tutaj Klubu Miłośników Fotografii oraz próby licznych zespołów, w tym:

 • Młodzieżowej Orkiestry Dętej, która istnieje od 1992 r. i daje rocznie ponad 40 koncertów na terenie gminy i poza jej granicami, uświetniając swoimi występami wszystkie uroczystości i imprezy gminne;
 • orkiestry „Dechovka”, czyli mini orkiestry dętej wyłonionej z najstarszych muzyków Młodzieżowej Orkiestry Dętej, czerpiącej z tradycji dętych zespołów biesiadnych;
 • Chóru – kameralnego zespołu istniejącego od 2009 r. wykonującego pieśni sakralne, świeckie, ludowe i w stylu gospel;
 • Zespołu Pieśni i Tańca „Kozianie”, nawiązującego do bogatej tradycji i kultury rejonu beskidzkiego, który występuje na gminnych uroczystościach, a także promuje gminę na występach w kraju oraz za granicą;
 • kapeli „Nikiel Band” koncertującej na biesiadach, piknikach, festynach, wykonującej szeroki repertuar, w którym znajdują się utwory taneczne, latynoamerykańskie, koncertowe, marszowe oraz znane i lubiane przeboje;
 • działającego od 2007 r. zespołu rockowego „Harper”;
 • założonego na początku 2009 r. zespołu hardrockowego „Expose”.

Na koniec warto dodać, iż Dom Kultury w Kozach został odznaczony w 2009 r. zbiorową Złotą Honorową Odznaką Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Data lub czas powstania

XX w.

Dom Kultury w Kozach został powołany do życia na mocy uchwały Rady Gminy Kozy nr XIII/89/2000 z dnia 16 czerwca 2000 r.

Położenie obiektu

Siedziba Domu Kultury w Kozach znajduje się przy ulicy Krakowskiej.

Dostępność

Dom Kultury w Kozach jest placówką ogólnodostępną. Informacje na temat harmonogramu odbywających się w nim zajęć można znaleźć na jego stronie internetowej.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Domu Kultury w Kozach

www.domkultury.kozy.pl  

Dokumenty