Gminny Ośrodek Kultury w Krupskim Młynie

GOK powstał na bazie Zakładowego Domu Kultury w 1992 r. Realizuje zadania z zakresu wychowania, edukacji kulturalnej oraz upowszechniania kultury. Działa przy nim galeria „OK.”, w której co dwa miesiące prezentowane są różnego rodzaju ekspozycje.

Opis

Gminny Ośrodek Kultury w Krupskim Młynie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Krupski Młyn. Prowadzi on wielokierunkową działalność kulturalną w dziedzinie upowszechniania kultury, tworzenia dóbr kultury, wychowania i edukacji kulturalnej, promowania osiągnięć dorobku artystycznego oraz odnowy dziedzictwa kulturalnego gminy. GOK współpracuje z innymi instytucjami kultury, placówkami oświatowymi i wychowawczymi oraz jest płaszczyzną organizacyjną, koordynacyjną i promocyjną dla działalności amatorskiego ruchu artystycznego. Zgodnie ze statutem, jego zakres działania obejmuje w szczególności:

 • prowadzenie różnego rodzaju kół zainteresowań (plastyczne, taneczne, wokalne, fotograficzne i inne);
 • organizowanie imprez artystycznych z udziałem amatorskich i profesjonalnych zespołów artystycznych i twórców kultury;
 • organizowanie spotkań kulturalnych promujących osiągnięcia i dorobek artystów ruchu amatorskiego z terenu gminy, tj.: prezentacji, konkursów, wystaw, koncertów z cyklu „Szansa na Szansę” i innych;
 • gromadzenie dokumentacji i materiałów dotyczących wszelkich przejawów życia kulturalnego w gminie;
 • dbałość o zachowanie lokalnych tradycji i obyczajów ludowych;
 • organizację imprez dochodowych, w tym m.in.: wynajem pomieszczeń.

Ośrodek dysponuje ładną i przestronną salą przeznaczoną na imprezy kulturalne (kameralne koncerty, spotkania autorskie). Na co dzień sala ta służy jako świetlica, w której dzieci i młodzież mogą pograć w tenisa stołowego, bilard oraz gry planszowe, posłuchać ulubionej muzyki, poczytać prasę. Ponadto w GOK-u w Krupskim Młynie mieści się galeria „OK.”, gdzie co dwa miesiące prezentowane są różnego rodzaju ekspozycje.

Do dyspozycji jest także sala w budynku sportowym, gdzie odbywają się zajęcia i spotkania niektórych sekcji i kół zainteresowań oraz sala w Urzędzie Stanu Cywilnego, gdzie organizowane są wystawy i koncerty o większym zasięgu.

Dodatkowo w ramach struktury placówki działają dwie filie:

 • Klub Osiedlowy w Ziętku – stanowi nowoczesny kompleks kulturalno-rozrywkowy, w obrębie, którego mieści się świetlica przeznaczona w głównej mierze na zajęcia dla dzieci i młodzieży. Ponadto placówka oferuje organizację indywidualnych urodzin dla dzieci (jako impreza zamknięta);
 • Dom Kultury w Potępie – posiada on salę na 100 miejsc ze sceną oraz kuchnię z wyposażeniem na imprezy okolicznościowe, np. wesela, komunie, szkolenia, etc., salę bilardową, telewizyjną oraz inne pomieszczenia wykorzystywane przez placówkę.

Co miesiąc każda placówka kulturalna przygotowuje bogatą ofertę programową zgodnie z opracowywanym na każdy rok planem pracy. Oferta ta kierowana jest głównie do dzieci i młodzieży. Oprócz stałych zajęć prowadzonych przez sekcje i koła zainteresowań, obejmuje: zajęcia świetlicowe, takie jak: gry i zabawy (również na świeżym powietrzu), zajęcia plastyczne, rozgrywki w gry planszowe, bilard, tenisa stołowego, konkursy wiedzy, pogadanki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych, m.in. Dni Krupskiego Młyna, Walentynek, Dzień Wiosny (topienie Marzanny), Nocy Świętojańskiej (impreza plenerowa), Wieczoru Andrzejkowego czy Mikołajek.

GOK w Krupskim Młynie realizuje bardzo ciekawe stałe programy. Należą do nich:

 • cykl imprez „Marcinowe Prezentacje” – polegający na organizowaniu koncertów lub innych wydarzeń kulturalnych na terenie gminy 11 dnia każdego miesiąca, za wyjątkiem miesięcy wakacyjnych;
 • „Autobus Kulturalny” – w ramach tego programu raz na kwartał organizowane są wyjazdy autokarowe do instytucji artystycznych (opery, operetki, teatru, filharmonii) na spektakle muzyczne i teatralne, dla dorosłych mieszkańców gminy Krupski Młyn;
 • program edukacyjny „Bezpieczna Gmina – bezpieczni na drodze” – program edukacyjny z zakresu wychowania komunikacyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym realizowany przy współudziale Gminy Krupski Młyn;
 • „Pory Roku” – program związany z upamiętnieniem pór roku realizowany w formie wydarzeń artystycznych lub obchodów obrzędowych na terenie gminy, w różnych miejscach.

Data lub czas powstania

1992 r. (XX w.)

Gminny Ośrodek Kultury w Krupskim Młynie powstał na bazie Zakładowego Domu Kultury w 1992 r.

Położenie obiektu

Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury znajduje się w centrum miejscowości przy ulicy Zawadzkiego.

Dostępność

Gminny Ośrodek Kultury w Krupskim Młynie jest placówką ogólnodostępną. Informacje na temat harmonogramu organizowanych w nim zajęć można znaleźć na stronie internetowej.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Krupskim Młynie

www.gokkrupskimlyn.pl

Dokumenty