Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach

W GOK w Gilowicach organizowane są przeróżne zajęcia, których oferta skierowana jest dla osób w każdym wieku. Mają charakter artystyczny, edukacyjny i rekreacyjny. W ramach instytucji działają również zespoły, m.in. dziecięcy zespół góralski „Gronicek”.

Opis

Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Gilowice. Prowadzi on wielokierunkową działalność w szczególności w dziedzinie wychowania, edukacji oraz upowszechniania kultury, programowania osiągnięć i dorobku artystycznego, a także odnowy dziedzictwa kulturowego gminy. Podstawowym jego celem jest pozyskiwanie i przygotowywanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenie jej wartości oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą.

Najważniejsze dziedziny działalności GOK można podzielić na trzy rodzaje. Pierwszym z nich jest prowadzenie licznych zajęć, które mają na celu podnoszenie wiedzy i kształtowanie umiejętności oraz umożliwienie realizacji indywidualnych pasji i zainteresowań. Posiadają one również wydźwięk społeczny, pomagają bowiem budować wzajemne więzy i poczucie integracji ze społecznością lokalną. W ofercie ośrodka znajdują się m.in. zajęcia językowe, muzyczne (nauka gry na instrumentach), taneczne, ruchowe – aerobik, step i joga, plastyczne, a także specjalne programy edukacyjne skierowane do dzieci, takie jak: „Mały odkrywca” czy „Dziecko z charakterem”. Oczywiście zakres zajęć, jak i ich formy, są cały czas modyfikowane i wzbogacane, tak, aby w jak największym stopniu odpowiadały na oczekiwania i potrzeby mieszkańców. Drugi rodzaj działalności gilowickiego GOK to prowadzenie zespołów amatorskiego ruchu artystycznego. Przy ośrodku działają m.in.

  • dziecięcy zespół góralski „Gronicek”, który powstał przy Klubie Rolnika w 1986 r. Skupia dzieci w wieku od lat 6 do 14 i prezentuje folklor górali żywieckich, zwyczaje i obrzędy całoroczne, gry i zabawy dziecięce. W swoich programach prezentuje także grę na unikatowych instrumentach pasterskich, m.in. piszczałce i okarynie;
  • działający od 1997 r. wielopokoleniowy regionalny zespół „Dolanie”, który prezentuje autentyczne tańce, śpiewy, zwyczaje i obrzędy z północno-wschodniej części Żywiecczyzny. Jego programy zostały nagrane przez TV Warszawa, Katowice, Gdańsk, Kraków oraz wielokrotnie przez Polskie Radio Warszawa. Zespół koncertował na festiwalach w Macedonii, Belgii, Ukrainie, Szwecji, na Węgrzech, Chorwacji, Słowacji i Czechach;
  • założony w 1963 r. wielopokoleniowy regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Gilowianka”, który w ciągu swoich prawie 50 lat istnienia koncertował setki razy w kraju i za granicą, i przy którym działa Związek Młodzieży Wiejskiej;
  • zespół tańca współczesnego „Teenagers”, funkcjonujący do 1995 r.;
  • Orkiestra Dęta przy OSP Gilowice, której historia sięga 1911 r.

Trzeci rodzaj działalności GOK-u, niezwykłe istotny również z promocyjnego punktu widzenia, to animowanie życia kulturalnego poprzez organizowanie przeróżnych imprez i wydarzeń. Najważniejszym są zdecydowanie Dni Gilowic, stanowiące wielkie święto całej gminy. Ponadto w Gilowicach i sołectwach odbywają się liczne festyny, uroczystości związane z obchodami świąt okolicznościowych, państwowych czy religijnych, przygotowywane są specjalne programy w ramach akcji „Lato i Zima w Mieście”. Gilowice praktycznie cały rok tętnią życiem.

Data lub czas powstania

1973 r. (XX w.)

Historia

GOK w Gilowicach powstał w 1973 r. W jego skład wchodziły wówczas dwie biblioteki, dwa punkty biblioteczne, Klub Rolnika, dwa kluby PP „Ruch”, orkiestra dęta, trzy zespoły estradowe i Zespół Regionalny „Gilowianka”. Warto jednak tutaj podkreślić, iż rozwój działalności kulturalnej na tym terenie, a zwłaszcza tej związanej z amatorskim ruchem artystycznych, sięga czasów I wojny światowej i działalności miejscowego księdza – Teofila Papescha. To właśnie z jego inicjatywy powstało koło KSM, chór kościelny i koło teatralne. W latach 20. prowadzenie teatru przejął Albin Górny, rzeźbiarstwem zajął się Folęga i Luberek (wytwórca instrumentów muzycznych), a malarstwem Józef Wierzbinka. Po II wojnie światowej amatorski ruch teatralny nadal się rozwijał. Po odwilży październikowej w 1956 r. działalność kulturalną we wsi przejęło koło Związku Młodzieży Wiejskiej, świetlica gromadzka i klub rolnika. Powstała nowa forma działalności – estrada z piosenką i scenkami kabaretowymi. W 1962 r. założono klub rozrywkowy, a rok później Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Gilowianka”. Wraz z powołaniem do życia GOK wszelkie działalności z zakresu animowania kultury przejęła jedna instytucja, dzięki czemu stały się one bardziej skoordynowane. Ich zakres cały się poszerza.

Położenie obiektu

Gminny Ośrodek Kultury znajduje się przy ulicy Krakowskiej.

Dostępność

Gminny Ośrodek Kultury jest placówką ogólnodostępną. Informacje na temat jego działalności można znaleźć na stronie internetowej Gminy Gilowice www.gilowice.pl.

Źródła, informacje w Internecie

www.gilowice.pl

www.zywiecczyzna.pl

Dokumenty