Śląski Teatr Tańca w Bytomiu

Bytomski „Śląski Teatr Tańca” jest pierwszym polskim zawodowym zespołem tańca współczesnego. Założył go w 1991 r. i nadal prowadzi choreograf Jacek Łumiński, który stworzył nową formę i styl w oparciu o bogate narodowe tradycje kulturalne.

Opis

Śląski Teatr Tańca jest jednym z najbardziej aktywnych ośrodków tańca współczesnego i sztuk teatralnych w kraju. Rozwija, organizuje i powołuje do życia krajowe i międzynarodowe działania artystyczne oraz spektakle. Jest siłą napędzającą rozwój tańca współczesnego w Polsce, tworzy odpowiednią atmosferę dla tancerzy, choreografów i artystów.

Działalność tej placówki, poza organizowaniem spektakli, a także warsztatów tanecznych, jest bardzo zróżnicowana i daleko wykracza poza zakresy funkcjonowania standardowego teatru. Śląski Teatr Tańca powołuje bowiem do życia nowe organizacje, organizuje imprezy, przyczynia się w znacznym stopniu do promowania tańca współczesnego w Polsce i Europie.

Jednym z jego dzieł jest Fundacja Tańca Współczesnego, powstała dzięki pomocy Trust for Mutual Understanding i Dance Theatre Workshop/Suitcase Fund, która zajmuje się promocją i prezentacją prac młodych polskich choreografów. Kolejnym stowarzyszeniem powołanym do życia dzięki teatrowi jest Fundacja Śląskiego Teatru Tańca, która wspiera jego działalność, organizując rokrocznie wiele projektów i programów kulturalnych, edukacyjnych i społecznych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Największym i najbardziej rozpoznawalnym przedsięwzięciem jest coroczna Międzynarodowa Konferencja Tańca Współczesnego i Festiwal Sztuki Tanecznej. Dzięki działalności Śląskiego Teatru Tańca w Polsce powstało pierwsze od ponad 200 lat Polskie Stowarzyszenie Tańca Współczesnego, mające na celu stworzenie powiązań między środowiskami tanecznymi w kraju poprzez zbudowanie zjednoczonej siły, która będzie umacniała pozycję tańca współczesnego w Polsce. Stowarzysza ono niezależnych tancerzy i zespoły taneczne w kraju.

Śląski Teatr Tańca to także działacz społeczny, dzięki realizacji cyklu programów stałych zajęć w ośrodkach pomocy społecznej oraz warsztatów „Terapii przez Ruch” oraz tańca integracyjnego.

W 2000 r. teatr rozpoczął nowy program pn. „Kierunek – Teatr dla ludzi” poruszających się na wózkach inwalidzkich, który realizowany jest wspólnie z partnerami z Wielkiej Brytanii, zespołem „Velcro” i „Colwell Art. Center” w Glocester. Projekty społeczne w Śląskim Teatrze Tańca z racji ich nowatorstwa na rynku polskim, prowadzone były przez specjalistów z USA i Europy Zachodniej. Pod ich kierunkiem wykształcono pokolenie polskich instruktorów.

Ponadto działalność Śląskiego Teatru Tańca to programy edukacyjne w postaci cyklu zajęć pozaszkolnych, podczas których młodzież może zaznajamiać się z tajnikami technik tańca i sztuki teatru.

Od 1992 r. placówka organizuje Ogólnopolskie Warsztaty Tańca Współczesnego – comiesięczne krajowe i międzynarodowe warsztaty i seminaria dostępne dla tancerzy, choreografów i administratorów. Utworzyła także „Nową Serię Edukacyjną dla Nauczycieli Tańca i Liderów Środowiska”, aby wspierać rozwój polskiej społeczności tańca współczesnego, a w szczególności dostarczyć tancerzom koniecznych środków do budowania przyszłości tańca w Polsce. Seria ta została opracowana w celu stworzenia programu szkoleniowego Wydziału Tańca na poziomie uniwersyteckim oraz przygotowania odpowiednio wyszkolonej kadry nauczycielskiej. W 2005 r. Śląski Teatr Tańca rozpoczął realizację projektu Wyższej Szkoły Sztuk Performatywnych, stanowiącego podwaliny pierwszej w Polsce szkoły kształcącej tancerzy tańca współczesnego na poziomie szkoły wyższej. W 2007 r. w ramach Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie otwarta została pierwsza w Polsce specjalizacja Aktor Teatru Tańca. Od października 2008 r. siedzibą tej wyjątkowej specjalizacji jest miasto Bytom.

Data lub czas powstania

1991 r. (XX w.)

Śląski Teatr Tańca funkcjonuje do 1991 r.

Materiał budowlany

Obiekt murowany – cegła.

Historia

Śląski Teatr Tańca powstał z inicjatywy Jacka Łumińskiego. W początkowej fazie istnienia był dziewięcioosobowym zespołem, starannie wybranym na drodze audycji ogłoszonych w ogólnopolskich mass mediach. Audycje te przeprowadzone były przez założyciela i choreografa zespołu Jacka Łumińskiego oraz belgijskiego choreografa/tancerza Avi Kaisera. W chwili obecnej zespół Śląskiego Teatru Tańca liczy dziewięcioro tancerzy.

Położenie obiektu

Siedziba Śląskiego Teatru Tańca mieści się przy ulicy Żeromskiego, w siedzibie Bytomskiego Centrum Kultury. Dysponuje tutaj salą teatralną na 600 miejsc.

Dostępność

Śląski Teatr Tańca jest placówką ogólnodostępną. Kasy są czynne zawsze w dniu spektaklu w godz. od 15:00 do 19:00.

Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji biletów telefonicznie lub drogą mailową (e-mail: k.staneczek@stt.art.pl). Sekretariat natomiast jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00.

Źródła, informacje w Internecie

www.stt.art.pl

Dokumenty