Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej

Bielski ROK jest instytucją kultury samorządu województwa śląskiego. Obecną nazwę nosi od 2000 r. Wcześniej był Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury (od 1989 r.), a powstał jako Wojewódzki Dom Kultury w 1975 r. wraz z tworzonym wówczas województwem bielskim.

Opis

Działający od 1975 r. Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej jako samorządowa instytucja kultury, której organizatorem jest województwo śląskie, spełnia bardzo ważną rolę w kształtowaniu i zaspokajaniu kulturalnych potrzeb na terenie regionu. Zakres działania placówki jest bardzo szeroki. Zgodnie ze statutem, obejmuje on:

 1. rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych mieszkańców województwa śląskiego oraz integrację działań na rzecz rozwoju kulturalnego;

 2. wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej oraz promocję wartościowych dokonań i inicjatyw kulturalnych;

 3. ochronę tradycji i dziedzictwa kulturowego zwłaszcza w zakresie folkloru, sztuki ludowej oraz rękodzieła ludowego i artystycznego ze szczególnym uwzględnieniem beskidzkiego obszaru kulturowego.

Swoje zadania ośrodek realizuje poprzez:

 • współpracę z gminami i powiatami, instytucjami kultury, stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi i naukowymi, organizacjami amatorskiego ruchu artystycznego oraz związkami twórczymi w zakresie programowania i realizacji przedsięwzięć kulturalnych;

 • organizowanie doskonalenia i dokształcania zawodowego i specjalistycznego oraz udzielanie pomocy instruktażowo-metodycznej i programowej w zakresie kultury;

 • dokumentowanie, gromadzenie i upowszechnianie dóbr kultury;

 • tworzenie baz danych oraz ich przetwarzanie w celu diagnozowania i prognozowania potrzeb kulturalnych;

 • edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;

 • organizowanie stałych form prezentacji dorobku i osiągnięć amatorskiego ruchu artystycznego oraz promowanie najbardziej wartościowych dokonań twórców i zespołów;

 • wypracowywanie i upowszechnianie nowych form i metod pracy w kulturze, szczególnie przy wykorzystaniu nowoczesnych środków techniki;

 • współdziałanie w zakresie krajowej i zagranicznej wymiany kulturalnej;

 • prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej.

Przytoczona powyżej treść statutu Regionalnego Ośrodka Kultury to nie same słowa, przekładają się one bowiem faktycznie na działalność placówki, która organizuje i współorganizuje wiele znaczących imprez, wydaje publikacje i tytuły kulturalne, prowadzi portale internetowe i tworzy bazę danych na temat dziedzictwa kulturalnego województwa śląskiego.

Do najważniejszych imprez organizowanych przez lub we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Bielsku-Białej należą tak znane wydarzenia, jak:

 • Tydzień Kultury Beskidzkiej w Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Makowie Podhalańskim, Oświęcimiu, Istebnej, Ujsołach i Jabłonkowie (Republika Czeska);

 • Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych „Żywieckie Gody” w Żywcu i Milówce;

 • Międzynarodowy Festiwal Chórów „Gaude Cantem”;

 • Wojewódzki Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Wiśle;

 • Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej;

 • Posiady Gawędziarskie i Konkursy Gry na Unikatowych Instrumentach Ludowych;

 • Konkurs na Palmę Wielkanocną w Gilowicach;

 • Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla Gimnazjalistów „Przebudzeni do życia”;

 • eliminacje regionalne Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego;

 • Laboratorium Młodego Aktora w Wodzisławiu Śląskim.

Jeżeli chodzi o wydawnictwa, ROK od 2000 r. wydaje rocznik „Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego” oraz od 2006 r. kwartalnik „Relacje – Interpretacje”. Cyklicznie publikuje również książki, albumy, katalogi i foldery o tematyce kulturalnej.

Ważną rolą ROK jest administrowanie i redagowanie portali związanych z dziedzictwem kulturowym regionu. Tym najważniejszym, zawierającym pełną bazę informacji na temat działalności kulturalnej prowadzonej w województwie śląskim, jest portal www.silesiakultura.pl. Pozostałe zaś to: www.etnofoto.net, www.naszlakachtradycji.art.pl, www.tkb.art.pl, www.beskidzkitrojkat.art.pl oraz www.ri.art.pl.

Ponadto ROK prowadzi Galerię Sztuki (od 1990 r.), Beskidzkie Centrum Zabawkarstwa Ludowego (od 1993 r.) oraz Beskidzką Szkołę Folkloru.

Za swoją działalność Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej został uhonorowany wieloma nagrodami, m.in.: Dyplomami Honorowymi Ministra Kultury i Sztuki (1988, 1993), Nagrodą im. Oskara Kolberga (1999), Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego (2009) oraz Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (2008).

Data lub czas powstania

1975 r. (XX w.)

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej powstał jako Wojewódzki Dom Kultury w 1975 r.

Położenie obiektu

Siedzibą Regionalnego Ośrodka Kultury znajduje się przy ulicy 1 Maja, w centrum Bielska-Białej.

Dostępność

Regionalny Ośrodek w Bielsku-Białej jest placówką ogólnodostępną. Informacje na temat jego działalności znajdują się na stronie internetowej instytucji.

Źródła, informacje w Internecie

www.rok.bielsko.pl

Dokumenty