Gminny Ośrodek Kultury w Lubomi

GOK w Lubomi jako główny animator życia kulturalnego prowadzi wiele kół zainteresowań i sekcji, m.in. Koło Gospodyń Wiejskich, kółka taneczne, kilka zespołów, w tym folklorystyczne – Johanki z Nieboczowa i Syryniczki z Syryni, a także organizuje imprezy.