Pracownia Rzeźby i Ceramiki w Gliwicach

Pracownia organizuje i prowadzi przeróżne zajęcia warsztatowe i kursy związane z rzeźbą i ceramiką. Odbywają się tutaj również pokazy formowania i wypału ceramiki zgodnie z japońską techniką RAKU oraz w piecach polowych.

Opis

Pracownia Rzeźby i Ceramiki to jedyne tego typu miejsce w Gliwicach. Jej powstanie jest efektem długotrwałych działań Stowarzyszenia Forum Ceramików. Profesjonalna pracownia, położona w sercu miasta, to miejsce efektywnie promujące sztukę ceramiczną i rzeźbiarską.

W pracowni odbywają się regularne zajęcia, kursy i warsztaty, m.in.:

  • rzeźba, płaskorzeźba ceramiczna – kurs dla nauczycieli arteterapi, nauczycieli plastyki, instruktorów terapii zajęciowej prowadzących zajęcia plastyczne w świetlicach środowiskowych;

  • terapia i rozwój poprzez sztukę – zajęcia arteterapeutyczne‚ oferta przeznaczona jest dla dzieci nadpobudliwych, cierpiących na ADHD, dysgrafików oraz dzieci z niską motywacją do nauki i kłopotami z koncentracją. W warsztatach mogą także uczestniczyć dzieci z obniżoną sprawnością ruchową, dzieci zamknięte w sobie, nieufne, mające problemy z nawiązywaniem kontaktów interpersonalnych, czy ekspresją emocji.

Ponadto pracownia co roku tworzy specjalny program wakacyjny skierowany do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, dzięki któremu mieszkańcy Gliwic (i nie tylko) mogą przyjemnie spędzać czas, ucząc się jednocześnie różnych form artystycznego wyrazu. Do tego typu propozycji należą przykładowo weekendowe, wakacyjne, plenerowe warsztaty ceramiczne oraz kreatywne wakacje – propozycja dla dzieci i młodzieży, w ramach której organizowane są zabawy z gliną oraz inne działania inspirowane bogactwem letniej przyrody.

Zarządzające pracownią Stowarzyszenie Forum Ceramików jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla wsparcia wszelkich działań, procesów, zjawisk, osób oraz idei, dla których ceramika jest istotnym elementem ich zaistnienia. Działa na rzecz wszystkich, którzy poszukują kontaktu z kulturą i twórczością, bez względu na wiek płeć i wykształcenie. Najważniejsza jest dla niego idea dzielenia się umiejętnościami, talentami i pasją w taki sposób, aby stawały się one źródłem radości i pobudzały do nowych działań.

Stowarzyszenie ma na celu przede wszystkim: popularyzację i promocję polskiego dziedzictwa kulturowego, propagowanie ceramiki jako środka artystycznego wyrazu, formy edukacji plastycznej, terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, popularyzację zawodu ceramika w aspekcie aktywizacji zawodowej, szerzenie idei fair play w biznesie oraz ochronę praw autorskich twórców ceramików. Swoje statutowe cele stowarzyszenie realizuje poprzez:

  • utworzenie i prowadzenie portalu internetowego propagującego ceramikę oraz integrującego społeczność i sympatyków ceramiki;

  • utworzenie internetowej galerii bazy danych polskich twórców ceramików;

  • pomoc merytoryczną i finansową dla twórców ceramików w postaci promocji ich osiągnięć w kraju i za granicą;

  • organizację plenerów, wystaw, pokazów, spotkań, kursów, warsztatów i szkoleń;

  • współpracę i uczestnictwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych.

Stowarzyszenie bardzo aktywnie realizuje swoje cele, czego dowodem jest chociażby otwarcie w 2008 r. Pracowni Rzeźby i Ceramiki. Ponadto instytucja ta angażuje się w liczne imprezy kulturalne na terenie województwa śląskiego (np. w Święto Szlaku Zabytków Techniki – „Industriadę”, w ramach której prowadziło warsztaty tworzenia form odlewniczych) oraz współpracuje z innymi instytucjami kultury.

Data lub czas powstania

2008 r. (XXI w.)

Pracownia Rzeźby i Ceramiki funkcjonuje od 2008 r. Tworzące ją Stowarzyszenie Forum Ceramików działa jako grupa nieformalna od 2003 r., natomiast wpis do KRS otrzymało w 2005 r.

Materiał budowlany

Obiekt murowany – cegła.

Położenie obiektu

Pracownia Rzeźby i Ceramiki mieści się w centrum Gliwic przy ulicy Ziemowita. Stowarzyszenie Forum Ceramików ma natomiast swoją siedzibę przy ulicy Jagiellońskiej.

Dostępność

Pracownia jest placówką ogólnodostępną. Informacje na temat odbywających się w niej zajęć można uzyskać pod podanym numerem telefonu bądź na stronie internetowej Stowarzyszenia Forum Ceramików.

Źródła, informacje w Internecie

www.cuforum.pl

Dokumenty