Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie

Misją OPK jest przede wszystkim upowszechnianie światowego dorobku muzyki sakralnej, promocja nowych polskich utworów oraz młodych kompozytorów, tworzenie sprzyjających warunków pracy młodych twórców oraz promocja rozwoju kultury i edukacji kulturalnej.

Opis

Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” jest samorządową instytucją kultury gminy Częstochowa. Zgodnie z jego statutem, celem działalności instytucji jest:

 1. zaspokajanie potrzeb kulturalnych,
 2. promocja sztuki,
 3. animacja twórczości artystycznej,
 4. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
 5. promocja miasta Częstochowy poprzez działania w dziedzinie kultury i sztuki.

Swoje zadania ośrodek realizuje w szczególności poprzez:

 1. coroczną realizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, Dni Europejskiej Kultury Ludowej oraz cykliczna Międzynarodowego Biennale Miniatury;
 2. sprawowanie organizacyjnej i merytorycznej opieki nad Zespołem Pieśni i Tańca „Częstochowa”;
 3. promocję oraz popularyzację różnorodnych dziedzin sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej muzyki sakralnej;
 4. prezentację wartościowych zjawisk i form w kulturze i sztuce;
 5. współpracę z innymi instytucjami w zakresie tworzenia i promocji różnorodnych form sztuki;
 6. udzielanie pomocy merytorycznej, organizacyjnej i finansowej artystom amatorom poprzez działania Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego;
 7. działalność wystawienniczą, informacyjną i wydawniczą.

Misją Ośrodka Promocji Kultury jest upowszechnianie światowego dorobku muzyki sakralnej, a w szczególności promocja nowych polskich utworów oraz młodych kompozytorów; propagowanie zrównoważonego rozwoju kultury i tworzenie nowych form edukacji kulturalnej; tworzenie sprzyjających warunków pracy młodych twórców oraz tworzenie społeczeństwa świadomego własnej tożsamości i uczestniczącego w życiu środowiska lokalnego.

Swoją misję, cele i zadania „Gaude Mater” realizuje już od 20 lat – w 2011 r. obchodził bowiem 20-lecie swojego istnienia. Początkowo instytucja miała się zajmować jedynie przygotowywaniem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” (stąd również jej nazwa), ale z czasem jej działalność znacznie się rozszerzyła. Dzisiaj placówka jest jedną z najprężniej działających nie tylko na terenie Częstochowy, ale i całego województwa, a projekty przez nią tworzone i realizowane znane są zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju.

Niewątpliwie wizytówką OPK jest festiwal „Gaude Mater”, który odbywa się co roku pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Episkopatu Polski w terminie od 1 do 6 maja. W chwili obecnej jest jedną z największych imprez muzycznych i jedyną o tak szerokiej formule w Polsce. Zalicza się również do czołówki festiwali w Europie. Jego główną ideą jest chęć zbliżenia do siebie kultur i religii poprzez prezentacje muzyki różnych wyznań, poczynając od koncertów muzyki chóralnej aż do dużych form oratoryjno-kantatowych. Podczas dotychczasowych koncertów festiwalowych została zaprezentowana muzyka katolicka, prawosławna, protestancka, żydowska, buddyjska, andyjska i mahometańska. Gośćmi festiwalu byli m.in. Moskiewska Chorowaja Akademija, Schola Gregoriana Holmiae (Szwecja), Orchestra da Camera Botticelli (Włochy), chór chłopięco-męski kościoła pw. św. Tomasza z Lipska, czarnoskórzy wokaliści St. Sabina Choir (USA), kantor żydowski – Joseph Malovany, tybetańscy mnisi buddyjscy z klasztoru Gyuto (Indie) czy egipski chór koptyjski. Tradycją festiwalu są koncerty polskich prawykonań sakralnych. Po raz pierwszy zabrzmiały tu utwory sakralne: Henryka Mikołaja Góreckiego, Wojciecha Kilara, Stanisława Krupowicza i wielu innych wybitnych polskich kompozytorów. Pracę młodych twórców wspiera organizowany przy festiwalu konkurs młodych Kompozytorów „Musica Sacra”. Festiwalowi rokrocznie towarzyszy również seminarium naukowe, organizowane we współpracy z Narodowym Centrum Kultury, podejmujące problematykę sacrum w muzyce.

Data lub czas powstania

XX w.

Instytucja powstała w 1991 r. jako zaplecze organizacyjne dla Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, z czasem jednak znacznie rozszerzyła swoją działalność.

Położenie obiektu

OPK „Gaude Mater” mieści się przy ulicy Dąbrowskiego w Częstochowie.

Dostępność

OPK „Gaude Mater” jest placówką ogólnodostępną. Informacje na temat aktualnych wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej ośrodka.

Źródła, informacje w Internecie

www.gaudemater.pl

Dokumenty