Wiślańskie Centrum Kultury w Wiśle

Wiślańskie Centrum Kultury jest instytucją kultury Gminy Wisła, a jego głównym zadaniem jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców i turystów. WCK prowadzi liczne zajęcia, warsztaty i kółka zainteresowań, jest również organizatorem wielu imprez.

Opis

Wiślańskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Wisła. Zgodnie ze statutem, podstawowymi celami jego działalności są:

  • zaspokajanie kulturalnych potrzeb mieszkańców Wisły;

  • zapewnienie rozwoju kultury i współtworzenie jej wartości we współpracy ze społecznym ruchem kultury;

  • informowanie mieszkańców miasta o działalności organów samorządowych, placówek oświatowych, kultury, organizacji i innych podmiotów działających na terenie miasta.

Cele te Wiślańskie Centrum Kultury osiąga dzięki realizacji następujących zadań:

  1. wychowanie przez sztukę i edukację kulturalną społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;

  2. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru a także rękodzieła artystycznego;

  3. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;

  4. rozpoznawanie, pobudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych środowiska;

  5. inspirowanie, organizowanie i koordynowanie imprez, akcji kulturalnych, przeglądów i festiwali na własnym obszarze działania;

  6. składanie wniosków o nagrody, wyróżnienia i odznaczenia dla działaczy kultury;

  7. pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów.

W ramach Wiślańskiego Centrum Kultury odbywa się wiele zajęć stałych, których oferta kierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży, nie zapominając jednak o dorosłych mieszkańcach Wisły. Ich celem jest kształtowanie umiejętności, edukowanie, rozrywka, podnoszenie wiedzy – innymi słowy stworzenie ciekawej alternatywy spędzaniu czasu wolnego. W ramach centrum działają m.in. grupa teatralna „Półmrok”, sekcja plastyczna dla dzieci, dziecięcy zespół regionalny „Wisełka”, sekcja szachowa, zespół gitarowy, zespół regionalny „Wisła”, orkiestra dęta, chór mieszany i Wiślańska Grupa Fotograficzna. Ponadto w Domu Kultury odbywają się zajęcia z rysunku i malarstwa, zajęcia plastyczne, baletowe i taneczne. Organizowane są tu specjalne Spotkania Mam z Bobasami oraz zbiórki Gromady Zuchowej i Drużyny Harcerskiej.

Jednym z priorytetów działalność WCK jest dbałość o zachowanie tradycji i kultywowanie lokalnego folkloru. Dlatego też instytucja współpracuje ściśle z grupą twórców „Wiślanie”, która działa od 1991 r. (od 1999 r. jako Stowarzyszenie). Aktualnie liczy ona 41 członków w większości amatorów mieszkających w Wiśle lub związanych z miejscowością, uprawiających z potrzeby serca różne dziedziny twórczości artystycznej: malarstwo na szkle, malarstwo olejne, akwarelowe, pastele, grafikę, rzeźbę, płaskorzeźbę, wypalanki na drewnie, malarstwo witrażowe, zdobienie szkła, pisanki, gobeliny, bukiety z suszu, bibułkarstwo, stroiki, gawędziarstwo, poezję. Organizacja ta przygotowuje wystawy (w swojej galerii „U Niedźwiedzia”), imprezy artystyczne i spotkania okolicznościowe. Jej działalność jest bardzo ważna z punktu widzenia zachowania tradycji lokalnej.

Z folklorem i tradycjami związana jest również sztandarowa impreza organizowana m.in. na terenie Wisły m.in. przy współudziale Wiślańskiego Centrum Kultury, czyli Tydzień Kultury Beskidzkiej. Jest to największy w Polsce i jeden z największych na świecie festiwali folklorystycznych, którego pierwsza edycja miała miejsce w 1964 r., jednak tradycjami sięga on przedwojennego „Święta Gór”. Odbywa się co roku w Wiśle, Żywcu, Szczyrku, Oświęcimiu i Makowie Podhalańskim, a jego głównym organizatorem jest Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej. W jego ramach odbywają się m.in. Festiwal Folkloru Górali Polskich w Żywcu, Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne, Gorolski Święto w Jabłonkowie, Festyn Istebniański w Istebnej oraz Warzyńcowe Hudy w Ujsołach.

Poza Tygodniem Kultury Beskidzkiej, Wiślańskie Centrum Kultury jest organizatorem wielu innych imprez na terenie Wisły, m.in. Dni Wisły i Dożynek, Lata z Filharmonią, Wiślańskiej Parady Kolonistów, Beskidzkiego Pikniku Country „Wiślaczek Country” oraz Międzynarodowego Konkursu Muzyki i Pieśni im. Stanisława Hadyny.

Na koniec warto dodać, iż w ramach WCK działa kameralne kino „Marzenie”, a także „Galeryjka”, w której organizowane są wystawy i wernisaże.

Data lub czas powstania

XX w.

Położenie obiektu

Wiślańskie Centrum Kultury mieści się w samym centrum Wisły, przy Placu Bogumiła Hoffa.

Dostępność

Wiślańskie Centrum Kultury jest otwarte od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Wiślańskiego Centrum Kultury

www.bip.wisla.pl

www.wisla.pl

Archiwum wg daty wydarzenia

Dokumenty