Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie – Świetlica gminna w Lesznej Górnej

W świetlicy organizowane są zajęcia skierowane do mieszkańców Lesznej Górnej, realizujące jednocześnie misję działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie. Odbywają się tutaj m.in. próby zespołu regionalnego „Czantoria” i LZS „Lesznianka”.

Opis

Świetlica w Lesznej Górnej jest obok świetlicy w Cisownicy jedną z placówek Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie. Swoją działalnością wspiera GOK w realizowaniu jego statutowych celów, do których należy:

  1. organizowanie imprez artystycznych, rozrywkowych, oświatowych, prowadzenie zespołów artystycznych, kół i klubów zainteresowań, współpraca z organizacjami społecznymi, placówkami kulturalno-oświatowymi, zawodowymi instytucjami kulturalnymi;
  2. inspirowanie, koordynowanie i nadzorowanie działalności merytorycznej placówek kultury;
  3. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
  4. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
  5. aktywizacja amatorskiego sportu poprzez organizowanie przy udziale szkół imprez sportowych i rekreacyjnych o charakterze masowym;
  6. promowanie turystyki pieszej i rowerowej;
  7. wspieranie lokalnej bazy turystycznej poprzez promocję gospodarstw agroturystycznych;
  8. promocja gminy poprzez wydawnictwa i publikacje, informacje prasowe oraz inne materiały promocyjne.

Zadania te Gminny Ośrodek Kultury realizuje poprzez organizowanie społecznego uczestnictwa w kulturze i sporcie masowym, różnorodnych form edukacji kulturalnej, turystycznej i agroturystycznej, form indywidualnej aktywności kulturalnej, imprez kulturalnych oraz sportowych i turystycznych o charakterze masowym. Ponadto ośrodek prowadzi działalność wydawniczą, jest bowiem wydawcą lokalnego dziennika „Panorama Goleszowska”.

W Domu Kultury w Goleszowie znajduje się Izba Oświęcimska (na I piętrze budynku DK w Godowie), której zwiedzanie połączone jest z prelekcją kustosza Izby – p. P. Stanieczka. Mówiąc o izbach, warto wspomnieć, iż na terenie gminy, w Cisownicy, znajduje się Izba Regionalna „U Brzezinów”, która stale współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury. W autentycznym wnętrzu otwartej w 2001 r. izby można poznać sposób życia mieszkańców wsi, ich zainteresowania, umiejętności, mentalność, tradycje w okresie I poł. XX w. Obiekt jest dziełem Stowarzyszenia Miłośników Cisownicy, które działa od 2000 r.

W ramach świetlicy w Lesznej Górnej prowadzone są liczne ciekawe zajęcia stałe, których oferta skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży, ale również do dorosłych mieszkańców gminy. Uczestnictwo w organizowanych przez nią zajęciach, przynależność do kół zainteresowań czy też lokalnych zespołów artystycznych pozwala mieszkańcom gminy nie tylko zdobywać nowe umiejętności i potrzebną w życiu wiedzę, ale jest także sposobem na efektywne i rozwijające pod względem intelektualnym i rekreacyjnym spędzanie czasu wolnego, które jednocześnie łączy i integruje społeczność lokalną.

W świetlicy regularnie odbywają się zajęcia i spotkania zespołu regionalnego „Czantoria” i Ludowego Klubu Sportowego „Lesznianka”.

Na koniec warto wspomnieć, iż Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie, w ramach którego działa opisywana świetlica, wypełniając swoje zadania stara się również realizować różne projekty o większym niż lokalny zasięgu. W związku z tym inicjuje implementację inicjatyw międzynarodowych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Przykładem takiego projektu jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński/Těąínské Slezsko w ramach Funduszu Mikroprojektów (będącego jednym z elementów wsparcia objętego Programem Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013) projekt „Idymy razym/ Jdeme společně“.

Data lub czas powstania

XXI w.

Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie, pod patronatem którego działa świetlica w Lesznej Górnej, funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury od 2004 r.

Położenie obiektu

Świetlica w Lesznej Górnej mieści się w centrum wsi.

Dostępność

Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie jest placówką ogólnodostępną, otwartą od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00. Natomiast informacje na temat harmonogramu zajęć organizowanych przez świetlicę w Lesznej Górnej można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy Goleszów – http://www.goleszow.pl w zakładce Gminny Ośrodek Kultury.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie

www.goleszow.bip.net.pl

www.goleszow.pl

Inne

Kontakt:

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Cieszyńska 25, 43-440 Goleszów

tel./fax. (33) 479 05 21

e-mail: gok_goleszow@poczta.onet.pl