Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach

Powiatowy MDK w Tarnowskich Górach, posiadający filie poza miastem – w Radzionkowie i Kaletach – prowadzi działalność kulturalno-edukacyjno-rekreacyjną skierowaną przede wszystkim do dzieci i młodzieży, m.in. organizując różnego rodzaju zajęcia i imprezy.

Opis

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Tarnowskich Górach jest placówką szkolno-wychowawczą powiatu tarnogórskiego. Placówka mieści się w dwóch budynkach: przy ulicy Gliwickiej 36 i Sienkiewicza 8. Obejmuje swoim zasięgiem także dwie filie: w Radzionkowie i Kaletach. Pomaga dzieciom i młodzieży aktywnie spędzać wolny czas i wszechstronnie rozwijać ich zainteresowania. Jednym z podstawowych celów jej działalności jest edukacja artystyczna dzieci i młodzieży.

PMDK organizuje liczne zajęcia artystyczne, skierowane zarówno do dzieci w wieku 6–11 lat, jak i do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tematyka zajęć dotyczy malarstwa, rysunku, technik graficznych i historii sztuki. Uczestnicy zajęć biorą udział w licznych konkursach, w których zdobywają często wyróżnienia i nagrody. Rokrocznie ich pracę wieńczy czerwcowy wernisaż w PMDK, licznie gromadzący uczestników zajęć, ich rodziców, rodzeństwo i przyjaciół.

W PMDK prowadzone są także stałe zajęcia edukacyjno-rozrywkowe, do których należą m.in. zajęcia językowe, muzyczne, taneczne, wokalne, komputerowe, plastyczne, teatralne i recytatorskie, humanistyczne, modelarstwa lotniczego, judo, aerobiku oraz typowe zajęcia świetlicowe.

Przy PMDK działają również zespoły, m.in. Młodzieżowa Orkiestra Dęta, grupa wokalna „Szansa”.

PMDK jest organizatorem ważnych dla szkół całego powiatu konkursów na etapie rejonowym: Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego oraz Małego Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów), Wojewódzkiego Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych, Ogólnopolskiego Konkursu Keyboardowego czy Konkursu Wiedzy o Muzyce Poważnej.

Oferta PMDK skierowana jest ponadto do dzieci chcących atrakcyjne spędzić czas ferii zimowych i wakacji, dzięki organizowanym tutaj półkoloniom w ramach akcji: „Lato w mieście” i „Zima w mieście”.

Data lub czas powstania

1938 r. (XX w.)

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury powstał jako Ogródki Jordanowskie w 1938 r. Pomimo, iż placówka przez ostatnie 70 lat nosiła różne nazwy i podlegała pod różne instytucje, cel jej działania od początku był takim sam.

Materiał budowlany

Obiekt murowany – cegła.

Historia

Historia Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury rozpoczęła się w 1938 r., w którym w Parku Miejskim założono z inicjatywy Fryderyka Antena – pierwszego polskiego burmistrza Tarnowskich Gór – założono Ogródki Jordanowskie. Niestety, prace rozpoczęte wiosną 1939 r. nie zostały ukończone z powodu wybuchu II wojny światowej.

Ogród Jordanowski wznowił swoją działalność w 1946 r., zajmując się głównie opieką nad sierotami, półsierotami i pozostałymi dziećmi. Organizowano w nim różnorodne konkursy, stanowił on swoistego rodzaju drugi dom dla wielu najmłodszych mieszkańców miasta. Prowadzono tutaj naukę przez zabawę, odbywały się zajęcia z robótek ręcznych, rzemieślniczych, rękodzielnictwa, ogrodnictwa, sportowe, taneczne oraz z pomocy kuchennej. W latach 50. i 60. natomiast dużą część działalność dedykowano zajęciom teatralnym i przygotowywaniu i wystawianiu przedstawień.

1 stycznia 1972 r. Ogródki Jordanowskie otrzymały nazwę Dom Kultury Dzieci i Młodzieży nr 2, a od 1974 r. placówka nazywała się Młodzieżowy Dom Kultury nr 2. Do jej nowych zadań doszło organizowanie przeglądów zespołów artystycznych i konkursów recytatorskich szkół podstawowych. W 1978 r. powstał Kuratorski Ośrodek Pracy z Młodzieżą przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach przy MDK nr 1, który od 3 stycznia 1984 r. przeniesiony został do MDK nr 2. Placówka organizowała obozy w Borowianach oraz imprezy środowiskowe.

W latach 80. w MDK nr 2 działało 50 kół zainteresowań, w tym 10 kół filialnych. Prowadzona była także współpraca międzynarodowa z Niemiecką Republiką Demokratyczną. Odbywały się turnieje dzikich drużyn, spotkania z muzyką, młodzież uczestniczyła w „Gwarkach”, przeglądach zespołów artystycznych, w wypoczynku zimowym. Działał także kącik pamięci narodowej.

1 września 2005 r. nastąpiło połączenie MDK nr 1 i MDK nr 2. Od 1 września 2006 r. nowym organem prowadzącym dla placówki jest Starostwo Powiatowe. 1 września 2007 r. do placówki włączono Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radzionkowie, a 1 marca 2008 r. utworzono filię MDK nr 2 w Kaletach. 1 września 2008 r., w związku z uroczystymi obchodami 70-lecia, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury otrzymał oficjalnie imię dr Henryka Jordana.

Położenie obiektu

Główna siedziba Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury mieści się przy ulicy Gliwickiej. Ośrodek posiada także placówkę przy ulicy Sienkiewicza oraz dwie filie: w Kaletach przy ulicy Rogowskiego i Radzionkowie przy ulicy Nałkowskiej.

Dostępność

PMDK jest placówką ogólnodostępną. Informacje na temat odbywających się w nim zajęć można znaleźć na stronie internetowej instytucji.

Źródła, informacje w Internecie

www.mdk.tgory.pl

Dokumenty