Teatr Mały w Tychach

Teatr został otwarty w 1965 r. jako zakładowy dom kultury. Od 2000 r. funkcjonuje jako teatr impresaryjny. Organizowane są tutaj spektakle teatralne, operowe, operetkowe i baletowe oraz różne imprezy. W budynku znajduje się także galeria sztuki „Obok”.

Opis

Teatr Mały jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Miasto Tychy. Jego podstawowym celem jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty gminnej poprzez tworzenie i upowszechnianie kultury. Zgodnie ze statutem, swój podstawowy cel teatr realizuje poprzez:

  • prowadzenie impresariatu artystycznego;

  • prowadzenie programów edukacji kulturalnej oraz warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży;

  • popularyzację profesjonalnej twórczości artystycznej;

  • popularyzowanie amatorskich przedsięwzięć artystycznych;

  • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, zwłaszcza teatralnych i plastycznych;

  • prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej.

Teatr Mały prowadzi stałą działalność teatru impresaryjnego. Organizuje liczne spektakle teatralne, operowe, operetkowe, baletowe, imprezy muzyczne, kabaretowe, estradowe oraz – na zamówienie – sympozja, zjazdy, uroczystości jubileuszowe. Sezon kulturalny to zwykle około 280 różnorodnych propozycji teatralnych i estradowych, w tym 100 adresowanych do dzieci, 20 wystaw indywidualnych i zbiorowych malarstwa, tkaniny, witrażu, rzeźby, rysunku, grafiki, ceramiki, biżuterii i fotografii.

Repertuar teatralny skonstruowany jest tak, aby co miesiąc każdy – niezależnie od wieku, zainteresowań oraz potrzeb – mógł znaleźć coś dla siebie. Ważną formą działalności teatru jest edukacja. W ramach Dziecięcej i Młodzieżowej Akademii Artystycznej prowadzona jest edukacja teatralna – młodzi widzowie spotykają się z aktorami, reżyserami, poznają kulisy teatru. Organizowane są lekcje teatralne dla szkół podstawowych i średnich oraz cieszące się wielką popularnością warsztaty teatralne. W ramach Sceny Amatora przed profesjonalnymi imprezami prezentuje się publiczności uzdolniona tyska młodzież. W teatrze swoją siedzibę ma działający od 1974 r. Amatorski Teatr Ruchu i Pantomimy „Migreska”.

Teatr Mały jest organizatorem wielu imprez, w tym m.in.: Tyskich Spotkań Teatralnych z konkursem dla teatrów nieprofesjonalnych z kraju i teatrów polonijnych, Tyskiej Zimy Poetyckiej, Tyskich Wieczorów Kolędowych, Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej, Przeglądu Zespołów Artystycznych Szkół Specjalnych, Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych czy Dziecięcych Prezentacji Artystycznych „Przedszkolaki”, dzięki czemu Tychy są bardzo silnym ośrodkiem rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego. Placówka organizuje również znaczące konkursy: m.in. Ogólnopolski Konkurs na Tomik Wierszy „Tyska Zima Poetycka” oraz Tychy Press Photo.

Przy teatrze działa galeria „Obok”.

Działalność Teatru Małego została wielokrotnie doceniona nie tylko przez Centralną Komisję Ogólnopolskiego Konkursu „Bliżej Teatru” pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Rok 2006 przyniósł Teatrowi Małemu nominację do nagrody w kategorii mistrzowskie zarządzanie kulturą w konkursie Art and Business Awards 2006 organizowanym przez Fundację „Commitment to Europe arts and business” w Warszawie. Warto podkreślić, iż jedynie pięć instytucji z Polski zostało nominowanych do tej nagrody.

Data lub czas powstania

XX w.

Teatr Mały powstał jako zakładowy dom kultury w 1965 r.

Historia

Teatr Mały został otwarty w 1965 r. jako Zakładu Dom Kultury KWK „Ziemowit”. Następnie był zakładowym domem kultury Fabryki Samochodów Małolitrażowych. W 1991 r. budynek, w którym znajdowała się jego siedziba, stał się własnością miasta. Po przeprowadzeniu niezbędnych prac remontowych, w 1994 r. stał się siedzibą Miejskiego Ośrodka Kultury, który funkcjonował do 1999 r. Od 2000 r. Teatr jest natomiast samorządową instytucją kultury.

Położenie obiektu

Teatr Mały mieści się w budynku, w którym swoją siedzibę ma również Młodzieżowy Dom Kultury im. Artystów Rodu Kossaków nr 1, przy ulicy ks. Hlonda.

Dostępność

Teatr Mały jest miejscem ogólnodostępnym. Informacje na temat jego repertuaru można znaleźć na stronie internetowej placówki. Mieszcząca 436 widzów sala widowiskowa jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Teatru Małego w Tychach

bip.umtychy.pl

www.teatrmaly.tychy.pl

Dokumenty