Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli

GOK prowadzi działalność kulturalno-oświatową w ramach Centrum Kultury w Woli i świetlicy – Osiedle Wola II. W jego ramach działają zespoły: „Wolanie”, „Swojanie” i „Górzanie”. Obie placówki prowadzą stałe zajęcia oraz organizują liczne imprezy.

Opis

Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Miedźna. Zgodnie ze statutem, przedmiotem działalności GOK jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne, edukacyjne, rekreacyjne i turystyczne mieszkańców gminy oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej.

Zakres działalności merytorycznej GOK obejmuje działalność o charakterze kulturowo-oświatowym, artystycznym, rekreacyjnym, a także organizację i rozwój oświaty pozaszkolnej, organizację masowych imprez kulturalnych oraz opiekę na twórcami i zabytkami kultury ludowej znajdującymi się na terenie gminy.

Swoją działalność GOK prowadzi poprzez sieć placówek, do których należą:

  • Dom Kultury w Woli przy ulicy Pszczyńskiej 110, będący siedzibą instytucji;
  • Centrum Kultury w Woli przy ulicy Pszczyńskiej 82;
  • domy socjalne we Frydku, Grzawie, Górze i Gilowicach;
  • świetlice: przy ulicy Różanej oraz na osiedlu II w Woli.

Kluczową formą działalności ośrodka jest prowadzenie licznych zajęć, które mają na celu podnoszenie wiedzy i kształtowanie umiejętności oraz umożliwienie realizacji indywidualnych pasji i zainteresowań. Mają one również wydźwięk społeczny, pomagają bowiem budować wzajemne więzy i poczucie integracji ze społecznością lokalną. Wspierają także w dużym stopniu rozwój amatorskiego ruchu artystycznego. Stała oferta instytucji to m.in. zajęcia muzyczne, plastyczne, wokalne, rekreacyjno-sportowe, nauki gry na instrumentach muzycznych, fotograficzne, a także typowe zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży szkolnej. Oferta zajęć jest cały czas modyfikowana i wzbogacana, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami społeczeństwa lokalnego, a także w zgodzie ze zmieniającymi się rynkowymi trendami. W ramach rozwijania i kształtowania amatorskiego ruchu artystycznego, przy GOK funkcjonuje wiele zespołów, w tym m.in.:

  • Zespół Pieśni i Tańca „Wolanie”, który została założony w 1979 r. przy Kole Gospodyń Wiejskich. Jego głównym celem jest kultywowanie i rozpowszechnianie folkloru i wszelkich zachowanych tradycji ziemi pszczyńskiej. „Wolanie” przy doborze repertuaru wzorują się na starych pieśniach, tekstach i melodiach, dzięki czemu zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia. Biorą udział w festiwalach, przeglądach, biesiadach gminnych, wojewódzkich oraz krajowych;
  • Zespół Pieśni i Tańca „Swojanie”, który powstał w 1994 r. również z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich, tyle że we Frydku. Jego repertuar jest bardzo różnorodny, a składa się na niego ok. 100 pieśni regionalnych, zebranych i spisanych od najstarszych mieszkańców. Od początku swojej działalności „Swojanie” biorą udział w „Wiciach” w Chorzowie, w „Spotkaniach pod Brzymem” w Pszczynie, uczestniczą w przeglądach zespołów folklorystycznych w Bieruniu i Suszcu. Zespół miał też swój udział w audycjach radiowych i programach telewizyjnych;
  • Zespół Śpiewaczy „Górzanie”, który powstał w 1992 r. przy kościele w Górach. Początkowo miał charakter kościelnego chóru, z czasem jednak w jego repertuarze pojawiły się utwory folklorystyczne, w tym pieśni ziemi pszczyńskiej. Zespół prezentuje obecnie folklor śląski ze szczególnym uwzględnieniem pieśni z rejonu powiatu pszczyńskiego. Od wielu lat występuje na Festiwalu Folklorystycznym w Miedźnej, w Przeglądzie Kolęd w Bojszowach, Turnieju Zespołów Ludowych Ziemi Pszczyńskiej w Suszcu oraz Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej.

Ważną działalnością GOK jest ponadto organizowanie i współorganizowanie wszelkich imprez, które odbywają się na terenie całej gminy. Na stałe do kalendarza gminnych wydarzeń wpisały się już m.in. Przeglądy Teatrów, Festiwal Folklorystyczny „Parada”, Turniej Recytatorski, a także liczne festyny plenerowe, konkursy, wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi świata kultury i sztuki oraz akcje „Lato i zima w mieście”.

Położenie obiektu

Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej ma swoją siedzibę w Woli przy ulicy Pszczyńskiej 110. Centrum Kultury w Woli zaś przy ul. Pszczyńskiej 82.

Dostępność

Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli jest otwarty od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00. Informacje na temat harmonogramu odbywających się w nim zajęć można znaleźć na stronie internetowej placówki.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli

www.gok.miedzna.pl

Dokumenty