Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej

Pałac jest największą placówką kulturalną w mieście. Został wybudowany w latach 1951–1958 w stylu socrealistycznym. Marmurowy wystrój holi, wyłożone ręcznie malowanymi kaflami sale, drewno i tafle luster nadają jego wnętrzom niepowtarzalny charakter.

Opis

Pałac Kultury Zagłębia jest samorządową instytucją kultury. Zgodnie ze statutem, do jej zadań należy:

  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i kreatywnego myślenia dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych;
  • inspirowanie, propagowanie i wspieranie realizacji różnych form działalności kulturalnej i artystycznej;
  • propagowanie i podejmowanie działań stwarzających warunki zapewniające rozwój amatorskiej twórczości artystycznej i sztuki ludowej oraz wytyczanie kierunków rozwoju amatorskiego i zawodowego ruchu artystycznego;
  • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
  • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
  • organizowanie koncertów, spektakli, wystaw, odczytów i innych form aktywności edukacyjno-kulturalnej;
  • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kultu­ralnych w aspektach regionalnych – w oparciu o program rozwoju  kultury i wymiany doświadczeń  w ramach Unii Europejskiej.

Placówka mieści się w zabytkowym socrealistycznym budynku wzniesionym w latach 1951–1958 wg projektu architekta Zbigniewa Rzepeckiego, który został oficjalnie otwarty w 1958 r. jako Dom Kultury Zagłębia. Następnie przyjął nazwę Dąbrowski Pałac Kultury, aż w końcu nadano mu nazwę, która obowiązuje do dnia dzisiejszego, czyli Pałac Kultury Zagłębia.

Obiekt posiada: salę widowiskową na 699 miejsc ze sceną obrotową i zapleczem scenicznym, marmurowe hole liczące 1900 m², salę kinową na 88 miejsc, galerię, pracownię plastyczną, piwnicę teatralną, salę kameralną, kawiarnię oraz kilka mniejszych pomieszczeń, w których organizowane są różnego rodzaju warsztaty, zajęcia oraz kursy. 

Pomimo, iż Pałac Kultury Zagłębia funkcjonuje już od ponad 50 lat, jego podstawowa funkcja się nie zmieniła. Tak jak na początku, zapewnia on mieszkańcom Dąbrowy Górniczej i okolic możliwości obcowania z kulturą i sztuką, zarówno na poziomie zawodowym, jak i amatorskim. Jego celem nadrzędnym jest edukacja dzieci i młodzieży prowadzona przez dział Amatorskiego Ruchu Artystycznego. W jego ramach funkcjonuje m.in. Amatorski Klub Filmowy „AKF Zagłębie”, organizowane są warsztaty muzyczne dla zespołów rockowych, z których najlepsze koncertują na scenach Pałacu Kultury Zagłębia, pracuje jedyna w Polsce pracownia plastyczna działająca pod patronatem Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA, odbywają się zajęcia rytmiczne i wokalne, warsztaty tańca współczesnego i kabaretowe, literackie i teatralne (Dąbrowska Piwnica Teatralna), a także nauka gry na instrumentach muzycznych. W pałacu działa kameralne kino studyjne „Kadr”, które od 1 marca 2008 r. należy do Sieci Kin Studyjny i Lokalnych i jest obecnie jedynym kinem o charakterze edukacyjnym i niekomercyjnym na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. Swoją siedzibę ma tutaj również organizująca wystawy i wernisaże galeria sztuki „Bez Podziału”, a od 2007 r. Uniwersytet III Wieku. W Pałacu Kultury Zagłębia działają także profesjonalne zespoły muzyczne, z którymi współpracują muzycy zawodowi. Jest to istniejąca od 1999 r. Miejska Orkiestra Dęta, funkcjonujące od 2004 r. Orkiestra Kameralna Zagłębia Dąbrowskiego oraz grupa „Big Band”. Wszystkie grupy nie tylko koncertują w Pałacu Kultury Zagłębia, występują w plenerach, ale biorą również udział w oprawie muzycznej wielu imprez okolicznościowych.

Pałac Kultury Zagłębia realizuje swoje zadania i ambitne cele w ramach kilkunastu placówek. Pod jego skrzydłami funkcjonuje bowiem: Dom Kultury Ząbkowice, sześć klubów osiedlowych: „Helikon”, „Krąg”, „Pięterko”, „Senior”, „Unikat” oraz „Zodiak” i jedenaście świetlic środowiskowych: Antoniów, Błędów, Kuźniczka Nowa, Łęka, Łosień, Okradzioniów, Rudy, Strzemieszyce Małe, Trzebiesławice, Tucznawa i Ujejsce.

Data lub czas powstania

1958 r. (XX w.)

Pałac Kultury został powołany do życia jako Dom Kultury Zagłębia w 1958 r.

Materiał budowlany

Obiekt murowany – cegła.

Forma ochrony prawnej

Siedziba Pałacu Kultury Zagłębia, z uwagi na swoje wysokie walory architektoniczne, jest wpisana do wojewódzkiego rejestru zabytków pod nr rej. A/1240/79 z 22.11.1979 r.

Położenie obiektu

Pałac Kultury Zagłębia mieści się w centrum Dąbrowy Górniczej przy Placu Wolności.

Dostępność

Pałac Kultury Zagłębia jest placówką ogólnodostępną.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Pałacu Kultury Zagłębia

www.bip.dabrowa-gornicza.pl

www.palac.art.pl

Dokumenty