Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu w Brennej

Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu w Brennej jest samorządową instytucją kultury. Jego głównym zadaniem jest upowszechnianie kultury wśród mieszkańców, działania edukacyjno-sportowe oraz promocja gminy jako miejsca atrakcyjnego turystycznie.

Opis

Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu w Brennej jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Brenna. Zgodnie ze statutem, przedmiotem jego działalności jest:

 1. prowadzenie wielokierunkowej działalności upowszechniania promocji kultury i sztuki, sportu i edukacji kulturalnej, szczególnie dzieci i młodzieży;
 2. pozyskiwanie i przygotowywanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości;
 3. promowanie twórców amatorskiego ruchu artystycznego gminy Brenna i twórców reprezentujących ośrodek;
 4. prowadzenie działalności dokumentacyjnej, informacyjnej oraz wydawniczej promującej dorobek kulturalny gminy Brenna i regionu;
 5. podejmowanie zadań o charakterze ponadlokalnym i ogólnopolskim w oparciu o zawarte porozumienia, umowy i przyjęte zadania zlecone;
 6. organizowanie różnych imprez artystycznych upowszechniających poszczególne dziedziny sztuki (przeglądy, festiwale, konkursy, koncerty, etc.);
 7. promowanie i prezentowanie dorobku instytucji i środowisk kulturalnych gminy poprzez organizowanie przeglądów, konkursów, etc.;
 8. przygotowywanie twórców amatorskiego ruchu artystycznego z gminy lub reprezentujących ośrodek do udziału w imprezach odbywających się na terenie województwa i kraju;
 9. prowadzenie działalności impresaryjnej;
 10. współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi i związkami twórczymi w zakresie organizacji życia kulturalnego i sportowego gminy;
 11. opracowywanie filmów dokumentalnych, oświatowych, prezentacji multimedialnych i pomocy dydaktycznych;
 12. organizowanie działalności świetlic środowiskowych, amatorskich zespołów twórczych i kółek zainteresowań;
 13. sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej.

Działalność Ośrodka Promocji, Kultury i Sportu w Brennej to po pierwsze prowadzenie licznych zajęć, które mają na celu podnoszenie wiedzy i kształtowanie umiejętności oraz umożliwienie realizacji indywidualnych pasji i zainteresowań. Mają one również wydźwięk społeczny, pomagają bowiem budować wzajemne więzy i poczucie integracji ze społecznością lokalną. Wspierają także w dużym stopniu rozwój amatorskiego ruchu artystycznego. Stała oferta ośrodka kultury, realizowana w oparciu o placówkę w Brennej oraz filię „Mikroklimat” w Górkach Wielkich, to m.in. zajęcia z gry na instrumentach muzycznych (gitara, akordeon, skrzypce), zajęcia taneczne, plastyczne, tai chi oraz spotkania kółka teatralnego, a także próby licznych zespołów, w tym:

 • zespołu regionalnego „Brenna” im. Jarosława Macha, który prowadzi swoją działalność od 1948 r., kiedy to został założony jako zespół teatralny;
 • rodzinnej grupy pieśni i tańca „Kotarzanie”, która rozpoczęła swoją działalność w 1992 r. i wywodzi się z członków zespołu regionalnego „Brenna”;
 • a także zespołu regionalnego „Mała Brenna”, chóru „Benedictus”, dziecięcego zespołu folklorystycznego „Raubczycy”  oraz kilku kapel ludowych.

Ważna część działalności ośrodka to także organizacja imprez, zarówno kulturalnych, jak i sportowych. Tutaj warto wspomnieć o amfiteatrze, który w sezonie wiosenno-letnim staje się główną ich areną, a w Sylwestrową noc mieszkańcy i turyści właśnie w nim witają Nowy Rok. Do najważniejszych wydarzeń kulturalnych mających miejsce w Brennej należą niewątpliwie: Majówka na Śląską Nutę (wydarzenie otwierające sezon imprez plenerowych na scenie Amfiteatru w Brennej), Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych, Dożynki Ekumeniczne, Noc Świętojańska, Artystyczne Lato u Kossaków (cykl imprez letnich mających na celu popularyzację twórczości Zofii Kossak), Zawody Downhill oraz cykl imprez mniejszych, które w każdy weekend sezonu letniego zapewniają mieszkańcom i turystom nie lada rozrywkę.

Położenie obiektu

Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu w Brennej mieści się przy głównej ulicy miejscowości, czyli ulicy Wyzwolenia.

Dostępność

Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu w Brennej jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Ośrodka Promocji, Kultury i Sportu w Brennej

www.brenna.pl

Inne

Ośrodek przeniesiono z ul. Wyzwolenia 69 do budynku Urzędu Gminy pod numerem 77.

Dokumenty