Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu – Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Kończycach

DOK w Kończycach jest – obok dzielnicowych ośrodków kultury w Biskupicach, Pawłowie, Grzybowicach i kina „Roma” – jedną z filii Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu. Prowadzi różne zajęcia stałe o charakterze artystycznym i edukacyjnym.

Opis

Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu, którego filią jest DOK w Kończycach, jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Miasto Zabrze. Zgodnie ze statutem, podstawowym celem jego działalności jest:

  • rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta;
  • tworzenie warunków dla lokalnych inicjatyw w zakresie kultury, edukacji kulturalnej i edukacji regionalnej;
  • organizowanie różnych form działalności kulturalnej, oświatowej, rozrywkowej i rekreacyjno-sportowej;
  • inspirowanie działań kulturalno-oświatowych i wychowawczych;
  • współpraca i wymiana doświadczeń z innymi placówkami upowszechniania kultury działającymi w mieście i poza jego granicami;
  • nadzór i koordynacja działalności filii Miejskiego Ośrodka Kultury we współpracy z radami dzielnic, a także instytucjami i organizacjami działającymi we wszystkich dzielnicach miasta;
  • prowadzenie działalności kinowej.

Swoje statutowe cele MOK realizuje w oparciu o siedzibę główną (filia „Guido”) oraz pięć placówek filialnych: opisywany tutaj Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Zabrzu-Kończycach, Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Zabrzu-Biskupicach przy ulicy Kossaka 23, Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Zabrzu-Pawłowie przy ulicy Sikorskiego 114, Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Zabrzu-Grzybowicach przy ulicy Badestinusa 60 oraz kino „Roma” przy ulicy Padlewskiego 4.

Siedziba MOK „Guido” mieści się na terenie zabytkowej, założonej w 1855 r. kopalni węgla kamiennego „Guido”, która udostępnia swoje podwoje zwiedzającym na dwóch podziemnych poziomach – 170 i 320 m, prowadząc również szeroko zakrojoną działalność kulturalną.

W DOK w Kończycach odbywają się – podobnie jak w pozostałych placówkach MOK – stałe zajęcia dla dzieci i młodzieży, których podstawowym celem jest podnoszenie wiedzy, kształtowanie umiejętności, a także zintegrowanie środowiska lokalnego wokół spraw związanych z kulturą i sztuką. Działa tutaj kółko plastyczne, kółko dziennikarskie, świetlica kuratoryjna, klub seniora, odbywają się zajęcia sportowe (m.in. gry w palanta, rozgrywki tenisa stołowego i piłki plażowej, nauka gry w tenisa ziemnego, rozgrywki szachowe), zajęcia socjoterapeutyczne, spotyka się tutaj również grupa młodzieżowa oraz hodowcy gołębi.

DOK w Kończycach stale współpracuje z pozostałymi filiami w zakresie organizowania różnych imprez. Na stałe do miejskiego kalendarza imprez wpisały się już: Noworoczna Biesiada z Górnikiem Zabrze, Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej im. Norberta Kroczka (organizator MDK 2, współorganizator MOK), Zabrzańskie Dni Muzyki Dawnej (organizator MDK 2, współorganizator MOK) oraz ok. siedemdziesięciu koncertów Orkiestry Dętej Zabrzańskiego Stowarzyszenia Kulturalnego rocznie. Ponadto ośrodek organizuje uroczyste obchody świąt okolicznościowych, wystawy, koncerty, etc.

Na koniec warto dodać, iż działające w strukturach MOK kino „Roma” to placówka prawie stuletnia. Zostało ono otwarte 22 grudnia 1912 r. jako kino „Lichtspielhaus”. Jego siedzibę zbudowano wg projektu budowniczego rejencyjnego Prestinariego z Katowic i architekta Beckera z Zawodzia. Wówczas było to największe i najbardziej wytworne kino na Górnym Śląsku. Na widowni mogło zasiąść 1 200 widzów chętnych oglądać film z warkotem projektora w tle. Prócz ekranu i kabiny projekcyjnej wyposażone było w scenę, orkiestron i garderoby. Po II wojnie światowej, w 1945 r. jego nazwę zmieniono na kino „Wolność”, a następnie na kino „Roma”. Pod tą nazwą kino działa do dnia dzisiejszego, będąc najstarszym kinem na Śląsku. Jego widownia mieści obecnie 380 osób.

Data lub czas powstania

XX w.

Położenie obiektu

Dzielnicowy Dom Kultury mieści się przy ulicy Dorotki na terenie dzielnicy Kończyce.

Dostępność

Dzielnicowy Dom Kultury jest placówką ogólnodostępną, czynną w godz. od 8:00 do 20:00.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu

mok.art.pl

Dokumenty