Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Konopiskach

GOKiS powstał w 1991 r. jako kontynuator działalności Gminnego Ośrodka Kultury powołanego do życia w 1982 r. Oferta placówki zawiera zarówno propozycje kulturalne (zajęcia teatralne, plastyczne, imprezy), jak i sportowe (tenis stołowy, piłka nożna i in.).

Opis

Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Konopiskach jest jednostką organizacyjno-budżetową podległą Radzie Gminy Konopiska. Zgodnie ze statutem, celem Zespołu jest prowadzenie działalności oświatowej, kulturalnej, sportowej, turystycznej i promocyjnej. Istotnym celem jest pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze, sporcie, turystyce oraz współtworzenie jej wartości. Do zadań instytucji należy m.in.

  1. zapewnienie realizacji zadań w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury, kultury fizycznej, sportu, turystyki i promocji gminy;

  2. koordynacja działań w zakresie kultury i kultury fizycznej z dyrektorami szkół, gimnazjum, przedszkoli i biblioteką;

  3. organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych we współpracy z dyrektorami szkół, klubami sportowymi i innymi organizacjami poza samorządowymi i pozarządowymi;

  4. zapewnienie pełnej obsługi finansowo-księgowej wszystkich szkół podstawowych, zespołów szkolno-przedszkolnych, gimnazjum, przedszkoli działających na terenie gminy Konopiska;

  5. prowadzenie promocji gminy na obszarze Rzeczpospolitej i zagranicą na podstawie programu zatwierdzonego przez radę gminy.

Zespół prowadzi przede wszystkim działalność typową dla instytucji kultury. W związku z powyższym jednym z najważniejszych przejawów jego funkcjonowania jest prowadzenie licznych zajęć, które mają na celu podnoszenie wiedzy i kształtowanie umiejętności oraz umożliwienie realizacji indywidualnych pasji i zainteresowań. Mają one również wydźwięk społeczny, pomagają bowiem budować wzajemne więzy i poczucie integracji ze społecznością lokalną. Wspierają także w dużym stopniu rozwój amatorskiego ruchu artystycznego. Stała oferta instytucji to m.in. zajęcia kółka plastycznego, szachowego, zajęcia nauki gry na instrumentach muzycznych (keyboard), a także wiele propozycji sportowo-rekreacyjnych, m.in. aerobik, taekwondo, tenis stołowy, koszykówka chłopców i dziewcząt, koszykówka – Liga Okręgowa, siatkówka dziewczęta, siatkówka chłopcy oraz siatkówka – Gminna Liga. W ramach zespołu funkcjonuje wiele zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, w tym m.in. zespól teatralny „Maska”, Orkiestra Dęta OSP Konopiska, zespół taneczny „Dropsy”, zespół taneczny „Fix”, zespół taneczny „Skrzaty”, zespół taneczny „Afera”, zespół taneczny „Barbórki” oraz zespół taneczny „Konopielki”. Część zajęć odbywa się w placówkach filialnych, czyli w świetlicy „Dom pod Lipą” w Aleksandrii oraz świetlicy w Korzonku.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, iż zespół jest głównym animatorem kultury na terenie gminy, dlatego też zajmuje się organizacją większości imprez, które się tutaj odbywają, m.in. Dni Gminy Konopiska (którym od 2005 r. towarzyszą cieszące się ogromną popularnością Ogólnopolskie Zawody Balonowe) czy Dożynki Gminne, a także uroczyste obchody świąt okolicznościowych, państwowych i religijnych.

Data lub czas powstania

1982 r. (XX w.)

Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Konopiskach został powołany do życia w obecnym kształcie w 2002 r., ale jego historia sięga 1982 r.

Historia

Historia Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Konopiskach sięga 1982 r., kiedy to do życia powołany został Gminny Ośrodek Kultury. Jego działalność koncentrowała się z jednej strony na organizacji imprez gminnych, a z drugiej na organizowaniu stałych zajęć i prowadzeniu sekcji, kół zainteresowań i zespołów amatorskiego ruchu artystycznego. W 1991 r. GOK został przekształcony w Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Wówczas to jego siedzibę przeniesiono do hali sportowej, a jego oferta poszerzyła się znacznie o propozycje sportowo-rekreacyjne. Ostateczny kształt dzisiejsza organizacja uzyskała pod koniec 2002 r., kiedy to GOKiS stał się Gminnym Zespołem Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

Położenie obiektu

Siedzibą Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Konopiskach jest budynek gimnazjum w Konopiskach przy ulicy Sportowej.

Dostępność

Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Konopiskach jest instytucją ogólnodostępną.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Konopiskach

www.bip.konopiska.akcessnet.net

www.art-region.pl/instytucje,pokaz,gminny_zespol_oswiaty__kultury_sportu_turystyki_i_promocji.html

Dokumenty