Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach

WDK w Czyżowicach rozpoczął działalność w 1993 r. jako instytucja podległa gminie Gorzyce. W placówce swoje pomieszczenia mają: biblioteka oraz ajent kawiarenki, który prowadzi działalność w zakresie organizacji imprez okolicznościowych, a także siłownię.

Opis

Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach jest samorządową instytucją kultury podlegającą pod Urząd Gminy w Gorzycach. Podstawowym celem jego działalności jest rozwijanie i upowszechnianie kultury, stwarzanie mieszkańcom możliwości czynnego i biernego uczestnictwa w kulturze, organizowanie różnych form amatorskiego ruchu artystycznego, integracja środowiska w ramach sołectw oraz prowadzenie działań w zakresie gromadzenia, udostępniania i przetwarzania informacji dotyczących szeroko rozumianego życia społeczno-kulturalnego gminy Gorzyce i jej promocja na zewnątrz.

Działalność WDK w dużej mierze polega na organizacji wszelkiego rodzaju imprez, m.in.

  • imprez okolicznościowych dla dzieci, imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz imprez plenerowych;

  • turniejów tenisa stołowego;

  • imprez w ramach „Akcji Lato” i „Akcji Zima”;

  • konkursów plastycznych dla przedszkoli i szkół;

  • przeglądów małych form teatralnych i piosenki przedszkolnej oraz grup śpiewaczych i tanecznych, a także przeglądów folklorystycznych;

  • warsztatów artystycznych, festynów, zabaw okolicznościowych, biesiad śląskich, wieczorków literackich, wystaw kwiatów i wystaw plastycznych;

  • koncertów, prelekcji i pokazów, wycieczek turystyczno-krajobrazowych, szkolnych i biwaków;

  • wyjazdów do opery, operetki, teatru, na wystawy kwiatów;

  • dyskotek dla dzieci i dorosłych mieszkańców.

Poza organizowaniem imprezami, WDK prowadzi stałe zajęcia dla mieszkańców Czyżowic i okolic. W WDK odbywają się próby chóru „Moniuszko”, zespołu tanecznego, śpiewaczego zespołu „Czyżowianki”, a także zajęcia taekwondo, plastyczno-techniczne dla dzieci, aerobic oraz inne zajęcia środowiskowe i okolicznościowe wg zapotrzebowania środowiska.

Wiejski Dom Kultury ściśle współpracuje z przedszkolami, szkołami, klubem sportowym, Kołami Gospodyń Wiejskich, Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz parafiami.

WDK dysponuje salą widowiskową na 200 osób wraz z zapleczem kuchennym, salą kameralną na 50 osób, salą dyskotekową i dwoma kawiarenkami, a także parkiem z odnowioną muszlą koncertową, który doskonale nadaje się na organizowanie imprez plenerowych. W siedzibie WDK swoje pomieszczenia ma biblioteka, a także mała kawiarenka i siłownia. Takie zaplecze infrastrukturalne znacznie ułatwia działalność WDK, przede wszystkim tę związaną z organizowaniem imprez.

W ramach WDK w Czyżowicach funkcjonuje świetlica wiejska w Rogowie.

Na koniec warto wspomnieć, iż WDK jest jedną z wielu instytucji kulturalnych funkcjonujących na terenie gminy Gorzyce. Najważniejszą z nich, jako że obejmującą swoją działalnością teren całej gminy, jest Wiejski Dom Kultury w Gorzycach. Poza tradycyjną działalnością kulturalną w postaci organizowania zajęć i imprez, prowadzi Centrum Informacji i Promocji. W jego ramach działają także trzy świetlice wiejskie: w Turzy Śląskiej, Gorzyczkach i Uchylsku. WDK w Gorzycach jest także wydawcą miesięcznika gminy Gorzyce „U nas”. Kolejną placówką jest Wiejski Dom Kultury w Olzie, którego teren działania obejmuje sołectwa Olza i Odra. Tutaj również organizowanie są stałe zajęcia, prowadzone zespoły amatorskiego ruchu artystycznego, działa także od ponad 10 lat galeria „Na Sali”. Wspomnieć tutaj należy, iż od początku swojego istnienia, czyli od 1987 r. WDK w Olzie podlegał instytucjonalnie pod WDK w Gorzycach, obecnie jest natomiast samodzielną samorządową instytucją kultury.

Data lub czas powstania

1993 r. (XX w.)

Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach rozpoczął swoja działalność w maju 1993 r.

Położenie obiektu

Wiejski Dom Kultury mieści się przy ulicy Strażackiej.

Dostępność

Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach jest czynny od poniedziałku do czwartku w godz. od 12:00 do 20:00 oraz w piątki w godz. od 8:00 do 16:00. Placówka jest także otwarta w weekendy, jeżeli istnieje taka potrzeba.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Wiejskiego Ośrodka Kultury w Czyżowicach

www.wdk.czyzowice.net

Dokumenty