Galeria Sztuki Współczesnej „Na2p” w Gliwicach

Galeria promuje prace młodych artystów, głównie absolwentów katowickiej ASP. Prowadzone są tutaj wykłady z historii sztuki, kursy architektury oraz zajęcia dla najmłodszych. W ramach galerii funkcjonuje również sklep internetowy rękodzieła artystycznego.

Opis

„Na2p” to galeria sztuki współczesnej i ośrodek edukacji artystycznej w jednym. Oba kluczowe kierunki działalności placówki są dla niej również ważne. To także dzięki nim w 2009 r. otrzymała ona nagrodę za upowszechnianie kultury w 2008 r. z rąk prezydenta Gliwic – Zygmunta Frankiewicza.

Dotychczas w galerii „Na2p” odbyło się kilkanaście wystaw. Pierwsza, inauguracyjna, poświęcona była tematyce symetrii, a prezentowane na niej dzieła były autorstwa Sybilli Skabuły. Kolejne wystawy to: „Południe” Dominiki Kowyni, Grafiki Marcina Białasa, Wystawa Małgorzaty Jabłońskiej i Piotra Szewczyka, Wystawa Fotografii Anny Sielskiej, Wystawa Plakatów Moniki Starowicz, Wystawa Malarstwa Aleksandra Kozery, Wystawa Grafik Olgi Pałki, Wystawa Grafik Barbary Tytko, Wystawa Małgorzaty Szandały, Wystawa Grafiki Marcina Hajewskiego, Wystawa Pedagogów Instytutu Sztuki PWSZ w Raciborzu, Wystawa Grafik Grzegorza Hańderka oraz Grafiki Doroty Nowak.

Prace znajdujące się i wystawiane w opisywanej galerii reprezentują bardzo różne techniki artystyczne. Można tutaj podziwiać dzieła fotografii, rzeźby, malarstwa akrylowego i na płótnie, kolażu, rysunku na papierze i na szkle, grafiki (sitodruki, serigrafie, drzeworyty, techniki mieszane, linoryty, szablony na płótnie, akwaforty, druki cyfrowe) oraz plakaty. Galeria na stałe współpracuje z kilkunastoma artystami, których prace regularnie u siebie wystawia i którzy tworzą również częściowo jej kadrę dydaktyczną.

Działalność edukacyjna w galerii „Na2p” odbywa się w ramach funkcjonujących tutaj od 2003 r. pracowni. Przygotowują one do egzaminów na wyższe uczelnie, na których egzaminy obejmują działania rysunkowe, malarskie i projektowe. Praca ukierunkowana jest pod kątem: rysunku architektonicznego – Architektura i Urbanistyka, Architektura Krajobrazu (Politechnika), rysunku artystycznego, malarstwa, projektowania graficznego – Grafika Warsztatowa, Projektowanie Graficzne, Malarstwo, Wzornictwo, Architektura Wnętrz (Akademia Sztuk Pięknych, uniwersyteckie kierunki plastyczne) oraz średnich szkół plastycznych – Liceum Plastyczne, Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych.

Pracownie mają charakter otwarty, co oznacza, że można w nich pracować o każdej porze, również poza spotkaniami harmonogramowymi. Zajęcia prowadzone są w małych, kilkuosobowych grupach.

Poza zajęciami przygotowującymi do różnych egzaminów, pracownie galerii „Na2p” prowadzą także zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wykłady z historii sztuki i architektury, uzupełniające wiedzę oraz przygotowujące do matury. Zajęcia plastyczne dla dzieci mają na celu wyrobienie w nich wrażliwości plastycznej – wyczucia koloru i kompozycji, stosowania różnych technik, pracy z różnymi narzędziami, przelewania na papier swoich myśli i emocji w formie plastycznej. Pracownia plastyczna dla młodzieży i dorosłych powstała przede wszystkim z myślą o osobach chętnych do pracy plastycznej, stawiających swoje pierwsze kroki, jak również zaawansowanych w pracy plastycznej, pragnących pogłębiać swoje umiejętności z zakresu malarstwa, rysunku czy grafiki. Podczas zajęć w pracowni podejmowane są działania w różnorodnych technikach rysunkowych, takich jak: ołówek, węgiel, sangwina, pastele suche i olejne, a także malarskich: olej, akryl, tempera, akwarela.

Wszystkie zajęcia w pracowniach prowadzone są przez absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Śląskiego oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wykwalifikowanych pedagogów z długoletnim doświadczeniem pedagogicznym i zawodowym.

Data lub czas powstania

2006 r. (XXI w.)

Galeria „Na2p” funkcjonuje od 2006 r.

Materiał budowlany

Obiekt murowany.

Położenie obiektu

Galeria „Na2p” położona jest w samym centrum Gliwic, w pobliżu Starówki.

Dostępność

Galeria i pracownie są placówkami ogólnodostępnymi. Informacje na temat odbywających wystaw i zajęć można znaleźć na stronach internetowych placówki.

Źródła, informacje w Internecie

www.na2p.com

Dokumenty