Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy – Filia w Rudzicy

Filia GOK w Rudzicy proponuje uczestnictwo w żeńskim zespole wokalnym, zespole instrumentalnym, zespole wokalno-instrumentalnym, warsztatach plastycznych, Klubie 4-H, grupie teatralnej i zespole tańca nowoczesnego. Działa tutaj również świetlica.

Opis

Ośrodek Kultury w Rudzicy jest – obok placówek Gminnego Ośrodka Kultury w Bierach i Międzyrzeczu Górnym – jedną z filii GOK w Jasienicy. Placówka koncentruje swoją działalność na rozwijaniu amatorskiego ruchu artystycznego, prowadząc kilka zespołów: żeński zespół wokalny, zespół instrumentalny, zespół wokalno-instrumentalny, zespół tańca nowoczesnego oraz grupę teatralną. Odbywają się tutaj ponadto warsztaty plastyczne oraz działa Klub 4H. Stałe zajęcia odbywają się także w  świetlicy środowiskowej, która funkcjonuje w ramach ośrodka.

Placówka w Rudzicy zajmuje się ponadto organizowaniem imprez, m.in. przeglądów teatrzyków ekologicznych i koncertów „Dzieci Rodzicom”, a także przeglądów widowisk i obrzędów noworocznych i konkursów kolęd i pastorałek. W okresie wakacji i ferii zimowych organizowane są tutaj półkolonie. Swoje spotkania w GOK w Rudzicy organizują członkowie powołanego do życia w 2003 r. Towarzystwa Miłośników Rudzicy, które ma tutaj swoją siedzibę. Ważnym jest fakt, iż swoją działalnością wspiera ono wypełnianie celów statutowych GOK. Towarzystwo zajmuje się bowiem przede wszystkim ochroną tradycji, dorobku kulturalnego i materialnego Rudzicy, mającego wartość historyczną, inicjowaniem przedsięwzięć mających na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej oraz pogłębianie więzi społecznych w Rudzicy, a także promocją osiągnięć artystycznych mieszkańców Rudzicy. Jest również organizatorem wielu imprez odbywających się na terenie Rudzicy, m.in. słynnych już dzisiaj Biesiad Śpiewaczych z okazji Święta Niepodległości.
Rolę inspirującą w zakresie rozpowszechniania kultury pełni Dom Kultury w Jasienicy. Organizuje on liczne wystawy, zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży, wszelkiego rodzaju imprezy. Ośrodek współpracuje z Kołami Gospodyń Wiejskich oraz z Międzygminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej organizując wspólnie wiele imprez, w tym dla sprawnych inaczej. Na stałe do kalendarza imprez kulturalnych wpisały się już m.in. plenerowa impreza „Lato w Jasienicy”, Festyn Rodzinny, Zawody Strzeleckie o Puchar Wójta, Rajd Rowerowy, Konkurs Gwary Śląska Cieszyńskiego, Turniej Tenisa Stołowego, Terenowe Zawody Łucznicze „Gaude Cantem”, Mikołajkowe Zawody Łucznicze, Plener Malarski w kraju i za granicą, Przegląd Teatrzyków Ekologicznych i wiele innych. Jak widać ich charakter i tematyka są bardzo zróżnicowane.
Poza organizowaniem imprez, ośrodek prowadzi wiele stałych zajęć. Zaprasza mieszkańców Jasienicy i okolic, m.in. na kursy języków obcych, tańca towarzyskiego i nowoczesnego, zajęcia orkiestry dętej oraz naukę gry na instrumentach muzycznych. Przy GOK działa Grupa Twórcza „Barwa”, która skupia wokół siebie twórców amatorów: malarzy, rzeźbiarzy oraz hafciarki, których prace prezentowane na organizowanych przez placówkę wystawach. Ponadto przy ośrodku funkcjonuje wiele zespołów artystycznych: Zespół Folklorystyczny „Kiere Hoczki”, Zespół Regionalny „Jasieniczanki”, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Jasieniczanka”, chór „Hejnał” z Mazańcowic, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Międzyrzeczanie”, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bierowianie”, zespół wokalno-instrumentalny, Orkiestra Dęta OSP Mazańcowice, Orkiestra Dęta z Międzyrzecza Górnego oraz Orkiestra Dęta OSP Jasienica.
Gminny Ośrodek Kultury pełni ponadto funkcję wydawniczą, wydając lokalną gazetę „Jasienica”.
Jeżeli chodzi o działalność pozostałych filii GOK, to najmłodszą jest filia w Międzyrzeczu Górnym. Tutaj swoje zdolności mogą rozwijać komputerowcy oraz sportowcy. Odbywają się tutaj ponadto zajęcia stałe w ramach sekcji szachowej, zespołu tańca nowoczesnego, przedszkola artystycznego, chórku  dziecięcego, kółka teatralnego i zespołu wokalnego. Placówka zaprasza również do zwiedzania Regionalnej Izby Pamięci. Z kolei filia Ośrodka Kultury w Bierach znana jest działalności sportowej. Dużymi osiągnięciami może się pochwalić działająca przy nim sekcja łucznicza „Grom” oraz sekcja tenisa stołowego. Odbywają się tutaj jednak również zajęcia artystyczne, m.in. warsztaty plastyczne i teatrzyku kukiełkowego.

Materiał budowlany

Obiekt murowany.

Dostępność

Filia GOK w Rudzicy jest placówką ogólnodostępną.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy
jasienica.pl   
www.rudzica.org.pl

Dokumenty