Dom Kultury w Rudzie Śląskiej

DK w Rudzie Śląskiej prowadzi bardzo ciekawą i zróżnicowaną działalność. Zajmuje się organizacją m.in. imprez, spektakli, koncertów, programów muzycznych, edukacyjnych dla dzieci, konkursów oraz warsztatów artystyczno-dydaktycznych dla dzieci i młodzieży.

Opis

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Miasto Ruda Śląska. Zgodnie ze statutem, zakres jego działalności obejmuje:

 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców;
 • tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej oraz zainteresowania sztuką;
 • prezentację i promocję amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości profesjonalnej;
 • inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi oraz innymi placówkami kulturalnymi;
 • działania na rzecz integracji społeczności lokalnej;
 • prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą;
 • edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę;
 • kształtowanie nawyków mieszkańców do aktywnego współtworzenia i odbioru różnorodnych form spędzania czasu wolnego;
 • inne działania na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.

Oferta kulturalna opisywanego domu kultury obejmuje organizację spektakli, koncertów i programów muzycznych, edukacyjnych dla dzieci, konkursów dla dzieci i młodzieży, warsztatów artystyczno-dydaktycznych  dla dzieci i młodzieży, koncertów estradowych (muzyki rozrywkowej, poważnej, jazzowej, regionalnej, country, etc.), programów kabaretowych, kursów tańca towarzyskiego, wyjazdów na imprezy kulturalne do innych miast, wycieczek dydaktyczno-poznawczych dla dzieci szkolnych, zajęć świetlicowych dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez udział w sekcjach, kołach zainteresowań i zespołach oraz imprez plenerowych. W DK  prowadzone są liczne zajęcia stałe, których oferta skierowana jest zarówno do dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Ich celem jest z jednej strony podnoszenie wiedzy i kształtowanie umiejętności ich uczestników, a z drugiej budowanie poczucia tożsamości lokalnej i integracji ze środowiskiem lokalnym. Zajęcia mają zróżnicowany charakter, umożliwiając mieszkańcom miasta zarówno aktywność intelektualną, jak i fizyczną. Ich oferta jest uzupełniana i modyfikowana, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami społeczności lokalnej, jak również wg zmieniających się rynkowych trendów. Działają tutaj sekcje:

 • plastyczna – dzieci  uczestniczące w zajęciach poznają nowe, ciekawe techniki plastyczne, wykorzystują różne tworzywa i materiały do swoich działań, zajęcia obejmuję również różne zagadnienia z dziedziny sztuki;
 • rytmiczno-taneczna;
 • taneczna – prowadząca zajęcia z tańca nowoczesnego i tańca towarzyskiego;
 • teatralna – w ramach której funkcjonuje zespół teatralny „Moklandia”, który powstał w 1998 r. Początkowo grupę tworzyli byli członkowie Zespołu Teatralnego „Bajkoland”;
 • wokalna – prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe.

Odbywają się tutaj także zajęcia nauki gry na instrumentach muzycznych, w tym na gitarze, keyboardzie oraz akordeonie. Przy domu kultury działa też klub rękodzieła artystycznego „Tęcza”.

Poza wyżej opisaną działalnością, placówka angażuje się w organizację różnych imprez, które odbywają się na terenie Rudy Śląskiej.

W siedzibie domu kultury znajduje się m.in. sala widowiskowa na 426 miejsce, sala bankietowa na 120 miejsc, sala kameralna na 30 miejsc oraz duży hol, który wykorzystywany jest na organizację kiermaszów i wystaw.

Data lub czas powstania

XX w.

Położenie obiektu

Dom Kultury znajduje się przy ulicy Kokota.

Dostępność

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej jest placówką ogólnodostępną, czynną w poniedziałki, środy i piątki w godz. od 8:00 do 15:00 oraz we wtorki i czwartki w godz. od 12:00 do 18:00. Informacje na temat harmonogramu organizowanych w placówce zajęć można znaleźć na jej stronie internetowej.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Domu Kultury w Rudzie Śląskiej

dkrsl.bipinfo.pl

www.domkulturyrsl.pl

Dokumenty