Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy – Filia w Międzyrzeczu Górnym „Chata Międzyrzecze”

Najmłodsza filia jasienickiego GOK zaprasza do sali komputerowej, sali rekreacyjnej z tenisem stołowym oraz do zwiedzania Regionalnej Izby Pamięci. Przy ośrodku działa także grupa folklorystyczna „Międzyrzeczanie”.

Opis

„Chata Międzyrzecze” jest – obok placówek Gminnego Ośrodka Kultury w Bierach i Rudzicy – jedną z filii GOK w Jasienicy. Jej najważniejszym elementem jest Izba Pamięci Regionalnej, w której zgromadzone zostały przedmioty i pamiątki bliskie sercom wielu międzyrzeczan. Ponadto w placówce mieści się pracownia komputerowa oraz sala rekreacyjna z tenisem stołowym. W chacie spotykają się członkinie lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich, członkowie Stowarzyszenia Miłośników Międzyrzecza oraz działa grupa folklorystyczna „Międzyrzeczanie”. Odbywają się tutaj ponadto stałe zajęcia w ramach szkółki komputerowej, rytmiki, sekcji szachowej, przedszkola artystycznego, chórku dziecięcego, kółka teatralnego i zespołu wokalnego.
Filia w Międzyrzeczu wspiera swoją działalnością Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy w wypełnieniu jego statutowych celów. GOK pełni funkcję ośrodka skupiającego działalność kulturalną i po części społeczną całej gminy. Kształtowanie potrzeb i organizacja aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz wymiana osiągnięć i współpraca z innymi ośrodkami kultury mają na celu zintegrowanie środowiska i pobudzenie życia kulturalnego gminy. Zgodnie ze statutem, celem działalności ośrodka jest upowszechnianie ruchu amatorskiego, rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań, prezentacja dorobku artystycznego poprzez wystawiennictwo, koncerty i promowanie nowych talentów. Gminny Ośrodek Kultury przywiązuje również wielką wagę do działalności oświatowej, kultywuje bogate tradycje ludowe, a twórcom amatorom stwarza się warunki do wszechstronnego rozwoju.
Rolę inspirującą w zakresie rozpowszechniania kultury pełni Dom Kultury w Jasienicy. Organizuje on liczne wystawy, zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży, wszelkiego rodzaju imprezy. Ośrodek współpracuje z Kołami Gospodyń Wiejskich oraz z Międzygminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej organizując wspólnie wiele imprez, w tym dla sprawnych inaczej. Na stałe do kalendarza imprez kulturalnych wpisały się już m.in. plenerowa impreza „Lato w Jasienicy”, Festyn Rodzinny, Zawody Strzeleckie o Puchar Wójta, Rajd Rowerowy, Konkurs Gwary Śląska Cieszyńskiego, Turniej Tenisa Stołowego, Terenowe Zawody Łucznicze „Gaude Cantem”, Mikołajkowe Zawody Łucznicze, Plener Malarski w kraju i za granicą, Przegląd Teatrzyków Ekologicznych i wiele innych. Jak widać ich charakter i tematyka są bardzo zróżnicowane.  
Poza organizowaniem imprez, ośrodek prowadzi wiele stałych zajęć. Zaprasza mieszkańców Jasienicy i okolic, m.in. na kursy języków obcych, tańca towarzyskiego i nowoczesnego, zajęcia orkiestry dętej oraz naukę gry na instrumentach muzycznych. Przy GOK działa Grupa Twórcza „Barwa”, która skupia wokół siebie twórców amatorów: malarzy, rzeźbiarzy oraz hafciarki, których prace prezentowane na organizowanych przez placówkę wystawach. Ponadto przy ośrodku funkcjonuje wiele zespołów artystycznych: Zespół Folklorystyczny „Kiere Hoczki”, Zespół Regionalny „Jasieniczanki”, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Jasieniczanka”, chór „Hejnał” z Mazańcowic, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Międzyrzeczanie”, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bierowianie”, zespół wokalno-instrumentalny, Orkiestra Dęta OSP Mazańcowice, Orkiestra Dęta z Międzyrzecza Górnego oraz Orkiestra Dęta OSP Jasienica.
Gminny Ośrodek Kultury pełni ponadto funkcję wydawniczą, wydając lokalną gazetę „Jasienica”.
Filia Ośrodka Kultury w Bierach znana jest z kolei działalności sportowej. Dużymi osiągnięciami może się pochwalić działająca przy nim sekcja łucznicza „Grom” oraz sekcja tenisa stołowego. Odbywają się tutaj jednak również zajęcia artystyczne, m.in. warsztaty plastyczne i teatrzyku kukiełkowego.
Filia Ośrodka Kultury w Rudzicy proponuje uczestnictwo w żeńskim zespole wokalnym, zespole instrumentalnym, zespole wokalno-instrumentalnym, warsztatach plastycznych, Klubie 4H, grupie teatralnej i zespole tańca nowoczesnego. Przy ośrodku działa świetlica środowiskowa. Organizowane są przeglądy teatrzyków ekologicznych i koncerty „Dzieci Rodzicom”, a także przeglądy widowisk i obrzędów noworocznych oraz konkurs kolęd i pastorałek. W okresie wakacji i ferii zimowych organizowane są półkolonie.

Data lub czas powstania

2007 r. (XXI w.)

Filia GOK w Międzyrzeczu pn. Chata Międzyrzecze istnieje od 2007 r.

Materiał budowlany

Obiekt drewniany.

Położenie obiektu

Filia GOK w Międzyrzeczu mieści się w tzw. „Chacie Międzyrzecze”.

Dostępność

Filia GOK w Międzyrzeczu Górnym jest placówką ogólnodostępną.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy
jasienica.pl

Dokumenty