Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej – Galeria Fotografii „B&B”

W powstałej w 1992 r. galerii „B&B” zorganizowano jak dotąd ponad 200 wystaw fotograficznych, autorów polskich, jak i zagranicznych. Instytucja funkcjonuje pod patronatem Związku Polskich Artystów Fotografików i Fundacji Centrum Fotografii oraz Artinfo.pl.

Opis

Galeria „B&B” jest jedną z jedenastu placówek Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej. Podobnie jak pozostałe placówki – Dom Kultury Włókniarzy, Dom Kultury w Lipniku, Dom Kultury w Hałcnowie, Dom Kultury w Komorowicach, Dom Kultury w Kamienicy, Dom Kultury w Olszówce, Starobielski Ośrodek Edukacji Kulturalnej, świetlice w Mikuszowicach Krakowskich i w Bielsku-Białej Północ oraz Dom Kultury w Wapienicy, aktywnie wspiera działalność MDK, która ma przede wszystkim na celu upowszechnianie kultury i sztuki wśród mieszkańców, rozbudowanie zainteresowania działalnością kulturalną, edukację poprzez kulturę, a także organizowanie czasu wolnego mieszkańcom miasta poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach, przynależność do kółek i sekcji zainteresować czy też współtworzenie zespołów artystycznych.

Powstała w 1992 r. galeria „B&B” ma na swoim koncie organizację ponad 200 wystaw fotograficznych polskich i zagranicznych autorów. Trudno je tutaj wszystkie wymienić, warto jednak wspomnieć o ich bardzo zróżnicowanej i ciekawej tematyce. W 2011 r. odbyło się kilka wystaw, m.in. Kalendarz Lavazza, Ballady Kolejowe, Sputnik Photos, Bielska Fotografia Młodych. Wszystkie one cieszą się dużym zainteresowaniem, nie tylko wśród profesjonalistów, ale również wśród amatorów oraz miłośników fotografii.

Patronat nad galerią sprawuje Związek Polskich Artystów Fotografików, Fundacja Centrum Fotografii oraz Artinfo.pl. Poza wystawami, galeria raz w miesiącu organizuje wernisaże i spotkania z artystami. Po każdym wernisażu w placówce odbywają się darmowe spotkania amatorów fotografii z członkami Związku Polskich Artystów Fotografików, którzy pomagają i objaśniają techniki zawodu, a także odpowiadają na pytania. Tutaj spotykają się fotograficy z Bielska-Białej i okolic, a także z całej Polski i Europy.

Ważną dla galerii postacią jest Andrzej Baturo, który jest jej współwłaścicielem i jednocześnie inicjatorem jej powstania. Urodzony w 1941 r. w Wilnie artysta fotografik, działacz i organizator wielu ważnych imprez fotograficznych, wydawca, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, członek Rady Artystycznej Związku Polskich Artystów Fotografików w Warszawie, rzeczoznawca Ministra Kultury i Sztuki do spraw fotografii, fundator i prezes Fundacji Centrum Fotografii, jeden z organizatorów FotoArtFestival i jego dyrektor generalny oraz współwłaściciel Wydawnictwa Baturo, pełni obecnie rolę kuratora galerii. Jest autorem jej sukcesu. Prowadzona przez niego oficyna wydawnicza działa od 1991 r. i specjalizuje się w książkach o charakterze albumowym-fotograficznym na wysokim poziomie poligraficznym i edytorskim.

Za swoją działalność artystyczną Andrzej Baturo otrzymał wiele prestiżowych nagród, odznak, medali i wyróżnień, w tym m.in.:

  • Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania za działalność w redakcji „Na Przełaj”,

  • Złoty Medal na Biennale Krajobrazu Polskiego w Kielcach,

  • Grand Prix na Festiwalu Sztuk Górskich w Antibes we Francji,

  • Nagrodę Prezydenta Miasta Bielsko-Biała w dziedzinie kultury – Ikar,

  • doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuk plastycznych – po raz pierwszy w historii Polski przyznana fotografikowi.

Batura brał udział w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych fotografii prasowej oraz pejzażowej, organizowanych w kraju i za granicą. Zdjęcia publikował w bardzo wielu magazynach fotograficznych i w prasie, w kraju i za granicą (m.in. „Der Spiegel”, „National Geographic”, „Voyage”). Jest również autorem kilku albumów o tematyce górskiej. Jego prace zamieszczone są m.in. w: „Mistrzowie polskiego pejzażu”, „Antologia Fotografii Polskiej”, „Z kart fotografii polskiej”. Znajdują się one również w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.

Data lub czas powstania

1992 r. (XX w.)

Galeria Fotografii „B&B” powstała w 1992 r.

Forma ochrony prawnej

Willa, w której swoją siedzibę ma Galeria Fotografii „B&B” (oraz Dom Kultury Włókniarzy), należy do zabytkowego zespołu fabrycznego Maenhardta, który wpisany jest do wojewódzkiego rejestru zabytków pod nr rej. A-723/96 z 04/04/1996.

Położenie obiektu

Galeria Fotografii „B&B” mieści się w siedzibie Domu Kultury Włókniarzy, który jest zabytkową willą należącą do zespołu fabrycznego Maenhardta przy ulicy 1 Maja, w dzielnicy Żywieckie Przedmieście, w południowej części Bielska-Białej.

Dostępność

Galeria Fotografii „B&B” jest czynna od wtorku do piątku w godz. od 10:00 do 18:00 oraz w soboty w godz. od 9:00 do 15:00.

Źródła, informacje w Internecie

www.mdk.beskidy.pl

www.baturo.art.pl

Dokumenty